Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-10-2018  

Joop gooit 60 jaar kloot bij K.V. Niej Haarbig


Jubilaris Joop Oude Avenhuis ontving van voorzitter Kienhuis een ere-plaquette en echtgenoot Suze uiteraard bloemen.
 

HARBRINKHOEK  –  De feestavond van Klootschietersvereniging Niej Haarbig stond dit jaar in het teken van het 60-jarig jubileum van Joop Oude Avenhuis. Een bijzondere mijlpaal, want Joop is na wijlen zijn vader Gerard de tweede binnen de vereniging die zijn 60 jarig lidmaatschap viert. Een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij kon gaan, dus besloot het bestuur een heuse boog voor het huis aan de Ootmarsumsestraat te plaatsen als eerbetoon aan Joop die enorm veel voor de vereniging heeft betekent en nog steeds betekent.

Zestig jaar geleden in 1958 werd Joop Oude Avenhuis lid van toen nog Klootschietersvereniging Harbrinkhoek. Zijn vader Gerard was 6 jaar eerder medeoprichter van KV Harbrinkhoek waardoor ook Joop zo gauw het kon op zijn 8ste bij het klootschieten ging. Van meet af aan al actief en nog steeds enorm actief betrokken bij het klootschieten in het algemeen en bij Klootschietersvereniging Niej Haarbig in het bijzonder.

In de afgelopen 60 jaar is Joop Oude Avenhuis een bekendheid geworden binnen de klootschieterssport, want Joop is niet alleen actief klootschieter, maar ook enorm betrokken bij allerlei activiteiten rondom het klootschieten.

 Joop was bijvoorbeeld 46 jaar geleden een van de medeoprichters van de jeugdafdeling van Midden Twente. En na  46 jaar is hij nog steeds elke jeugdcompetitiewedstrijd aanwezig als wedstrijdleider.
Ook is Joop jarenlang actief geweest als bestuurslid bij KV Harbrinkhoek, eerst als secretaris en daarna was hij jarenlang de financiële man als penningmeester.  Hij organiseerde in die tijd alle feesten binnen de vereniging en was altijd weer druk in de weer met bijvoorbeeld de bingo en de loterij. Het was altijd top voor elkaar.

Als afgevaardigde van de klootschieters heeft hij ook jarenlang in het bestuur gezeten van de Oranjestichting in Harbrinkhoek/Mariaparochie. In de tijd dat Koninginnedag nog gevierd werd in de manage de Mooie Vrouw en later in de tent bij Kampkuiper. Ook hier was hij penningmeester en had hij de zaakje altijd goed voor elkaar.

Op NKB-niveau was Joop een van de eerste officiële scheidsrechters een taak die hem op het lijf geschreven was want nog steeds is hij bij de diverse Nationale wedstrijden actief als scheidsrechter. Ook de vereniging kan altijd een beroep op hem doen bij de NKB-cupwedstrijden, Joop geniet steeds weer als hij een wedstrijd mag leiden.

Ondertussen is Joop 68 en heeft hij geen actieve bestuursfuncties binnen de vereniging meer, maar wanneer er een activiteit is en de handen moeten uit de mouwen gestoken worden, dan is Joop  van de partij. Hij slaat bijvoorbeeld geen oud ijzeractie over.

Joop was een van de eerste die werd benoemd als Lid van Verdienste en enkele jaren geleden werd hij zelfs Erelid van KV Niej Haarbig. Met nu zijn 60-jarig jubileum erbij heeft hij weer een nieuw mijlpaal bereikt.

Tijdens de jaarlijkse feestavond werd er door voorzitter Hans Kienhuis dan ook uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere jubileum. Hans vertelde over het klootschietverleden van Joop wat op een groot applaus vanuit de zaal kon rekenen. Als blijk van waardering ontving Joop een mooie Plaquette met bijbehorende oorkonde. Voor zijn vrouw Suze was er een mooie bos bloemen, want zonder zijn vrouw had Joop nooit zoveel tijd en energie in de vereniging kunnen steken. Na zijn huldiging werd hij door alle aanwezige leden gefeliciteerd en werd het nog een gezellig avond bij de Herterij in Geesteren.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-10-2018  

Verschil afvalstoffenheffing Overijssel enorm


Wie vaker in het buitengebied verkeert, komt bovenstaande nog wel eens tegen. Er zijn woonkernen in de regio waar in bijna elke tuin zo'n oliedrum staat.
Verbranden van afval is illegaal en een economisch delict. De pakkans is matig maar in stedelijk gebied natuurlijk veel groter. De boetes zijn fors!
 

OVERIJSSEL – RTV Oost heeft berekend dat de afvalstoffenheffing van de 25 gemeenten in Overijssel enorm verschillen. De heffing moet volgens de regels kostendekkend zijn zonder winstoogmerk. Zo betaalt men in Zwolle 269,72 euro en in Tubbergen 95,60 euro per jaar, een verschil van meer dan 175 euro. Over het algemeen zijn de plattelandsgemeenten goedkoper dan de steden. Deels is het verschil te verklaren door meer hoogbouw in de steden. Maar er zijn ook grote verschillen in de wijze hoe huishoudelijk afval al dan niet gescheiden wordt ingezameld. RTV Oost berekende de verschillen op basis van inhoud/liters dat burgers aanleveren voor verwerking.
Ondanks het in Hengelo ver doorgevoerde diftarsysteem (principe vervuiler betaald) komt Hengelo toch voor in het rijtje van de 10 duurste gemeenten. In Hengelo is juist heel veel verzet tegen het uit het systeem halen van de grijze Otto voor restafval. Hengelose burgers moeten nu het restafval wegbrengen naar verzamelcontainers in de buurt.
In Almelo gaat de glasinzameling nog via de inzamelbakken bij winkelcentra , waar eveneens oranje inzamelbakken staan voor verpakkingen. Verder kent Almelo de grijze bak voor restafval en de groenbak. Onlangs werd ook de oranje Otto voor verpakkingen aan huis geïntroduceerd om de inzameling van verpakkingen/plastics naar een hoger plan te tillen. Lokaal Almelo Samen (LAS) bestreed dat maar kon het niet tegenhouden. LAS is voor professionele nascheiding. Ook kent men in Almelo de blauwe bak voor inzameling van oud papier. Deze invoering blijkt Almelo veel geld op te leveren ten koste van verenigingen maar dat is niet zichtbaar in lager tarief. De stad is na Zwolle het duurst.

Veel gemeenten zetten in op het meer gescheiden inzamelen van verpakkingen als plastic, drinkkartons en blikjes om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. Nadeel daarbij is dat het in 2011 met de verpakkingsindustrie afgesproken vergoedingssysteem een afbouwende vergoeding kent. Ook wil China geen import meer van plastics omdat het meeste aangeleverde materiaal uit Europa niet voor hergebruik geschikt is. De Chinese naheffingen voor verbranding zijn fors waardoor het ingezamelde plastic zich nu in Europa ophoopt om uiteindelijk toch in de verbrandingsoven te eindigen. Al dit soort marktwerkingen dringen niet door in gemeentelijk beleid. Gemeenten krijgen zelfs met naheffingen van regionale eindverwerkers zoals Twence (Hengelo) te maken omdat minder restafval wordt aangeleverd dan contractueel is overeengekomen. Ook hierbij de klacht dat het restafval dat wel wordt aangeleverd voor verbranding, zelfs een te lage calorische waarde heeft. Het gevolg import van huishoudelijk afval om de verbrandingsovens wel goed te kunnen stoken.
Opmerkelijk ook de onderzoeken dat mechanische scheiding van afvalstromen veel betere resultaten levert dan scheiding via de 'te werk' gestelde individuele burger. Hoogleraar Raymond Gradus van de VU pleitte in het TV-programma KASSA als deskundige juist voor nascheiding. Echter gemeenten willen niet investeren in een goede gezamenlijke scheidingsinstallatie. Het gevolg van al het beleid? Enorme toename van illegale stort bij inzamelcontainers en buitengebied. De opruimkosten worden doorberekend in de tarieven.
En de burger? Die kijkt er naar en wordt meer en meer aan het werk gezet terwijl dat minder en minder loont!

De verschillen in tarieven 2018 in Overijssel* 
1. Tubbergen: € 95,60
2. Dinkelland: € 119,20
3. Raalte: € 124,14
4. Twenterand: € 132,07
5. Losser: € 139,70
6. Hof van Twente: € 145,48
7. Olst-Wijhe: € 149,27
8. Zwartewaterland: € 152,23
9. Wierden: € 164,20
10. Dalfsen: € 165,23
11. Rijssen-Holten: € 168,00
12. Steenwijkerland: €168,97
13. Staphorst: € 170,23
14. Oldenzaal: € 170,90
15. Hardenberg: € 173,21
16. Hengelo: € 174,24
17. Haaksbergen: € 189,36
18. Kampen: € 194,50
19. Hellendoorn: € 200,52
20. Deventer: € 200,53
21. Borne: € 212,76
22. Enschede: € 224,75
23. Ommen: € 238,46
24. Almelo: € 252,00
25. Zwolle: € 269,72

*obv tarieven 2018, woning laagbouw, meerpersoonshuishouden, 780 liter afval op jaarbasis in ondergrondse restafvalcontainer (indien beschikbaar, anders grijze 240 literbak)

 
11-10-2018  

Rem op Twentse woningbouw terwijl vraag stijgt


Dit soort Vinex-ontwikkelingen zullen we in Twente de komende 10 jaar niet meer zien.
Volgens de Primos-prognoses is dat bouwen voor toekomstige leegstand en verval.
 

TWENTE – De 14 Twentse gemeenten hebben met de provincie Overijssel afspraken gemaakt hoeveel woningen er mogen worden gebouwd in de jaren tot 2029. Ook de gemeente Wierden, waar het verzet het grootst was, ging uiteindelijk akkoord. De bouwvoorraad is gebaseerd op het onderzoek van Primos die in de jaren ’30 van deze eeuw een krimp voorziet van de Twentse bevolking. Met de afspraak wil het provinciebestuur als overkoepelend orgaan voorkomen dat er na de recente bouwcrises opnieuw een ‘ratrace’ ontstaat tussen de Twentse gemeenten in het ontwikkelen van grootse bouwplannen. Wie de huidige afspraak dus schendt, wordt door de provincie teruggefloten.  Voor woningbouwcorporaties geldt de afspraak dat vervangende bouw is toegestaan voor te slopen woningen met een kleine uitbreiding van de strategische voorraad sociale huurwoningen. Op de in de afgelopen jaren grootschalige sloop in de wijken in afwachting voor nieuwe ontwikkelingen, lijkt te moeten worden afgeschreven vanwege de gedeeltelijke compensatie. In het duurdere en middensegment mogen corporaties, na ingrijpen van het ministerie (onder Blok) niet meer bouwen terwijl dat destijds wel de planning was. 

De bindende Twentse afspraak lijkt echter in conflict met de sterk stijgende vraag naar koopwoningen voor starters en het middensegment.  De kwartaalrapportage van NVM Twente laat een sterk stijgende vraag zien.  In Enschede/Hengelo is de voorraad te koop staande tussenwoningen gezakt naar 92 en het aantal appartementen naar 88. Het totaal aantal koopwoningen in beide steden is gedaald naar 813 (-25 procent). Almelo loopt na een trage start hard in op de cijfers van Enschede/Hengelo. De gemiddelde prijs van een woning steeg in Enschede met 12 procent, in Almelo met 10 procent en in Hengelo met 4 procent gedurende het laatste jaar. Toch zit er nog zo’n 30.000 euro verschil tussen Enschede en Almelo terwijl Hengelo (door een daling in het vrijstaande segment) in het midden zit van de gemiddelde koopprijs in beide andere steden.

Sociaal wonen

In Almelo staan ruim 5.000 woningzoekenden ingeschreven. Niet allemaal urgent maar veelal met een nieuwe woonwens van rijtje- naar tweekapper of appartement. Wel is de wachttijd voor sociale huur gestegen. Pas de laatste jaren komt daarvan de bouw weer op gang met vooral appartementen onder de huurgrens van Aws Beter Wonen in de zich vernieuwende binnenstad.  Beter Wonen denkt hier volgend jaar nog twee complexen te kunnen opleveren voor verhuur. Ook woningstichting St Joseph maakt in Almelo nog een vernieuwingsslag op de Rumerslanden. Vrees is er dat de gemeente teveel ruim baan gaat geven aan de vrije markt om leegstaande gebouwen op te splitsen in meerdere wooneenheden. Dit aantal wooneenheden gaat van de met de provincie overeengekomen afspraak in bouwcijfers af. De gemeente richt zich vooral op herontwikkeling in de binnenstad en voor het duurdere segment op verkoop van grotere bouwkavels in Almelo noordoost. Het park is al aangelegd, maar er bestaat in dit segment wel veel concurrentie met de nabije plattelandsgemeenten!
Almelo heeft wel een streep gezet om te bouwen in de Noordflank. Het resterende deel van de eerder voorziene grootse ontwikkeling Waterrijk benoorden Almelo is daarmee volledig van de baan. Projectontwikkelaars die zich in dit gebied voor de bouwcrisis verzekerden van grond, kunnen dat net zoals de gemeente deed, afschrijven als verlies.   Almelo kan in de komende 10 jaar zo’n 1600 nieuwe wooneenheden bouwen in de vrije sector en zo’n 800 sociale wooneenheden in ruil voor sloop.
Grootste wens van de woningbouwcorporaties is en blijft vervangende woningbouw in het middensegment op de in de wijken door eerdere sloop al jaren braakliggende kavels. Volgens de corporaties geeft dit een duurzame ‘boost’ aan de oudere naoorlogse wijken bovenop de al geplande woonverbeteringen van de oudere woningen in die wijken.
Kortom  het is ‘wrikken en schuren’ binnen de overkoepelende vastgelegde bouwcapaciteit in Twente voor de komende 10 jaar.
De eerste advertenties van beleggers om woningen te kopen met 'vruchtgebruik' gedurende leven, worden al waargenomen.

 
11-10-2018  

Pluim voor wetenschapsonderzoeken ZGT

 

ALMELO/HENGELO – De ZGT Wetenschapsdag werd gisteren bij ZGT Ziekenhuizen aangegrepen om drie onderzoekers van ZGT in het zonnetje te zetten.  Zo ging een ZGT Onderzoeksprijs naar  Mw. W.J. Kruik-Kollöffel, ziekenhuisapotheker, voor haar onderzoek naar het verband tussen cardiologische medicatie en heropname voor hartfalen. Ook Mw. A. ten Voorde, gezondheidswetenschapper kreeg voor haar posterpresentatie betreffende de ontwikkeling van een eCoaching module om de lichamelijke activiteit te verhogen van Type 2 Diabetes Mellitus patiënten een ZGTOnderzoeksprijs evenals de heer T. Urgert, technisch geneeskundige in opleiding, voor zijn onderzoek en presentatie naar de glucose variabiliteit in Diabetes Mellitus Type 2: een nieuw onderzoeksterrein voor verbetering van behandeling.

De ZGT Wetenschapsdag trok een volle zaal medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten, verpleegkundigen en UT wetenschappers die niet alleen luisterden naar alle presentaties van wetenschappelijk onder zoek bij ZGT , maar ook deelnamen aan Workshops ter verbetering van de zorgverlening en hoorden tevens de lezing van  professor emeritus in de chirurgische oncologie Prof. dr. T. Wiggers over het belang van wetenschappelijk onderzoek en de directe relatie met een betere uitkomst van zorg voor de patiënt. In deze wees hij op de tijdens de ZGTWetenschapsdag gepresenteerde onderzoeken. Prof. dr. T. Wiggers is in het dagelijks leven medical director van Incision en lid van de Raad van Toezicht van ZGT.

 
13-10-2018  

CDA Twenterand kansloos in verzet


In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar verwachting zal het zonnepark halverwege juni 2019 officieel worden geopend.
Onlangs stelde de gemeenteraad van Twenterand al de Agenda Duuurzaamheid vast. Volgens plan moet Twenterand in 2050 voor 100 procent energie-neutraal zijn.
 

TWENTERAND – Na jaren te zijn vertegenwoordigd in het colleg van B&W in de gemeente Twenterand, noemt fractievoorzitter Kuilder dat de gemeentelijke organisatie en het college in zichzelf gekeerd zijn, het aan visie ontbreekt en dat er te weinig naar buiten wordt gekeken. Dit naar aanleiding van de aan de gemeenteraad voorgelegde begroting met een beoogde toename van het aantal ambtenaren met 26 personen. Ook houdt het college van B&W dat sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat uit de partijen Gemeente Belangen Twenterand en ChristenUnie, de al beoogde investeringen in stand en wil het de hondenbelasting afschaffen. Om de begroting sluitend te krijgen wordt een hogere opbrengst van de OZB ingeboekt, zijnde een stijging van 45 procent. In grote lijnen komt deze verhoging door het actualiseren van de boekwaarden van onroerend goed binnen de gemeente Twenterand. Ook het Provinciaal toezicht is mede debet om de financiën op orde te krijgen. Het CDA noemt deze verhoging, na de eerdere verkiezingsslag die de partij ten deel viel, absurd en wil dat beperken. Ook wil het CDA dat de college-salarissen worden gekort met 20 procent oftewel 3,2 fte van de huidige vier.
Dat het CDA, voor het eerst in de oppositie,  daarvoor een meerderheid verkrijgt, is niet aannemelijk. Gemeente Belangen Twenterand heeft namelijk een absolute meerderheid en heeft samen met coalitiegenoot ChristenUnie zelfs een ruime meerderheid.

 
17-10-2018  

Benefiet Kans voor een Kind levert euroton op


afbeelding: stichting Kans voor een Kind
 

DE LUTTE – Boegbeeld en initiatiefnemer van Kans voor een Kind Willem Hoevers glunderde weer van oor tot oor tijdens de jaarlijkse benefietavond voor de stichting Kans voor een Kind in Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte. Liefst 100.000 euro werd opgebracht om wensen van ernstig zieke kinderen tussen 4 en 18 jaar in Twente te kunnen vervullen.
Tijdens de benefiet bracht een veiling van diverse items zoals een jeugdtraining door bondscoach Ronald Koeman, een gesigneerd jack van formule 1 coureur Max Verstappen, gesigneerde voetbalshirts van Heraclesspelers en Fc Twentespelers,  en tal van andere  beschikbaar gestelde zaken het fenomenale bedrag bij elkaar.  In de smaak viel ook een schilderij dat tijdens de benefiet werd geschilderd door zes ernstig zieke kinderen. De stichting Kans voor een Kind vervulde al tal van wensen van zieke kinderen. U kunt ook helpen door te doneren op IBAN NL 31 RABO 0142071420

 
18-10-2018  

Twenterand wint Ov Landschapsprijs 2018


v.l.n.r.: Rob Bekhuis, Stefan Jonas, wethouder Bart Jan Harmsen, Jacob van Olst namens Landschap Overijssel en Anja ter Beek
 

TWENTERAND - Landschap Overijssel reikt de Gemeentelijke Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor ambtenaren en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Twenterand waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. Net als vorig jaar konden ook inwoners van Overijssel meestemmen. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich in te zetten voor de kwaliteit van het landschap.

Het Overijsselse landschap, net als in de rest van Nederland, staat door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik flink onder druk. Duurzame aandacht is nodig, want de gevolgen zijn groot. De biodiversiteit loopt terug en houtwallen en heggen verdwijnen. We doen hiermee af aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Gemeenten hebben een grote rol in het beschermen van het landschap en de leefomgeving van haar bewoners. Essentieel hierbij is de deskundigheid die ze inzet, welke financiële middelen ze beschikbaar stelt en in welke mate de bescherming van het landschap geborgd wordt in beleid. Ook het monitoren van hoe het landschap ontwikkelt, is van enorm belang om het landschap duurzaam te kunnen beschermen.

Trots op Twenterand
Twenterand heeft de afgelopen jaren een kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld waardoor het landschap meer omarmt is door de bewoners. De gemeente is ook Wies met de Patries. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken.

Harry Meijerinkprijs voor Anja ter Beek
Het was dubbel feest voor Twenterand, want ook Anja ter Beek, Beleidsmedewerker Milieu & Plattelandsontwikkeling bij de gemeente Twenterand, nam een prijs in ontvangst:  de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. “Als iedere gemeente een Anja in dienst zou hebben, zou het Overijsselse landschap er een stuk beter aan toe zijn,” zegt Judith Snepvangers die namens Landschap Overijssel de prijs uitreikte.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs
Inwoners konden stemmen op één van de drie genomineerde gemeenten. De stem van de inwoners telde voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. De jury beoordeelde de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering en actuele onderwerpen als de bescherming van kleine landschapselementen en ecologisch bermbeheer. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit Het Oversticht, de Provincie, de winnende gemeente van vorig jaar (Steenwijkerland) en Landschap Overijssel. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Twenterand wordt geplant en een geldbedrag van vijfduizend euro, te besteden aan het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina