Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2017  

Kans op EU-subsidie capaciteit Twentekanalen

 

BRUSSEL – Het plan voor de capaciteitsuitbreiding van de Twentekanalen en Twentse binnenhavens is door de Europese Unie voorgedragen voor een subsidie van 11 miljoen euro. Het plan, dat onderdeel is van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF) voor betere logistieke verbindingen, is een van de 39 voorstellen die zijn voorgedragen.
Doel van de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen en aanpalende binnenhavens is de ontwikkeling van een Europese hot spot voor logistiek transport via water, spoor en weg. In het Twentse project werken de Nationale en Provinciale overheid samen met de Euregio en het gezamenlijke havenbedrijf van de steden Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem.
Bij de  beoogde werkzaamheden wordt 33 km kanaal uitgebaggerd en deels verbreed, de havenkades vernieuwd, de sluiscapaciteit vergroot en de logistieke aansluiting grensoverschrijdend verbeterd. Zo wordt o.a. in Osnabrück het logistieke platform KNI aangelegd. Ook wordt de digitale logistieke dienstverlening met elkaar verbonden. Dat is bijvoorbeeld al het geval tussen de Rotterdamse haven en de containerterminals van CTT in Rotterdam, Almelo, Hengelo en Bentheim (D). 
De formele besluitvorming en ondertekening van de toekenning voor de Europese subsidie wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Naast de Europese subsidie heeft ook het Rijk middelen gereserveerd  via Rijkswaterstaat en ook de Provincie Overijssel draagt aan Nederlandse zijde bij.

 
05-12-2017  

Overijssel telt 14 Europese topcampings

 

REGIO – De Europese campinginspectie van de ANWB heeft 180  campings de maximale vijfsterren opgeleverd uit een totaal van 2.000 gecontroleerde campings waar werd gecontroleerd op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels & horeca. Sanitair weegt in het rijtje het zwaarst. Onder de 180 topcampings zitten 47 campings in Nederland, dat is krap 25 procent van de Europese toplijst.

De provincie Overijssel steekt er binnen Nederland met kop en schouders bovenuit met  14 vijfsterrencampings zo’n 8.5 procent van het Europese totaal. Camping De Koeksebelt bij Ommen is nieuw op de lijst. Zeeland volgt op de binnenlandse lijst met 10 campings, voor Gelderland waar 7 campings werden geklasseerd met de hoogst haalbare score.

De 14 toppers in Overijssel zijn:
Vrijetijdspark Beerze Bulten - Beerze, Camping De Papillon  - Denekamp, Ardoer Vakantiepark ’t Rheezerwold - Heemsterveen, Vakantiepark De Luttenberg - Luttenberg, Ardoer Camping De Noetselerberg - Nijverdal, Camping De Koeksebelt (nieuw) - Ommen, Familievakantiepark Krieghuusbelten - Raalte, Camping De Molenhof - Reutum, Camping ’t Veld - Rheeze, Kampeerdorp De Zandstuve - Rheeze, Sprookjescamping De Vechtstreek - Rheeze, Vakantiepark Het Stoetenslagh - Rheezerveen, Camping De Kleine Wolf - Stegeren, Vakantiepark Mölke - Zuna.

 
07-12-2017  

ProRail blundert op Overijssels spoor


De FLIRT III op het station Nijverdal
 

ZWOLLE – In de afgelopen jaren liet Prorail de dieselsporen tussen Twente en Zwolle en tussen Zwolle en Kampen elektrificeren. Dit op aandrang van en met medefinanciering door de provincie Overijssel om de treinverbindingen voorreizigers sneller te maken.
Vervoerder Keolis (v/h Syntus) won de aanbesteding en zou maandag de exploitatie van de lijnen op zich nemen met de nieuwe FLIRT-treinen.
De afgelopen maanden werd al getest met de FLIRT III op de baanvakken en toen bleek dat men op het vernieuwde spoor niet overal op volle snelheid (140 km) kan rijden vanwege de slechte fundatie in drassige ondergronden.
Donderdagavond werd door opdrachtgever ProRail het provinciebestuur van Overijssel, vervoerder Keolis en de gemeenten Kampen en Zwolle geïnformeerd, enkele dagen voordat ook het nieuwe station Zwolle Stadshagen op de lijn Kampen - Zwolle (maandag a.s.) in gebruik zou worden genomen.

Omdat de treinen niet op de beoogde snelheid van 140 km per uur kunnen rijden, maar maximaal 80 km per uur, heeft ProRail de ingebruikname van station Zwolle Stadshagen opgeschort en moeten de treinen op het traject Kampen – Zwolle non-stop tussen beide steden langzamer rijden.  Dit tot woede van Zwolle en de provincie Overijssel.

