Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2010  

Informatieavonden plan kanaal Almelo-De Haandrik


Gedeputeerde Job Klaasen aan het roer tijdens de proefvaart in april 2009
 

ZWOLLE – De capaciteit van het kanaal Almelo-De Haandrik wordt vergroot voor het bevaren van schepen met een laadcapaciteit van 700 ton. In april 2009 werd al een proefvaart georganiseerd met twee gekoppelde containerschepen door transportbedrijf Nijhof-Wassink uit Rijssen.
De proefvaart was voor de provincie Overijsel aanleiding om plannen te ontwikkelen de vaarcapaciteit van het kanaal te vergroten. Grote winst bij de capaciteitsvergroting is het lagere aantal van 35 vrachtwagens per scheepstransport dat kan worden bespaard.
Om de plannen aan belanghebbenden uit te leggen, worden er twee informatieavonden georganiseerd waar deskundigen van ingenieursbureau Royal Haskoning uitleg geven. Ook Het Oversticht geeft uitleg over de cultuur- en natuurwaarden waar rekening mee wordt gehouden in de plannen. Tijdens de informatieavonden zijn tekeningen, landkaarten en foto’s aanwezig om e.e.a. te kunnen uitleggen en uw vragen te kunnen beantwoorden.

9 november van 17.00 tot 20.00 uur: Rest. Veenlust, Kanaalweg-West 78, Bergentheim
10 november van 17.00 tot 20.00 uur: Rest. Zandwijk, Kanaalweg Zuid 1, Vriezenveen

 
02-11-2010  

Jongerencampagne ‘maak seks lekker duidelijk’

 

ALMELO - Op 4 en 5 november vindt in Oldenzaal en Almelo de regionale aftrap plaats van de landelijke campagne ‘Maak seks lekker duidelijk’. Het doel van de campagne is om jongeren weerbaar te maken tegen ongewenst seksueel gedrag. Op www.maaksekslekkerduidelijk.nl worden jongeren uitgedaagd na te denken over hun wensen en grenzen en die van anderen. Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep voeren de landelijke campagne uit in opdracht van de ministeries van VWS en OCW. De GGD Regio Twente voert de campagne in deze regio.

Je eigen handleiding
Posters in bushokjes en op scholen en online banners laten foto’s van jongeren zien met hun ‘handleiding’ op het gebied van seksualiteit. Want iedere jongere heeft zijn of haar eigen handleiding. Alleen zijn ze zich hiervan vaak niet bewust. Op de Hyvescampagnewebsite www.maaksekslekkerduidelijk.nl worden jongeren uitgedaagd na te denken over hun ‘handleiding’ en deze in te vullen. De campagne richt zich ook op ouders en docenten. Zij kunnen tieners ondersteunen bij de seksuele ontwikkeling en het weerbaar worden. Daarvoor lanceren Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep de website www.uwkindenseks.nl.

Weerbaar worden
Hoe jongeren hun wensen en grenzen kenbaar kunnen maken, leren ze met de nieuwe online game ‘Can you fix it?’ De game is te vinden op www.sense.info , dé jongerensite voor info over seksualiteit. Tien filmpjes tonen situaties die uit de hand dreigen te lopen. Jongeren kunnen zelf ingrijpen wanneer ze vinden dat hun grens is bereikt. Een ‘lovecoach’ staat ze bij met adviezen.

Regionale campagne en kick off
Op 5 november is een team aanwezig op het AOC Oost in Almelo om de campagne onder de aandacht te brengen. Samen met een paar leerlingen zullen de GGD-medewerkers kraskaarten uitdelen, met daarop een aantal vragen. De antwoorden op de vragen laten zien hoe jongeren denken over seksualiteit.

