Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
02-12-2013  

Sloop dreigt voor Redemptoristenklooster

 

GLANERBRUG – Volgens de Enschedese wethouder Hatenboer kan hij de sloop van het voormalige Redemptoristenklooster in Glanerbrug niet tegenhouden. Het 128 jaar oude klooster met latere aanbouw aan de grens met Duitsland staat al jaren in de verkoop maar zorginstelling AriënsZorgpalet kan het gebouw aan de straatstenen niet kwijt.
Het gebouw staat niet op de gemeentelijke monumentenlijst waardoor sloop niet valt te voorkomen. Mede ook omdat woningstichting Domijn volgens de huidige rijksregels niet meer mag investeren in dergelijke panden maar zich moet beperken tot sociale huisvesting.
De Historische Sociëteit Enschede Lonneker en de Dorpsraad Glanerbrug willen het gebouw graag behouden en ook in de gemeenteraad van Enschede zijn dergelijke geluiden te horen. AriënsZorgpalet kreeg echter twee jaar geleden al een sloopvergunning. Momenteel wordt het gebouw asbest-gesaneerd en waarschijnlijk gaat het volgend jaar tegen de vlakte. Hatenboer wil nog wel bekijken of de oudste historische delen, zoals een 1,5 meter dikke kloostermuur onderdeel kan gaan uitmaken van een toekomstig Redemptoristenpark.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
02-12-2013  

Losser geeft winkels 24 uur de ruimte

 

LOSSER – Het college van B&W van de gemeente Losser stelt in de nieuwe Winkeltijdenverordening 2014 voor om de winkels in de gemeente geen enkele beperking meer op te leggen. Indien de gemeenteraad akkoord gaat, mogen deze dan 7 dagen per week 24 uur geopend zijn. De onbeperkte openstelling wordt mede mogelijk door een wetswijziging.
Of meerdere Twentse gemeenten het beoogde voorstel van het Losserse college volgen, is afwachten.

 
06-12-2013  

Hengelo investeert in Fietsflat NS Centraal

 

HENGELO – Om het fietsprobleem rond het treinstation NS Hengelo Centraal voor ‘eens en voor altijd’ op te lossen, investeert de gemeente Hengelo samen met netbeheerder ProRail maar liefst 3,5 miljoen euro voor het bouwen van een Fietsflat om de fiets te stallen. Het architectonische hoogstandje aan de voorkant van het treinstation verdubbelt de huidige capaciteit voor de treinreizigers die zich per fiets naar het station begeven. De nieuwe Fietsflat moet naar planning in januari 2015 in gebruik worden genomen.
Sinds 1999 heeft Prorail landelijk inmiddels 400.000 nieuwe fiets-parkeerplekken gerealiseerd in het kader van het investeringsprogramma ‘Ruimte voor de Fiets’. Het totale aantal moet 500.000 gaan bedragen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-12-2013  

Enschedese visie onrechtmatig bij aanvraag WWB

 

ENSCHEDE – De gemeente Enschede wil elke aanvrager van een uitkering via de Wet Werk en Bijstand (WWB) verplichten om in een tijdsbestek van vier weken minimaal 20 sollicitaties te verrichten voordat de aanvrager zich na vier weken opnieuw kan melden. Ook dient men zich volgens de Enschedese visie minimaal bij vijf uitzendbureaus in te schrijven. Bovendien dient men volgens die visie elk aangeboden werk te accepteren ook al past dat niet bij de studie of het werk wat men voordien heeft verricht. Kan dat zomaar? Die vraag laat zich gelden, want meestal komt een aanvrager van een WWB-uitkering uit een WW-situatie en heeft men de nodige sollicitaties al lang achter de rug. Daar komt bij dat de gemeente Enschede dreigt met een lagere uitkering als een soort boetedoening.
Juridisch bureau JEEJAR in Almelo heeft daar echter een andere mening over en acht het voorgenomen handelen van de gemeente Enschede in strijd met de wetgeving. JEEJAR acht de eerste datum van aanvraag als leidend en ziet in de poging van de gemeente Enschede niet meer dan een ordinaire poging om te bezuinigen op kosten van minima die het toch al beroerd hebben. Bovendien is het tijdelijk verlagen van een uitkering gebonden aan het minimumbestaansinkomen en daar is de WWB juist voor bedoeld.
Enschede loopt volgens JEEJAR ver voor de muziek uit, omdat het nog lang niet zeker is of de beoogde ‘zoekperiode’ die de wetgever per 1 juli 2014 wil laten ingaan, door het parlement in Den Haag wordt aangenomen.