ProRail kijkt verder nog naar kleinere delen op het traject tussen Twente en Zwolle of daar ook snelheid beperkende maatregelen noodzakelijk zijn vanwege de spoorfundering. De provincie Overijssel overweegt als medefinancier nu een schadeclaim. Volgens bronnen heeft opdrachtgever ProRail geblunderd bij de aanbesteding vanwege te weinig kennis van zaken met als gevolg dat teveel aan de leiband van de bouwers BAM en Volker-Wessels werd gelopen.
Om de fundering van de spoortrajecten aan de eisen te laten voldoen, zou er nog miljoenen euro’s extra nodig zijn, beweren deskundigen tegen OV Magazine.  Alleen het traject Kampen – Zwolle kostte nu al 40 miljoen euro.
Op de lijn Twente - Zwolle doet zich nog een ander euvel voor. De intercity die 23 minuten reistijd zou moeten besparen, kan maar tot station Raalte vanwege de foute aanleg van onderstations tussen Raalte en Zwolle die de trein van stroom moeten voorzien. Tijdens testritten is gebleken dat zelfs rails en trein onder stroom kwamen te staan en dat kan levensgevaarlijk zijn.

 
13-12-2017  

Politie in actie om viskom

 

OLDENZAAL – De politie kwam dinsdag in actie bij Visgilde Kötter in Oldenzaal. Reden de goudvis in een viskom die op de toonbank stond van de specialist in kabeljauw, schol, kibbeling, haring en zo meer.
Volgens beide agenten was de viskom te klein geworden voor de goudvis die de afgelopen jaren aardig was gegroeid. De boodschap; ‘Of een groter aquarium of de goudvis werd in beslag genomen.’
De verbouwereerde Nicole Kötter nam de viskom vervolgens mee naar huis om de goudvis in een grote glazen vaas haar rondjes te laten zwemmen. Volgens Kötter was er bij de politie een klacht binnengekomen over de ‘te kleine viskom’.

Het is het tweede geval van goudvis in een viskom dat de laatste dagen nationaal in het nieuws is. In Budel werd een basisschool ‘gesommeerd’ door de Visbescherming over een te kleine viskom. Niet dat de school bezocht werd door de Visbescherming zoals werd bericht in de media, maar de stichting schreef de school aan vanwege een klacht. Visbescherming pleit al jaren voor meer ruimte voor vissen in aquaria. Bij viskommen komt het volgens de stichting al gauw tot een te beperkte leefomgeving omdat de kubieke inhoud beperkt is en het water dan al snel zuurstofarm wordt. Niet meer of minder. De tip van Visbescherming werd door de schoolleiding opgevolgd met de aanschaf van een groter aquarium.

In Oldenzaal werd door de politie het landelijk nieuws ook gevolgd, net zoals door de ‘klager’ die daarop de politie informeerde, waarop actie volgde. Kennelijk had men in Oldenzaal even niets anders te doen.

 
20-12-2017  

Provincie start nieuwe procedure mestvergister

 

ZWOLLE/ZENDEREN – De provincie Overijssel laat zich niet ontmoedigen in het plan voor een mestvergistingsinstallatie op de vroegere stortplaats Elhorst-Vloedbelt tussen Zenderen en Almelo. De Raad van State oordeelde dat het plan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en mest niet ziet als afval.
Feitelijk is het dat ook niet, omdat mestvergisting energie oplevert. De geplande biovergister levert biogas voor 2.500 huishoudens of na omzetting in elektriciteit voor circa 8.500 huishoudens op jaarbasis. Een bestemmingsplanwijziging is derhalve noodzakelijk om het plan van Twence door te kunnen zetten. De afvalverwerker uit Hengelo levert al energie en warmte aan bedrijven op de Boeldershoek.

De provincie Overijssel neemt de regie over van de gemeente Borne waartoe het gebied Elhorst-Vloedbelt behoort. Met de regievoering hoopt de provincie opeen dubbelslag om tevens het mestoverschot in de provincie te reduceren. Bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. Het provinciebestuur verwacht ‘tot voldoende acceptatie van de plannen te komen’.

 
27-12-2017  

Vier Twentse gemeenten houden aandelen Vitens

 

REGIO – De gemeenten Borne, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden zijn niet bezweken voor het bod van de provincie Overijssel om hun aandelen van drinkwaterbedrijf Vitens aan de provincie te verkopen. Zij kozen voor de lange termijnvisie qua jaarlijkse dividend en (minimale) medezeggenschap over de primaire levensbehoefte drinkwater.
Van de 25 Overijsselse gemeenten verkochten 12 gemeenten hun Vitens-aandelen aan de provincie die daarmee het aandelenpakket vergrootte naar 13,4 procent, zijnde een verdubbeling. Niet helemaal de doelstelling van de provincie maar niet alle gemeenten in Overijssel zijn financieel noodlijdend.

Zo konden Almelo en Twenterand bijvoorbeeld niet om het aanbod heen. Beide gemeenten staan onder preventief financieel toezicht van de provincie Overijssel. De gemeente Almelo ontvangt voor haar aandelen Vitens de somma van 3,8 miljoen euro.  Almelo accepteerde ook het provinciaal bod van 6,8 miljoen euro op haar aandelen Enexis. De koopsommen brengen een verlichting van de schuldenberg die werd opgebouwd tijdens de jaren dat gemeentesecretaris Herman Geerdink de stad als een bedrijf aanstuurde. Saillant in deze is dat de ex- D66’er prominent op de kieslijst staat van het CDA als mogelijk toekomstig wethouder. Het CDA in Almelo heeft kennelijk nog weinig geleerd van die megalomane bestuursperiode waarin de eigen wethouders Sjoers (Stadsontwikkeling) en Van Broekhoven (Financiën) en de 'gesjeesde' transitiemanager Geerdink toen een prominente rol speelden.

 
29-12-2017  

Aanbesteding verdieping Twentekanalen mislukt

Kamervragen over vrees vertraging en lekkend kwelwater
 

ALMELO – De VVD-Kamerleden Han ten Broeke en Remco Dijkstra hebben minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vragen gesteld over mogelijk de vertraging van de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen. Aanleiding de mislukte aanbesteding die een jaar geleden al voorlopig werd gegund aan de aannemerscombinatie Van den Herik-Boskalis. De combinatie vreest soortgelijke kwelwaterproblemen als die bij Bornerbroek zijn ontstaan bij baggerwerkzaamheden rond de aanleg van de havenkade bij het XL Businesspark en de aanleg van de ‘Natte Doorbraak’ onder het kanaal door.

Het mislukken van de aanbesteding is een domper voor Rijkswaterstaat, temeer daar in de aanbesteding ook de vernieuwing van de havenkades van het samenwerkingsverband ‘Port of Twente’ zijn meegenomen. De Tweede Kamerleden Ten Broeke en Dijkstra willen met hun vragen voorkomen dat ook die vernieuwing wordt uitgesteld. Voor de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen en de binnenhavens wordt een Europese subsidie verwacht van 11 miljoen euro.

Rijkswaterstaat gaat de aanbesteding opnieuw in de markt zetten. Die aanbesteding omvat de verdieping en plaatselijk verbreding van de Twentekanalen, het plaatsen/vernieuwen van damwanden, het vernieuwen van de aanlegkades en het regulier onderhoud. Nu voert Van den Herik dat onderhoud nog gewoon uit.
De ontstane belemmering levert geen vertraging op voor de aanleg van een tweede sluis bij Eefde. Die aanleg begint in januari 2018 en moet in 2020 worden opgeleverd, zodat grotere binnenschepen geschut kunnen worden.

 
29-12-2017  

Streep door Van der Valk hotel in Wierden

Ondernemer Holterman maakt nieuw plan

Het Van der Valk hotel in Wierden komt er niet.
 

WIERDEN – Het plan voor een nieuw Van der Valkhotel in Wierden is van de baan. De eigenaren van het Theaterhotel  in Almelo zien af van de bouw van het hotel aan de A35/N35 op de Wierdense Esrand. In 2006 ontstond het plan toen de gemeente Almelo niet wilde meewerken aan de bouw van een nieuw hotel bij de afslag van het XL Businesspark aan de A35 maar opteerde voor een futuristisch hotel aan de Nijreessingel van een andere ontwikkelaar.
Valk-ondernemer Han Hammink haakt nu af bij de bouw van het hotel in Wierden nadat eerder al het voorkeursplan aan de Nijreessingel van toenmalig wethouder Sjoers sneuvelde. Het niet verlengen van de A35 naar Zwolle wordt na 11 jaar wachten als een belangrijke hinderpaal gezien maar ook de ontwikkelingen rond het wel vergrootte Theaterhotel in Almelo. Hammink droeg de exploitatie over aan zijn kinderen en daar past nu een nieuwe ontwikkeling in Wierden niet meer bij volgens de inmiddels gepensioneerde ondernemer die in Tubantia geen uitleg gaf wat er verder nu aan de Esrand in Wierden gaat gebeuren.

De Roskam tilde wel een tipje van de sluier op via een andere bron. Hammink zou de grond verkocht hebben aan projectontwikkelaar Holterman, schoonzoon van de onlangs overleden bouwmagnaat Dik Wessels en bestuurder van diens investeringsmaatschappij Reggeborgh Beheer in Rijssen.
Holterman wil naar verluid een beeldbepalend multifunctioneel gebouw realiseren in zijn geboorteplaats op de Wierdense Es.

Archief
Terug naar vorige pagina