 
05-11-2010  

Regio wil miljoenen steken in verbreden A1

 

DEVENTER – De provincies Overijssel en Gelderland willen samen met 21 gemeenten, de Stedendriehoek en de Regio Twente de komende twintig jaar miljoenen steken in een capaciteitvergroting van de A1 tussen Apeldoorn en de Duitse grens, dat meldde de Overijsselse gedeputeerde Job Klaasen vrijdag in Deventer.
Uit een studie van beide provincies blijkt dat een opwaardering naar schatting 416 miljoen euro kost. De capaciteitsvergroting is nodig om het sterk groeiende verkeer op de A1 te kunnen opvangen.
Met de bijdrage uit de regio hoopt men eerder rijksgelden te kunnen losweken om de dringend gewenste capaciteit te kunnen realiseren. De A1 is de belangrijkste verkeersader tussen Nederland en het Oostblok.

 
08-11-2010  

Enschede schrikt van hogere rioolheffing

 

ENSCHEDE – In Enschede zijn de burgers zich een hoedje geschrokken van de stijging van de rioolheffing. Een verdubbeling in vier jaar is het rekensommetje waar wethouder Van Agteren op uit kwam als men kostendekkend wil werken.
Oorzaak is o.a. de vernieuwing van het hoofdriool in het Twekkelerveld terwijl de gekweekte reserve was uitgegeven voor de bouw van een buitenbad. Het college van B&W vindt een dergelijke verhoging ook aan de te hoge kant en zoekt nu naar alternatieven zoals nieuwe methoden van renovatie en het uitstellen van onderhoud en vernieuwing. Van Agteren hoopt zo de stijging in de komende vier jaar alsnog jaarlijks tot 10 procent te kunnen beperken.

< Het aanbrengen vam een polymeerkous is een nieuwe techniek om het riool te renoveren, zonder dat de straat opengebroken hoeft te worden.

 
09-11-2010  

Rijssen ontvangt 1,2 miljoen voor spoortunnel

 

RIJSSEN/HOLTEN – De Regio Twente verleent 1,2 miljoen euro subsidie voor de aanleg van een spoortunnel in de Reggesingel in Rijssen. Het toenemend aantal treinen op het baanvak Deventer-Almelo maar ook het toegenomen autoverkeer maakt het noodzakelijk dat dit knelpunt in de verbinding N350/N347 wordt verbeterd.
Al eerder heeft de Regio Twente bijgedragen om deze verkeersverbinding te verbeteren, maar met de aanleg van de tunnel die eind 2011 klaar moet zijn, wordt de trajectverbetering nu geheel afgerond. Met het verlenen van de subsidie is nu eveneens het financiële plaatje van 14,2 miljoen euro sluitend.

Kijk hier voor het animatiefilmpje.

 
11-11-2010  

Hotel-restaurant Tante Sien in Vasse is failliet

 

VASSE – Het legendarische en eeuwenoude restaurant Tante Sien in Vasse is failliet. Het begon ooit als aanlegplaats en boerentapperij rond 1750 in de toenmalige boerderij Erve Warmelink en groeide uit tot een begrip in Twente.
De laatste jaren werd het bedrijf geëxploiteerd door de horeca-ondernemer Hans Zandhuis met o.a. een horeca-verleden in Almelo, Deventer, Borne en Aadorp.
Volgens curator Kolkman uit Wierden kampte het bedrijf met een dalende omzet en hebben de 7 werknemers geen salaris ontvangen over oktober. Het UWV betaalt dat alsnog. Curator Kolkman zint op een doorstart en houdt het bedrijf voorlopig open ondanks een schuld van 1,5 miljoen euro. De belangrijkste schuldeiser is de bank.