 
10-12-2013  

Opbrengst 'Vjenne's' illegale haringparty verdeeld


Foto: Coen Mulder
  VRIEZENVEEN – De jaarlijkse illegale haringparty bij Zalencentrum Zandwijk in Vriezenveen had zoals eerder bericht ruim 20.000 euro opgebracht voor de Stichting Mensen voor Mensen. Stichtingsvoorzitter Albert Hendriksen reikte in aanwezigheid van wethouder Oordt van de Gemeente Twenterand en mede-bestuursleden Hans en Magda Evers maandagavond in restaurant Zandwijk een viertal cheques van elk 5.000,-- euro uit. Het stichtingsbestuur koos dit jaar voor Zorgcentrum ‘t Haarhuus in Westerhaar, Zorgcentrum de Vriezenhof in Vriezenveen, Stichting Bowie uit Wierden en Stichting Manna uit Twenterand. Deze organisaties hebben allen het doel om mensen in de regio een extra steuntje in de rug te geven en waar nodig hulp te bieden en te begeleiden. De wethouder sprak over een mooi initiatief waarbij het Twentse bedrijfsleven samenkomt en zich verdienstelijk maakt voor de Gemeente Twenterand.
Lees verder...

 
15-12-2013  

Dickens Festijn trekt 140.000 bezoekers

 

DEVENTER – In Deventer is men maar wat trots dat het 23e Dickens Festijn maar liefst 140.000 bezoekers trok in twee dagen tijd. "We hebben veel enthousiaste en positieve reacties gekregen van bezoekers" aldus een woordvoerder van de organisatie. "We zijn er trots op dat het gelukt is"
Klik hier voor de foto’s van Genevieve Rietveld.

 
16-12-2013  

Oldtimers massaal naar het Binnenhof

 

ALMELO – Bezitters van oldtimers trekken vandaag massaal naar het Binnenhof in Den Haag om een petitie aan te bieden tegen het veranderen van de wegenbelastingheffing van 25 naar 40 jaar. Het verzet is massaal ondanks dat de Tweede Kamer al instemde met de verhoging, maar de hoop is gesteld op de senatoren in de Eerste Kamer.
De stelling is ook dat de handel in oldtimers volledig stil komt te liggen en veel liefhebbers van oudere voertuigen zullen stoppen met hun hobby waardoor de beoogde hogere inkomsten niet zullen worden gehaald. Voor de gespecialiseerde handel worden tevens talloze faillissementen gevreesd.
Rond 18.00 uur maandagavond wordt de petitie overhandigd.

 
16-12-2013  

Rechtsongelijkheid in winkeltijden Enschede

 

ENSCHEDE – De gemeenteraad van Enschede heeft met ruime meerderheid ingestemd met de verruiming van winkeltijden op zon- en feestdagen. Volgens de nieuwe winkeltijdenverordening mogen winkels in levensmiddelen open op alle zon- en feestdagen tussen 10.00 en 18.00 uur; de binnenstad mag open op 26 zon- en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur; Schuttersveld mag als locatie ook open op 26 zon- en feestdagen tussen 10.00 en 18.00 uur; de tuincentra en bouwmarkten mogen op 26 zon- en feestdagen open tussen 10.00 en 18.00 uur; de rest van de winkels in het gebied buiten de binnenstad en buiten Schuttersveld mogen maximaal 12 koopzondagen open tussen 10.00 en 18.00 uur. In dat laatste zit nu juist de rechtsongelijkheid, want de Enschedese gemeenteraad heeft feitelijk geen onderbouwing waarom deze categorie winkels slechts 12 zondagen open mag.
De SP en GroenLinks zagen hun poging om de kleine zelfstandige winkelier enige bescherming te bieden stranden. De kleine ondernemer heeft het al moeilijk en ziet in de ruimere ongelijke winkeltijden roofbouw. De meerderheid in de gemeenteraad had er geen boodschap aan!

 
17-12-2013  

Cogas Kabel verhoogt tarief RTV-abonnement

 

ALMELO – Vanaf 1 februari 2014 gaat het tarief van het basisabonnement van Cogas Kabel voor radio en televisie omhoog van 16,65 naar 16,99 euro per maand. De kwartaaltarieven gaan van 48,65 naar 49,65 euro. De aankondiging stond maandag jl. in en kleine éénkoloms annonce in het 48 pagina dikke Almelo’s Weekblad.

 
17-12-2013  

Haaksbergen onder curatele van provincie

 

ZWOLLE/HAAKSBERGEN – De provincie Overijssel heeft geen genoegen genomen met de begroting 2014 van de gemeente Haaksbergen en de gemeente onder preventief toezicht gesteld.
De gemeente Haaksbergen moet nu bij elk besluit met financiële gevolgen eerst goedkeuring vragen aan het provinciebestuur. Het overleg tussen gemeente en provincie sinds 6 december jl., toen het besluit werd aangekondigd, heeft geen resultaat opgeleverd.
De gemeente Haaksbergen kan alleen door het herzien van de begroting 2014 (bezuinigen) onder het toezicht uitkomen.
Haaksbergen is de enige gemeente in Overijssel die onder toezicht staat. Vorig jaar dreigde de gemeente Almelo onder toezicht gesteld te worden, maar daar bracht een extra dividenduitkering van netwerkbeheerder Cogas alsnog redding op het laatste moment.

 
17-12-2013  

Bundeling van havenbedrijven in Overijssel


De aanleg van de Laad & Los kade op het XL Businesspark Twente in Almelo.
Op de achtergrond de energieneutrale kantoorkolos Magna Porta, pal aan de A35.
 

ALMELO - In navolging van de Twentse gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en de Gelderse gemeente Lochem om te komen tot één havenbedrijf Port of Twente, gaan ook de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel de intentie aan om te komen tot één gezamenlijk havenbedrijf. Die intentie werd zaterdag jl. bekend gemaakt tijdens een netwerkbijeenkomst voor havenbedrijven in Rotterdam.
De verwachting in Twente en de regio Zwolle is dat met het realiseren van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam er fors meer goederen het land in zullen komen. Zowel in Twente met de ontwikkeling van Port of Twente en de regio Zwolle denken daarvan mee te profiteren. In Almelo wordt bij het XL Businesspark Twente inmiddels volop gewerkt aan de aanleg van een Laad & Loskade voor de containeroverslag van CTT. Ook de producent van olie en smeermiddelen Eurol maakt daarom de overstap van Nijverdal naar het XL Businesspark. Eerder vestigden zich al het Europese magazijn van Timberland en Buiting Machinebouw en Staalconstructie op het XL Businesspark waar ook transporteur Looms uit Almelo volop bouwt aan een nieuw onderkomen.
Minister Schulz van Haegen stelde onlangs 150 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van Port of Twente als logistieke hotspot. Naar verwachting zal door de ontwikkeling van Port of Twente dagelijks het vervoer over de weg tussen Rotterdam en Twente 700 transporten minder zijn.

 
19-12-2013  

Juf Thea nam afscheid van Obs de Touwladder


Thea Bergsma en echtgenoot Jan werden met de schoolbus van huis gehaald voor haar laatste werkdag.
 

WIERDEN - Nog een keer kwam de directeur, juf Thea Bergsma, naar Obs de Touwladder in Wierden. Dit keer hoefde zij niet zelf te rijden, maar werd zij met de schoolbus opgehaald door een aantal ouders en kinderen van school. Eenmaal aangekomen bij de Touwladder werd zij ontvangen door alle kinderen die een erehaag voor haar vormden.
Na de koffie met iets lekkers, een taart met een foto van alle kinderen, was het nog een keer werken geblazen. Net als groep 8 wanneer zij de school verlaten, lag er een getuigschrift voor juf Thea klaar. Maar dat moest wel verdiend worden. In iedere groep kreeg zij één of meerdere opdrachten van een quiz tot het spelen van de hoofdrol in het sprookje Roodkapje. Wanneer een opdracht goed was uitgevoerd, ontving zij daarvoor een stempel. Pas wanneer alle stempels verzameld waren, werd het getuigschrift in het bijzijn van alle leerlingen ondertekend. Tot slot ontving zij uit handen van twee leerlingen voor de jarenlange inzet een mooi afscheidscadeau. 

 
19-12-2013  

Thermen Bussloo beste wellnessresort Nederland

 

VOORST - Thermen Bussloo in Voorst is uitgeroepen tot het beste wellnessresort van Nederland. Het wellnessresort heeft een Zoover Award 2013 gewonnen. Dat is een prijs op basis van publieksbeoordelingen. Thermen Bussloo scoorde met een 8,4 het beste van alle wellnessresorts in Nederland. In 2012 kwamen er in Thermen Bussloo meer dan een miljoen bezoekers.
Op plaats twee en drie eindigden ook wellnessresorts uit Gelderland. De Veluwse Bron in Emst (de winnaar van 2012) eindigde op de tweede plaats, Sauna Drome in Putten werd derde.

 
19-12-2013  

3,5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten

 

ZWOLLE – De provincie Overijssel stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van 25 rijksmonumenten in de provincie. Als voorwaarde geldt dat er minstens één leerling restauratiebouw per project aan het werk kan. In de projectenlijst is de Stadsgehoorzaal in Kampen het belangrijkste project met een bijdrage van 4 euroton.

De projecten die in aanmerking komen:
<< Stadsgehoorzaal - Kampen,
Vakwerkschuur de Roosker - Enschede, H. Plechelmuskerk - Rossum, Reestkerk - Oud Avereest, Ruïne De Toutenburg - Steenwijkerland, Toren St. Lambertusbasiliek - Hengelo, Huize de Bult - De Bult, Voormalige Heilig Geest Kapel - Vollenhove, Martinustoren - Losser, Landhuis Schoonheeten - Heeten, Kerk en toren van de St.Willibrordus - Vilsteren, Boerderijencomplex - Balkbrug, R.K. Kerkhof toegangshek en ommuring - Zwolle, Rentmeesterhuis - Hellendoorn, Hervormde Kerk - Losser, Toren Nicolaaskerk - Wesepe, Boerderij de Mediaan - Welsum, In de Drie Haringen - Deventer, Schoorsteen Janninkcomplex - Enschede, Dak landgoed Groot Zwaaftink - Heeten, Toren R.K. Kerk - Tubbergen, Orgel dorpskerk - Ijsselmuiden, Noors Landhuis de Eese - Steenwijkerland, Boerderij Tolhekke - Witharen en Kademuren vestinggracht in Hasselt.

 
20-12-2013  

Binnenmars (Twenterand) beste bestuurder Twente


Twee Jannen vooraan
 

VRIEZENVEEN – Wethouder Binnenmars van de gemeente Twenterand is door het Twents Onafhankelijk Weekblad De Roskam verkozen tot de beste bestuurder van Twente in 2013. Hij stond vorig jaar ook al in de Top 25, op een negentiende plek.

Volgens de Roskam-medewerkers heeft hij afgelopen jaar alles waargemaakt wat hij waar kon maken. Hij zou ogen als een saaie piet, maar ondertussen een bestuurder zijn die van wanten weet. Genoemd worden de bouw van brede scholen in alle dorpen van Twenterand, het realiseren van een prestigieus Activiteitencentrum in Vroomshoop, een straf doch sociaal beleid op het vlak van werk en inkomen en vooral in Twents verband grote verdiensten bij het maken van regionaal beleid terzake de overheveling van de Jeugdzorg en delen van de AWBZ naar gemeenten.

Op de tweede plek in de Top 25 staat de Almelose wethouder Van Marle, die “een notoir ruimer van lijken uit gemeentelijke kasten” wordt genoemd. Nummer drie is burgemeester Welten van Borne, op de vierde plaats staat wethouder Lievers van Hengelo en vijfde is burgemeester Cazemier van Dinkelland.

De hoogst genoteerde vrouw is wethouder Ten Heuw van Hengelo op de zevende plaats. Het aantal vrouwelijke bestuurders in de Top 25 nam toe van drie tot vijf, het aantal burgemeesters daalde van zes naar vier.

Er staan zes nieuwelingen in de Top 25, met als hoogste binnenkomer (op zestien) wethouder Timmer van Almelo. De grootste stijgers in de lijst naast Binnenmars, Van Marle en Welten zijn de wethouders Van Agteren (Enschede), Rorink (Oldenzaal) en Steggink (Dinkelland).
Bron: De Roskam

 
20-12-2013  

Grote brand oude binnenstad Deventer (upd)

 

DEVENTER – Met groot materieel wordt sinds vanmorgen vroeg een uitslaande brand bestreden in de oude binnenstad van Deventer. De brand begon vanmorgen vroeg in een grillroom aan de Grote Overstraat en is inmiddels ook overgeslagen naar het naastgelegen pand.
Voor voldoende bluswater is de brandweer aangewezen op de aanvoer van water uit de IJssel. Burgemeester Heidema van de gemeente Deventer spreekt over ‘een scenario dat je liever niet meemaakt’.
Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk zijn er in de bovenverdiepingen wel mensen gehuisvest.

< @ja_Deventer01

Update:
Woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in café Hans & Grietje op de Brink. Burgemeester Heidema toonde daar zijn medeleven.

Update 2:
De politie heeft burgers opgeroepen om de binennstad van Deventer te mijden i.v.m. de brand. Ook is een helicpoter ingezet om alles in goede banen te leiden. Het vuur lijkt langzamerhand onder controle.

 
20-12-2013  

Enschede ondersteunt manifest wietteelt

 

ENSCHEDE – De burgemeester van Enschede is een van de 25 burgemeesters die het manifest voor gereguleerde wietteelt bij minister van veiligheid en justitie Ivo Opstelten op het bureau wil doen ‘ploffen’. De 25 burgemeesters willen daarmee duidelijk maken dat zij niet de rigide uitgangspositie van Opstelten delen om wietteelt in gereguleerde vorm te blijven verbieden.
De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel nam het initiatief tot dit manifest omdat gemeenten steeds meer geconfronteerd worden met illegale teelt van hennep met de bijkomende gevaren in woongebieden.
Op initiatief van de gemeenten Eindhoven, Utrecht en Heerlen zal binnenkort 'een bestuurlijke bijeenkomst' worden georganiseerd, waarvoor de burgemeesters (en de wethouders van Volksgezondheid) van alle Nederlandse gemeenten worden uitgenodigd die plannen hebben voor gereguleerde wietteelt. Die bijeenkomst moet uitmonden in een 'breed gedragen manifest' dat wordt aangeboden aan het kabinet.
Volgens Van Gijzel in de Volkskrant, steunen ook prominente oud- politici als Frits Bolkestein (VVD), Job Cohen (PvdA) en Ab Klink (CDA) het voornemen tot dit manifest.

 
23-12-2013  

Voetbalclub SVZW creëert 10 leerwerkplekken

 

WIERDEN - De Wierdense voetbalclub SVZW gaat 10 mensen met behoud van een uitkering aan een werkervaringsplek helpen. De mensen uit de kaartenbak van de sociale dienst in Wierden gaan bij de zaterdag eersteklasser werk opknappen dat normaliter moet worden uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.
Wethouder De Putter: ‘Dit past goed in onze doelstelling om mensen weer mee te laten doen in de samenleving. Soms kan dat door ze te helpen aan een betaalde baan en soms door ze aan vrijwilligerswerk te helpen. Het is geweldig dat SVZW ons hierbij helpt!’ Freddy Nijhof, voorzitter SVZW: ‘Wij willen meer zijn dan alleen een voetbalclub. We vinden het belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen: daarom werken we hier in samen met de gemeente.’
De Putter wil, als het SVZW-project slaagt, het leerwerktraject ook bij andere sportclubs in Wierden inzetten. De gemeente ziet dat als een inspanningsverrichting om mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een vaste baan. De gemeente Wierden telt momenteel zo'n 180 mensen met een bijstandsuitkering.

 
24-12-2013  

ZGT concentreert IC in Almelo

 

ALMELO/HENGELO – Nu de vergaande samenwerking tussen de specialisten van het Medisch Spectrum Twente (MST) en de ZGT-ziekenhuizen Twente goed op gang komt, lijkt het er op dat de zwaardere concentraties van topklinische zorg zich in Twente gaat concentreren in Enschede en Almelo. Na de klinische verloskunde van ZGT te concentreren in Almelo, is nu ook de kogel door de kerk voor de ‘intensiv care’ (IC) dat eveneens naar Almelo gaat en ook blijft in Enschede. In Hengelo blijven slechts 4 bedden voor intensievere zorg na ingrepen onder volledige verdoving.
Met deze concentraties pogen de samenwerkende specialisten en ziekenhuizen in Twente in ieder geval twee topklinische locaties voor Twente te behouden die dan ook geografisch het achterland goed kunnen blijven bedienen.
In Hengelo wordt die ontwikkeling met lede ogen aangezien en is vooral de lokale SP in verzet. Hoe anders dan een jaar geleden toen het Medisch Spectrum Twente en ZGT nog niet ‘on speaking terms’ waren en de klinische kraamzorg uit Almelo dreigde te verdwijnen ten faveure van Hengelo. Toen waren meerdere politieke partijen in de Tweede Kamer actief om de belangen van Noord Twente onder de aandacht van de minister van Volksgezondheid onder de aandacht te brengen. Nu is dat louter de SP die zich beperkt tot de belangen van de regio Hengelo en kennelijk minder kijkt naar een goede geografisch spreiding van topzorg in heel Twente.

 
24-12-2013  

Veenmuseum meer dan 10.000 bezoekers in 2013

  TWENTERAND - Het Veenmuseum Vriezenveenseveld heeft in het afgelopen seizoen meer dan 10.000 bezoekers mogen verwelkomen. Ruim 55 vrijwilligers zorgden ervoor dat die bezoekers goed werden ontvangen en rondgeleid en dat het onderhoudswerk werd verricht. Plannen heeft men bij het Veenmuseum eveneens. Zo wil de stichting een aantal gebouwen vergroten om het Veenmuseum tot een nog groter succes te maken. Het nieuwe bezoekersjaar begint bij het Veenmuseum Vriezenveenseveld na 1 april 2014.

<< Veenmuseum in winterperiode - tekening: Arend Kulsdom
Lees verder...

 
28-12-2013  

Innovatiegeld voor hightechbedrijven in Twente

 

ZWOLLE - Vier bedrijven in Twente krijgen bij elkaar 3,65 miljoen euro uit het Innovatiefonds Overijssel. Dat gebeurt in de vorm van leningen. Het gaat om de drie Enschedese bedrijven Blue4Green, Medimate en Solmates en het Hengelose bedrijf Perrit.
Lees verder…

 
30-12-2013  

100 milj. in Grondfonds noodlijdende gemeenten

 

ZWOLLE - Het college van gedeputeerde staten stelt voor honderd miljoen vrij te maken om gronden van gemeenten te verwerven. Er bestaat in Provinciale Staten een meerderheid voor het voorstel en naar verwachting wordt er al in januari een klap op gegeven. Met de grondaankopen denkt het provinciaal bestuur de grondproblematiek in Overijssel voor een substantieel deel op te lossen.
Lees verder… 

Archief
Terug naar vorige pagina