Lees ook: 'Tante Sien in handen van De Poet'

 
11-11-2010  

Complete oppositie Wierden tegen begroting

 

WIERDEN - De complete oppositie in de gemeenteraad van Wierden stemde gisteravond tegen de begroting 2011. Vooral de verhoging van de OZB was reden om tegen te stemmen iets waar de coalitiepartners CDA/PPW wel mee instemden.
Tijdens de lange discussie spitste de onenigheid zich toe op de OZB maar ging men wel akkoord met het verlagen van subsidies met 10 procent en het doel het aantal ambtenaren te verminderen. Volgens Nieuw Enter Wierden (NEW) moet meer gezocht worden naar samenwerking met buurgemeenten om kosten te besparen en ziet NEW ook wel iets in het verlengen van de afschrijving van machines e.d. De Christen Unie was mordicus tegen een verhoging van de OZB omwille van het creëren van een financiële buffer. VVD/Gemeentebelangen wees op de ‘onzin’ van het aanstellen van drie nieuwe ambtenaren terwijl er tegelijkertijd mensen uit moeten.

 
12-11-2010  

Goede reacties op Van der Valk hotel Wierden

 

WIERDEN - Het ontwerp voor het nieuwe Van der Valk hotel naast de A35 in Wierden kreeg bij de presentatie in Het Anker donderdagavond goede reacties. Het ontwerp van architectenbureau Kraal Mienis i.s.m. Schaapveld Architectuur (beide uit Utrecht) oogt als een ‘Landmark’ op de Wierdense Es en telt 74 hotelkamers in twee smalle torens van 38 meter hoog. Op de begane grond een restaurant met een capaciteit voor 200 gasten en rondom landschappelijk ingebed parkeerruimte voor 300 auto’s. Betreffende het energieverbruik wordt uitgegaan van 30 procent beneden de wettelijke norm.
Het nieuwe hotel Van der Valk Wierden is een dochter van het Theaterhotel in Almelo en moet in 2013 klaar zijn.

Kijk naar het filmpje.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-11-2010  

Almelo verliest bestuurszetel bij Cogas

 

ALMELO – De gemeente Almelo verliest als grootste aandeelhouder van Cogas NV haar bestuurszetel bij het in Almelo gevestigde netwerkbedrijf na het vertrek van president-commissaris William Pingen uit de Raad van Commissarissen. Met hem vertrekt eveneens generaal a.d. Couzy die als een vriendje van ex- wethouder Pingen (VVD) werd beschouwd.
Pingen was president-commissaris sinds 2002 toen hij door het Almelose college van B&W naar voren werd geschoven.
Opvolger van Pingen wordt de Vriezenveense voormalige wethouder Koops van ’t Jagt van de gemeente Twenterand. De invloed van Twenterand wordt daarmee groot, want ook ex- burgemeester Bernard Kobes (Wierden en Twenterand) treedt toe tot de Raad van Commissarissen. Verder worden UT-voorzitter Flierman en Oost NV- directeur Van Willigen commissaris. Van het lijstje Almelose kandidaten werd iedereen te licht bevonden, ook oud bankdirecteur Dik (VVD).
Pingen heeft bij zijn vertrek toch nog een cadeautje voor de aandeelhouders door het dividend per aandeel op te trekken van 1000 euro naar 1600 euro. Voor de gemeente Almelo betekent dit als grootste aandeelhouder met bijna 25 procent aandelen een extra dividend van 2,32 miljoen euro. Voor de negen andere aandeelhoudende gemeenten een evenredig deel naar gelang het aantal aandelen.


Jaarverslag 2009 Cogas NV

 
16-11-2010  

Hulpofficieren Justitie in de fout

 

ENSCHEDE – In totaal 25 agenten van het Politiekorps Twente zijn de afgelopen jaren meerdere keren in de fout gegaan in de voorbereiding van strafprocessen. Dat blijk n.a.v. een onderzoek toen eerder dit jaar in augustus een hulpofficier van Justitie buiten zijn boekje ging omdat hij al jaren niet bevoegd was om als hulpofficier op te treden. Het onbevoegd optreden kan gevolgen hebben in de rechtsgang waardoor verdachten mogelijk zelfs vrijuit gaan.
Van de in totaal 100 agenten die als hulpofficier optraden, blijkt een kwart niet gekwalificeerd te zijn om huiszoekingen te laten verrichten of een besluit te nemen om arrestanten in bewaring te houden. De agenten hebben ieder afzonderlijk tussen de 6 en bijna 250 handelingen verricht. Een mooie kluif voor advocaten om uit te zoeken of het zaken van cliënten betrof en daardoor zaken heropend dienen te worden.

Dinsdagavond is het onderwerp aan de orde in het RTV Oost-programma ‘In de Wandelgangen’ dat wordt uitgezonden om 21.15 / 22.15 / 23.15 uur.

 
16-11-2010  

WTC Twente Export Award voor Tyro Remotes

 

HENGELO – Het Almelose bedrijf Tyro Remotes, producent van van professionele industriële radiografische afstandsbedieningen voor de automotive-, de agrarische-, de maritieme sector en de industrie, heeft vanavond tijdens de Business Meeting Twente in het Expocenter te Hengelo de WTC Twente Export Award 2010 ontvangen.
Popidool en topgitarist Ad van de Berg kreeg de eer om de Award uit te reiken mede omdat de wereldberoemde gitarist uit het vroegere Whitesnake zelf betrokken is bij het wereldwijd in de markt zetten van het nieuwe gitaarmerk Aristides.
Als mede-genomineerden golden Machinefabriek Almi uit Vriezenveen en de Haaksbergense fabrikant van tuinverlichting Techmar BV.
De edities van 2009, 2008 en 2007 werden respectievelijk gewonnen door Safretti uit Haaksbergen, Hess AAC uit Enschede en Heuver uit Hardenberg.

< Fotoreportage: Freek Buitenweg

Fotoreportage (36 foto's)...

 
17-11-2010  

Buurtzorg en GEAS beste werkgevers 2010

 

HENGELO – Tijdens de Business Meeting Twente in het Hengelose Expocenter werd woensdagavond Buurtzorg uit Almelo als beste werkgever benoemd in de categorie instellingen. Bij de bedrijvensector ging de benoeming naar Geas Energiewacht in Enschede.

Apollo Vredestein ontving de ‘Kennisbouwsteen’ van de onderwijsinstellingen AOC Oost, Saxion en ROC van Twente als organisatie die het meest duurzaam investeert in kennisontwikkeling. Dit blijkt onder andere uit een maximale investering in de medewerkers door een strategisch opleidingsbeleid.
De genomineerde bedrijven voor de 'Kennisbouwsteen' waren: Koninklijke Grolsch, Bolletje Almelo, Apollo Vredestein, Soweco Almelo en Geas Energiewacht.

Fotoreportage: Freek Buitenweg

Fotoreportage (19 foto's)...

 
18-11-2010  

Noordik Vroomshoop bindt virtuele strijd aan

 


LAN-party 2010 groot succes
VROOMSHOOP - De tweede editie van de LAN-party van Het Noordik in Vroomshoop is opnieuw een groot succes geworden. Aan de hand van een geheel eigen website werd al geruime tijd reclame gemaakt voor dit evenement en afgelopen week was het dan zover. Een korte impressie van een top LAN-party.

In totaal 35 leerlingen trappelend van ongeduld voor de deur. Gewapend met hun eigen computer betreden ze het strijdperk (kantine). Door middel van een wirwar van draden worden de computers op elkaar aan gesloten en kan de virtuele strijd beginnen. Schieten, racen, voetbal het maakt de jongelui niet uit bij elke discipline geven ze zich voor de volle honderd procent. In het heetst van de strijd klinkt vaak de kreet van overwinning.

Uiterste concentratie
Als we denken dat we alles hebben gehad komt er een hele installatie voor een band binnen. Het drumstel twee gitaren en microfoon worden deskundig aangesloten op de computer en de band kan van start gaan. ’s Avonds om 22.00 uur wordt gestart met de laatste ronde, met moeite worden daarna de laatste leerlingen uit het gebouw verwijderd, maar eigenlijk wil iedereen blijven om verder te spelen. De volgende dag staan de eerste al voor achten voor de deur om verder te spelen. Een enkele voetballer komt wat later, maar iedereen is weer van de partij. De hele dag wordt er weer volop gegamed. Er wordt individueel gespeeld in teamverband, in tweetallen. Elke vorm van samenwerken wordt gestimuleerd. De concentratie wordt geoefend, uren en uren achter elkaar word er geconcentreerd gespeeld, tot het bittere eind.

 
19-11-2010  

'Drogenfahndung' steeds succesvoller

 

BAD BENTHEIM – Versterkte opsporingsactiviteiten op grensoverschrijdend verkeer maakt de Duitse “Drogenfanhdung“ steeds succesvoller. Donderdag pakte het speciaal opgerichte politieteam GPT – Grensoverschrijdende Politie Team - een Poolse automobilist op die in zijn auto met Engels kenteken 15 kg hasj en 3,8 km marihuana vervoerde. De handelswaarde wordt geschat op anderhalve euroton. De Pool zit in voorarrest en kan rekenen op een paar jaartjes ’brommen’.
Een jonge Hamburger werd opgepakt omdat hij illegaal 700 cannabisstekjes de grens overbracht. Hem wacht een oproep om voor het gerecht in Nordhorn te verschijnen. De 'waar' ging de oven in.

< Foto: GPT Nordhorn/Essen

 
23-11-2010  

Zeven Overijsselse café´s in de Café Top 100

 

ALMELO – In de Nationale Café Top 100 zijn dit jaar zeven Overijsselse ‘kroegen’ opgenomen. De hoogst genoteerde is café De Engel in Oldenzaal op plaats zeven. In 2005 werd De Engel al eens eerste.
Het beste café van Nederland - De Groene Weide - in 2010 staat op Terschelling en is eigendom van zanger Hessel. Vakblad Horeca Misset maakte maandagavond de top 100 bekend.
Café Nobel op Ameland (Ballum) mocht na drie jaar in de eregalerij te hebben gestaan, voor het eerst weer mee doen en kwam opnieuw binnen op plaats 49.
Horecaondernemers Nielz en Floortje Mulder uit Almelo staan zelfs op twee landelijke lijsten. In de Café Top 100 steeg men met café Nielz van de 58e naar de 51e plek en eerder dit jaar werd hun broodjeszaak Onwijz al genoteerd op plaats 28 in de Nationale Terras Top 100.

De Overijsselse lijst:
07. De Engel - Oldenzaal // 22. Morshuis - Albergen // 33. 't Pleintje - Hengelo // 35. In den Guldene Crone - Ootmarsum // 40. De Stomme van Campen - Kampen // 51. Café Nielz - Almelo // 82. De Steeg - Borne // 94. Braakhekke - Bathmen // 97. Jansen en Janssen - Enschede // 99. De Hetebrij - Zwolle

 
24-11-2010  

Friesland Campina herschikt kaasproductie

 

BALKBRUG – Na de fusie tussen Friesland Food en Campina is het concern drastisch aan het herschikken. Ib december 2009 maakte de zuivelgigant al bekend dat het zes locaties in Nederland, Duitsland en België ging sluiten met een verlies van 625 banen. Daarmee is het concern nog niet aan het eind van de herschikking en schaalvergroting.
Nu gaan de vestigingen in Varsseveld en Leerbroek sluiten en verdwijnen er banen in Marum en Gerkesklooster. Daarmee verliezen 159 medewerkers hun baan.
Friesland Campina steekt 47 miljoen in haar kaasproductie in de locaties Balkbrug en Workum dat in totaal 52 nieuwe banen opleverd.
Friesland Campina heeft een sociaal plan dat zich inspant voor het vinden voor nieuwe banen binnen of buiten het concern. Het CNV zegt dat tot dusverre daar goede ervaringen bij te hebben.
 

 
25-11-2010  

Landinrichting Mander-Hezingen afgesloten

 

TUBBERGEN - Project Landinrichting Nieuwe Stijl (LINS) gedeputeerde Piet Jansen en ex- wethouder Pieter van der Vinne sluiten sloten vandaag het project Landinrichting Nieuwe Stijl (LINS) af. Na deze afronding kan de inrichting van het gebied Hezingen-Mander verder worden opgepakt. LINS maakte het mogelijk om tegelijkertijd te werken aan de wensen van de landbouw, de natuur en het water voor het gebied. Het project dat werd getrokken door de gemeente Tubbergen kan nu na vijf jaar met succes worden afgesloten. Wethouder Gerrit Ophof is tevreden over het resultaat: “Het project verdient een acht.” Met de openingshandeling project ‘Verbetering van de Mosbeek´ wordt een nieuwe periode ingeluid. De landbouw pleitte voor een vervolg van een eerder succesvol experiment landinrichting. Een petitie aangeboden door de Tubbergse boeren aan het college van de gemeente heeft succes geboekt. Het gebied Hezingen-Mander biedt voldoende mogelijkheden om te komen tot een perspectiefvolle landbouw. In 2005 is het project Landinrichting Nieuwe Stijl (LINS) bekrachtigd door een gezamenlijke inzet van de LTO-Noord afdeling Tubbergen, provincie Overijssel, waterschap Regge & Dinkel, Landschap Overijssel en gemeente Tubbergen.

 
26-11-2010  

Ex- wethouder Ter Keurs Borne zwaar onder vuur

 

BORNE - De handelswijze van oud- wethouder en huidig CDA-raadslid Ter Keurs uit Hertme in de gemeente Borne wordt zwaar bekritiseerd in een onderzoeksrapport, dat is opgesteld door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in opdracht van de gemeenteraad van Borne, dat meldt RTV Oost.
Volgens de melding overtrad Ter Keurs tot twee keer toe de wet door caravans te laten stallen in zijn een varkensschuur, die daarvoor niet bedoeld was. Ook kocht hij voor een prikkie een partij afgekeurde stenen van Borne, die de gemeente zelf niet meer kon gebruiken. Volgens het rapport valt het nodige op te merken aan de handelswijze van het huidige CDA-raadslid. Ter Keurs is zwaar teleurgesteld, maar wil verder geen toelichting geven. De gemeenteraad heeft met burgemeester Rob Welten afgesproken tot de behandeling van het rapport in de gemeenteraad op dinsdagavond a.s. niets te zeggen over de inhoud van het onderzoekrapport. "Om de gevoelige zaak zo zorgvuldig mogelijk te behandelen willen we dat de beeldvorming van de raadsleden niet wordt beinvoed door berichten in de media", geeft burgemeester Rob Welten als argument voor de geheimhouding. De fractievoorzitters hebben daarmee ingestemd.

 
27-11-2010  

Raad Dinkelland maakt 100 kerstpakketten

 

DINKELLAND – In Almelo ging de gemeenteraad de straat op om de wensen van de burgers te vernemen. In Dinkelland deed de gemeenteraad het anders en pakten de raadsleden honderd kerstpakketten in voor de lokale minima die wel een extra steuntje kunnen gebruiken.
Het idee kwam van een medewerker van de gemeente en de gemeenteraad pakte dat idee in 2006 op. Sindsdien helpen de raadsleden jaarlijks met het inpakken van de pakketten.

 
27-11-2010  

Wierden krimpt bouwambitie in

 

WIERDEN – Het Zuidbroek in Wierden wordt voorlopig geen wijk met 600 woningen. Min of meer gedwongen door de provincie moet de gemeente anticiperen op de bouwkrimp en 200 woningen schrappen in Zuidbroek ten gunste van de bouwplannen voor de gebieden Zenderink (80), Kleen-Esch (24)(Hoge Hexel) en Berghorst (99) te Enter.
De doorgroei naar 25.000 inwoners in de gemeente wordt daardoor niet gehaald mede omdat de bouwcrisis een rem heeft gezet op de verkoop van nieuwbouwwoningen. De krimp is grotendeels neergelegd in Zuidbroek ten koste van de clusters Kamille, Kervel en Margriet. Tot 2020 geldt voor het hele Zuidbroek een maximum aantal woningen van 400.
De gemeente Wierden heeft de nu ‘overtollige’ grond tijdelijk verpacht voor 700 euro per jaar per hectare.

 
28-11-2010  

Rijksbouwprijs Gouden Piramide valt in Hengelo

 

HENGELO - De Gouden Piramide 2010 is gewonnen door de basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo.
De rijksprijs werd toegekend voor de ingenieuze huisvesting van een daltonbasisschool in de voormalige Heilig Hartkerk. Zij ontvingen zaterdag deze prijs in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De prijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een trofee en een architectuurplaquette.
Tijdens de verbouwing kwam een 47 jarige bouwvakker uit Almelo om het leven toen hij in juli 2010 op de zolderverdieping bezig was met werkzaamheden aan het plafond. Hij viel 6 meter naar beneden en overleed later aan de gevolgen.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW en VenW.
De jury van de Gouden Piramide, onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, bracht de volgende motivatie naar voren; "De directeur van een RK-basisschool in Hengelo heeft met veel volharding een proces op gang gebracht om een nabijgelegen, leegstaande kerk te benutten om de groeiende school een nieuw onderdak te bieden. De architect, specialist in scholenbouw uit de regio, werd een vaste bondgenoot die de plannen moest vormgeven. Gekozen werd voor een twee-eenheid: de school zou als een nieuw ‘gebouw’ in de oude kerk ingepast worden. De twee ‘afzonderlijke identiteiten’ zouden zo maximaal herkenbaar blijven. Er moest jarenlang veel scepsis overwonnen worden om het uitzonderlijke scholenproject gerealiseerd te krijgen."

 
28-11-2010  

Kandidaten D66 Provinciale Staten bekend

 

ZWOLLE - Nadat in september Aart Karssen uit Zwolle al was verkozen tot lijsttrekker, zijn nu ook de andere kandidaten bekend. De lijst telt in totaal 24 kandidaten, die uit heel Overijssel afkomstig zijn. Op dit moment heeft D66 geen zetels in de Provinciale Staten van Overijssel.
Karssen is blij met de lijst. “Uit elke regio hebben we wel een kandidaat, dat draagt bij aan onze kennis van het gebied. Maar vooral de verschillende achtergronden van de kandidaten maken dat we een heel gevarieerd team hebben.” Hij ziet de verkiezingen in maart 2011 daarom met veel vertrouwen tegemoet. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang, de officiële start van de campagne vindt plaats tijdens nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 8 januari 2011 met gastspreker Roger van Boxtel.
Als hoogste Twentse kandidaat staat Margreet Overmeen-Bakhuis uit Wierden op plaats twee, gevolgd op de vijfde plek door Yvonne van de Berg uit Vriezenveen.


Kandidatenlijst 2011- D66 Overijssel

 
29-11-2010  

Asbreuk wint Overijsselse konijnenfoktitel

 

ALMELO/ALBERGEN - Harald Asbreuk uit Albergen veroverde afgelopen weekeinde het Overijssels kampioenschap op de Hof van Twente kleindierenshow in Goor. De voorzitter van de Almelose kleindierenvereniging APKV Het Oosten behaalde de titel met een konijn van het ras Belgische haas. Hij werd daarmee tevens clubkampioen. Eerder behaalde zijn vader Jan Asbreuk uit Albergen met een konijn van hetzelfde ras ook al eens een provinciaal kampioenschap. Harald Asbreuk maakte voorheen al naam als bijzonder succesvol fokker van hoenders en dwerghoenders. De laatste jaren stapte hij deels over op konijnen. Ook tijdens de jaarlijkse fokkersdag van APKV Het Oosten won Asbreuk met een jonge Belgische haas de prijs voor het fraaiste konijn van de keuring.
Het clubkampioenschap van APKV Het Oosten werd eveneens op de Hof van Twenteshow in sporthal Mossendam gehouden. In de andere diergroepen gingen de titels naar Hans Eggink uit Almelo bij de grote hoenders met een orpington hoen, zijn plaatsgenoot Schelte Boonstra bij de dwerghoenders met een sussex kriel, Mark Jorink, eveneens uit Almelo, bij de sierduiven met een oosterse roller en Jasper Smelt uit Vriezenveen bij de oorspronkelijke duiven met een lachduif.

< Belgische haas
- Foto: APKV  Het Oosten
Alle uitslagen en foto’s zijn te vinden op de website van APKV Het Oosten.

 
29-11-2010  

Lantaarnpaal een lastige sta in de weg

 

HEINO – Stoffeerder Neplenbroek in Heino heeft een lastige sta in de weg voor zijn bedrijf op het lokale bedrijventerrein. Klanten reden met grote regelmaat tegen een lantaarnpaal die wat ongelukkig door de gemeente is neer gezet. Vragen om verplaatsen hielp kennelijk niet, maar Neplenbroek heeft er iets op gevonden en is sindsdien het gesprek van de dag in Heino. Zelfs RTV Oost kwam een kijkje nemen wat Neplenbroek had bedacht.
 

 
30-11-2010  

1,3 miljoen van Rijk voor Twentse fietssnelweg

  ENSCHEDE - Door een succesvolle aanvraag ontvangt Regio Twente een extra bijdrage van 1,3 miljoen euro voor realisatie van de fietssnelweg F35 tussen Hengelo en Borne. Dit bedrag is in het najaarsoverleg BO-MIRT door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu toegezegd via de landelijke subsidieregeling Snelfietsroutes. In deze regeling worden zestien voorstellen voor snelle fietsverbindingen door het hele land van een bijdrage voorzien.
Lees verder...

 
30-11-2010  

College Hellendoorn verzweeg extra borg

 

HELLENDOORN - Het Hellendoornse college van B&W heeft vorig jaar een garantstelling voor een aantal winkelruimten in het nieuwe woon- en winkelcomplex Nieuw Dunant in Nijverdal verzwegen voor de gemeenteraad.
E.e.a. bleek uit een onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. In eerste instantie beloofde het college destijds garant te staan voor drie winkelunits, nadat toegezegd was dat de verkoop van de betrokken winkelruimten bijna was afgerond. Die toezegging bleek later niet te kloppen zodat voor de drie andere units nog een aanvullende borg van 50 procent uit de kast werd getrokken om de bouw niet te frustreren. De aanvullende borg werd verzwegen voor de gemeenteraad. Het complex moet op 1 juli 2011 worden opgeleverd. Makelaar TML beweert dat inmiddels de helft van de units is verkocht.
Lees meer...

 
30-11-2010  

Aangifte tegen rechter inzake vuurwerkramp

 

ENSCHEDE/ALMELO - Ex-directeur Rudi Bakker van SE Fireworks heeft aangifte gedaan tegen vier leden van het team dat tien jaar geleden de vuurwerkramp onderzocht. De aangifte gaat om valsheid in geschrifte en het achterhouden van bewijs door onder andere de toenmalig officier van Justitie Stam. Stam is nu rechter in Almelo. Hij en de rechercheurs Kamperman, Mijwaart en De Boer hebben volgens advocaat Peters een belangrijk proces-verbaal expres niet toegevoegd aan het procesdossier.

In het document wordt melding gemaakt van drie mogelijke verdachten van brandstichting onder wie voormalig mededirecteur Pater van SE Fireworks. Onder de mogelijke verdachten die in het document van januari 2001 voorkomen, is niet Andre de Vries. De Vries eist nu via zijn raadsman Knoops tonnen schadevergoeding van de Staat. Hij heeft bij zijn vrijlating al een bedrag gekregen.
bron: Radio Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina