Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2015  

Aanleg stoplichten N36 Beerze van start

 

OMMEN – Er is een begin gemaakt met de aanleg van een verkeersregelinstallatie op de gevaarlijke kruising Twentseweg/Beerzerweg in de autoroute N36 van Almelo naar de Witte Paal.
Al 15 jaar werd er gesteggeld over de dodenkruising waar de gemeente Ommen, gesteund door de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, liever een ongelijkvloerse kruising hadden gezien. Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hakte uiteindelijk de knoop door en vond een verkeersregelinstallatie voldoende. Toen ook nog de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Ommen werd verlaagd van drie euroton naar 180.000 euro, ging ook de gemeenteraad van Ommen akkoord. Het verkeer kan in de komende weken hinder ondervinden.

 
06-10-2015  

Cazemier start 2e ambtstermijn in Dinkelland

 

DENEKAMP – CdK Ank Bijleveld heeft vanavond Roel Cazemier (56) beëdigd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester in de gemeente Dinkelland. Cazemier was voordien directeur van Omroep Fryslan, een kortstondig  ‘uitstapje’ uit het burgemeestersambt dat begon in 1991 in de Drentse gemeente Ruinerwold. De geboortige Oldenbroeker werd in 1994 burgemeester van Ameland waarna hij in 2000 vertrok voor een benoeming in het Friese Dongeradeel.
In Dinkelland startte zijn eerste periode op 1 oktober 2009 als opvolger van waarnemend burgemeester Jan Kristen die Frans Willeme verving na diens vroegtijdig aftreden.

< Roel Cazemier tijdens zijn beëdiging – Twitterfoto: woordvoerder CdK

 

 
06-10-2015  

Feitenrelaas integriteit Staphorst wordt openbaar

 

STAPHORST – Al geruime tijd kampt de gemeente Staphorst met bestuurlijke problemen die vooral een aantal agrariërs flink treft. Volgens de Staphorsters verdraaien de ambtenaren de feiten. De gemeente startte daarop een intern onderzoek dat onder de pet bleef. De getroffenen beschuldigden de gemeentesecretaris van valsheid in geschrifte hetgeen tot de nodige reuring leidde in het dorp.
Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad van Staphorst in beslotenheid over het geheime feitenrelaas. Een boze boer greep de gelegenheid aan om gewapend met een houten voorhamer en met hond de raadszaal in te stormen. Reden, de gemeente Staphorst had tegen zijn wil de agrarische bestemming die al generaties op zijn boerderij rust, omgezet in woonbestemming. Dat was reden voor de bank om voor vandaag een openbare verkoop aan te kondigen. Dit kon op het laatste moment nog voorkomen worden. Al met al werd het de Staphorster teveel waarop hij de besloten raadsvergadering verstoorde. De vergadering werd voor een half uur geschorst, waarna een meerderheid van de raad aandrong om het feitenrelaas openbaar te maken omdat de meeste ‘misstanden’ toch al in de pers hadden gestaan.

 
08-10-2015  

ZGT en Saxenburgh in financiële gevarenzone

 

ALMELO – Volgens een onderzoek van accountantskantoor BDO zitten ruim één op de vijf algemene ziekenhuizen in financieel zwaar weer. Onder hen de ZGT Ziekenhuizen Almelo/Hengelo en de Saxenburgh Groep Hardenberg.  Volgens het onderzoek door een dalende zorgvraag en kortere ziekenhuisopnames.
BDO-accountant Chris van der Haak meldt aan RTL Nieuws dat het en kwestie van tijd lijkt dat meer ziekenhuizen failliet gaan die nu in de gevarenzone zitten. "Als zij de aanhoudende onvoldoende financiële prestaties niet snel weten om te buigen, lijkt er geen toekomst voor hen", aldus Van der Haak.
Die kans is des te groter omdat minister Schipper al jaren geleden aankondigde financieel slecht presterende ziekenhuizen niet meer te redden. Sindsdien zijn het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse en de Sionsberg in Dokkum failliet gegaan.
Volgens de onderzoekers van BDO kunnen ziekenhuizen in de gevarenzone op verschillende manieren toch overleven. In de eerste plaats door te fuseren met een gezondere, vaak grotere  zorginstelling maar dan moet er wel iets gedaan worden aan de niet-rendabele onderdelen en betere rendabele keuzes gemaakt worden in het zorgaanbod of mogelijk samenwerkingsverbanden aangaan met andere ziekenhuizen. Ook wordt geadviseerd investeringen in bouwprojecten uit te stellen of af te blazen.

< 1.   Röpcke Zweers - Saxenburgh Groep, Hardenberg
2.   Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
3.   ’t Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer
4.   Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
5.   IJsselmeerziekenhuizen, Lelystad
6.   Maasziekenhuis Pantein, Beugen
7.   Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal
8.   Meander Medisch Centrum, Amersfoort
9.   Havenziekenhuis, Rotterdam
10. Zorgcombinatie Noorderboog, Meppel
11. Antonius Ziekenhuis, Sneek
<< 12. Ziekenhuis Groep Twente, Almelo en Hengelo
13. Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen
14. Beatrixziekenhuis, Gorinchem
15. Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem


De volgende ziekenhuizen worden ook in de gevarenzone gezet zonder dat zij financiële gegevens hebben aangedragen. Volgens BDO hebben zij te kampen met ‘grote financiële uitdagingen’.

16. Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen, Terneuzen
17. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes en Vlissingen
18. Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam

(Bron: BDO Accountants)

 
08-10-2015  

Wierden wint Landschapsprijs Overijssel 2015

 

WIERDEN - Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel, heeft de Gemeentelijke Landschapsprijs 2015 uitgereikt aan wethouder Dianne Span van de gemeente Wierden.
Volgens de jury, bestaande uit  juryvoorzitter Martin Knol, voorzitter van Landschap Overijssel, gedeputeerde Hester Maij, wethouder Wim Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente en Bart Buijs, directeur van het Oversticht, is de winnende gemeente uitvoeringsgericht en is er veel deskundigheid in huis. Wierden troefde met de benoeming de gemeenten Olst/Wijhe en Zwolle af.
In 2014 won de gemeente hof van Twente.
 
< Bij de Gemeenteijke Landschapsrprijs 2015 hoort een waardecheque van 5.000 euro.

 
08-10-2015  

Opgestapte burgemeester Ommen is een dief

 

OMMEN – Oud- burgemeester Ahne van de gemeente Ommen heeft van het Openbaar Ministerie een boete gekregen van 500 euro en kan daar nog twee weken bezwaar tegen maken. Vorige maand stapte de burgemeester op tot verbazing van de gemeenteraad. Na onderzoek door de Rijksrecherche is gebleken dat Ahne in mei een geldbedrag had gestolen. De diefstal had niets te maken met zijn ambt of de gemeente.
Ahne werd vier jaar geleden als wethouder van de gemeente Deventer al eens betrapt bij een bouwmarkt waar hij zonder betalen verfkwasten meenam. Justitie deed dat toen na onderzoek af als een 'persoonlijke financiële kwestie'. Ahne beweerde dat hij de handen vol had en de kwasten in zijn achterzak was vergeten af te rekenen.
Bestuurskundige Ahne (D66) was in zijn studententijd ook nog raadslid in Enschede.

 
09-10-2015  

AKZO-overleg zoutcavernes niet openbaar

 

ENSCHEDE – De gemeente Enschede werkt mee aan een geheim overleg van AKZO over het plan zoutcavernes rond Enschede/Hengelo te vullen met een mengsel met onder meer vliegas om het inzakken van de cavernes te voorkomen. Er bestaan ook plannen om gasolie op te slaan in de ondergrondse holtes waar zout werd gewonnen.
Voor het geheime overleg op 14 oktober is ook de gemeenteraad van Hengelo en de leden van Provinciale Staten van Overijssel uitgenodigd. Vertegenwoordigers van de pers en belanghebbenden of geïnteresseerde burgers hebben geen toegang tot het overleg. De reden; ‘De volksvertegenwoordigers kunnen dan vrij spreken en vragen stellen!’
Daar past de vraag bij of we nog over democratie kunnen spreken?

 
10-10-2015  

Kleinsma contra Ombudsman - WWB Enschede

 

DEN HAAG / ENSCHEDE – Staatssecretaris Kleinsma ziet geen reden de gemeente Enschede over de vingers te tikken inzake de wachtperiode van vier weken voordat bijstandsgerechtigden een bijstandsuitkering aan kunnen vragen. Eerder deed de Nationale Ombudsman dat wel, waarop de gemeente besloot om aanvragers toch in te schrijven zonder wachttijd. De gemeente Enschede poogde met de wachttijd geld te besparen door bijstandsgerechtigden eerst vier weken op zoek te laten gaan voor een baan voordat men een beroep op de regeling Wet Werk en Bijstand kon doen. Indien werkzoekenden binnen de termijn van vier weken wel een baan vinden, wil Enschede geen uitkering toekennen. Kleinsma vindt het aan de rechter om uiteindelijk te besluiten of de gemeente binnen de regels blijft. Ook vindt zij dat de gemeenteraad van Enschede een controlerende taak heeft ten aanzien van de ambtelijke uitvoering. De gemeenteraad kan volgens Kleinsma, het onderwerp in een raadsvergadering aan de orde stellen. Het lijkt er dus op dat een strijdende burger de stap naar de bestuursrechter moet maken om duidelijkheid te scheppen.
Kleinsma antwoorde over de Enschedese inperking naar aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP). Deze kondigde een initiatiefwet aan om het werken zonder loon te stoppen. Volgens Karabulut kost werken met een uitkering zelfs banen en houdt het de kans op echte banen tegen met negatieve gevolgen voor de pensioenopbouw. ‘Soms maken gemeenten winst over de rug van bijstandsgerechtigden. Dat wordt met een verdringingstoets tegengegaan’, zegt Karabulut over haar wetsvoorstel waarin gemeenten worden verplicht om te toetsen of banen worden verdrongen indien uitkeringsgerechtigden worden ingezet zonder extra beloning.

 
12-10-2015  

Horeca Zwolle wil vrije sluitingstijden

 

ZWOLLE – De sluitingstijden voor de horeca is in gemeenten een al lang gevoerde discussie met een hoogtepunt in de jaren ’90 toen veel gemeenten experimenteerden met vrije sluitingstijden. Doel was en is de druk wegnemen rond verplichte sluitingstijden waardoor uitgaand publiek massaal in de nachtelijke uren de straat op moet en groepsgedrag negatieve uitwassen kent. Alkmaar, Venlo en Groningen zijn bijvoorbeeld nu gemeenten waar de horeca geen verplichte sluiting kent.

De gemeente Almelo kende ten tijde van het burgemeesterschap van Harry van Roekel (1988-1997) een tweetal ‘vrije’ jaren met als doel om overlast rond het voordien geldende sluitingsuur van 03.00 uur in te dammen en de vlucht naar andere gemeenten door uitgaand publiek minder aantrekkelijk te maken.  Het alcohol-toerisme naar Hengelo (sluiting 05.00 uur) en Duitse uitgaansgelegenheden in Uelsen en Schüttorf, waar geen verplichte sluitingstijden werden gehanteerd, nam toen grootse vormen aan. Na twee jaar zou het beleid in Almelo worden geëvalueerd en aantoonbaar nam de overlast af. Desondanks werd door de politiek niet geëvalueerd en werd zonder pardon de sluitingstijd van 03.00 uur weer ingevoerd.

Nu wil de horeca in Zwolle vrije sluitingstijden. De motieven zijn hetzelfde, de piekende overlast rond de sluitingstijd indammen door geleidelijk vertrek van uitgaand publiek. Horeca Nederland juicht meer vrijheid voor ondernemers toe en zij weten dat niet alle ondernemers gebruik gaan maken van vrije sluitingstijden waardoor uitgaand publiek geleidelijk wordt uitgedund. Het vereist een andere inzet van toezicht door bijvoorbeeld de politie en daar zet ‘Hermandad’ in Zwolle vraagtekens bij zoals verplaatsing van overlast en latere tijdstippen van overlast. In Almelo kende men destijds een afruimuurtje waardoor de horecabedrijven geleidelijk hun deuren sloten en geen massaal vertrek plaatsvond waardoor overlast nauwelijks nog voorkwam. Toch werd het geen blijvende constructie.

Volgens een enquête onder horecaondernemers in Zwolle willen drie ondernemers langer open en ook McDonalds in de binnenstad wil tussen 05.00 uur en 08.00 uur graag open blijven. De ervaring uit het verleden leert, dat juist de snackgelegenheden in de late uurtjes de risico-locaties zijn door nieuwe concentraties van uitgaanspubliek dat nog even wil snacken voordat men huiswaarts keert.

De Zwolse burgemeester Henk-Jan Meijer zat vanavond als toehoorder bij een overleg en liet weten dat de ondernemers in Zwolle een draagvlak moeten ontwikkelen voor een experiment. Ook gaf hij te kennen dat er geen aantoonbaar hoger alcoholgebruik is in steden waar wel vrije sluitingstijden worden gehanteerd. Burgemeester Meijer is dus niet op voorhand tegen maar gaf ook te kennen dat het huidige beleid, waarvan hij aan de wieg stond, dat draagvlak juist wel had. Kortom er is nog geen zekerheid dat Zwolle vrije sluitingstijden gaat invoeren, temeer daar binnenstadsbewoners juist meer overlast vrezen.

 
13-10-2015  

AB Inbev neemt SAB Miller (Grolsch) over

 

BRUSSEL – Bierbrouwer SAB Miller (waaronder Grolsch) heeft een overnamebod van 43,50 Britse pond door wereldmarktleider Anheuser Busch Inbev geaccepteerd. Door de overname voor een bedrag van 95 miljard euro, ontstaat op afstand het grootste bierconcern ter wereld met een omzet van bijna 57 miljard euro met een winst van ruim 21 miljard euro.
AB Inbev is in Brussel beurs genoteerd en was al de grootste brouwer ter wereld. Heineken wordt nu op verre afstand het tweede bierconcern ter wereld gevolgd door de Carlsberg-groep.  SAB Miller deed een jaar geleden vergeefs een poging om Heineken over te nemen, om zo overname door AB Inbev te voorkomen. Het recente bod van AB Inbev op SAB Miller kon door de aandeelhouders  niet langer worden genegeerd. Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse SAB Miller is de afgelopen twintig jaar door veel overnames steeds groter gegroeid. Zo kocht het concern in 2011 het Australische Foster's en werd in 2008 Grolsch overgenomen.
De grootste overname aller tijden biedt Heineken mogelijk kansen om te groeien. Zo zal de Amerikaanse kartelautoriteit mogelijk voorwaarden gaan stellen omdat de overname het grootse bierconcern te sterk maakt op de Amerikaanse markt. Mogelijk komt daardoor MillerCoors in de verkoop en dat kan Heineken in de kaart spelen. Ook elders zullen kartelautoriteiten bekijken of de overname niet leidt tot een te grote machtspositie op binnenlandse markten. Verkoop van lokale tot het nieuwe concern behorende brouwers kunnen daar een gevolg van zijn.

Wereldaandeel in procentomzet en miljoenen hl.
1. AB Inbev / SAB Miller                 29,7 % = 587,4 hl. (399 hl. + 187,4 hl.)
2. Heineken                                     9 % = 178,3 hl.
3. Carlsberg                                     6,1 % = 119,7 hl.
4. China Resources Brewery Ltd.      5,9 % = 117,1 hl.
5. Tsingtao Brewery Group              4% = 78,3 hl.
6. Molson Coors Brewing Comp.     3% = 59,7 hl.
7. Beijing Yanjing Beer Company   2,9% = 57,1 hl.
8. Kirin Holdings Company             2,5% = 49,3 hl.
9. Groupe Castel                            1,4% = 28,4 hl.
10. Efes Beverage Group               1,3% = 25,5 hl

 
16-10-2015  

Marieke Bakker scoort hoog bij Landelijke Uitblinker MBO

  HENGELO - Marieke Bakker (22) is gisteravond in Nijkerk helaas net niet verkozen tot de ‘Landelijke Uitblinker MBO 2015´. Marieke volgde de mbo-opleiding fotografie bij het ROC van Twente in Hengelo. Begin juni werd zij de Mbo-uitblinker van ROC van Twente omdat zij leeft voor haar vak. De Enschedese heeft haar fotocamera altijd in de aanslag. Haar werkhouding en gedrag zijn heel volwassen. Tijdens haar stage als persfotograaf bij de TC Tubantia werd ze dan ook met alle vertrouwen op pad gestuurd. Dat resulteerde in een tien voor de stage en in een baan als freelance fotografe. Daarnaast is Marieke gewoon een hele enthousiaste en sprankelende meid! Absoluut een goede ambassadeur van het mbo, schrijft het ROC van Twente in haar persbericht.

Lees verder...

 
18-10-2015  

Red One op vier na dag een in Solar Challenge

 

DARWIN – De Bridgestone World Solar Challenge is voor de drie Nederlandse teams goed begonnen. Het Twentse team Red One van de Universiteit Twente en Saxion had zich zaterdag als tiende gekwalificeerd voor de start maar daarbij geen enkel risico genomen en op safe gereden. Wat wacht is namelijk een race over 3.000 km van Darwin naar Adelaide dwars door de Australische outback. Voor de Tukkers is de race extra spannend want alleen een eerste plaats kan de geldkraan openhouden voor deelname in 2017. Daar komt bij dat het revolutionaire oplaadsysteem dat de Tukkers bedacht hadden, niet door de keuring kwam en men terug moest grijpen op het al eerder beproefde systeem. Het nieuwe systeem Solar Array Balancing Interface Not Expected (SABINE) dat meer stroom laadt in perioden zonder zon, had de Tukkers 30 minuten tijdwinst moeten opleveren over het totale parcours tussen Darwin en Adelaide.

Desondanks leverde de Red One met coureur Coen Hartjes aan het stuur op dag een een puike prestatie door op te stomen naar een vierde plek met 660 km op de teller. Lang streed Hartjes met het Japanse team Tokai om plek twee en zag op het eind nog nipt de LUNA 8 van de Universiteit Delft voorbijkomen die de vorige editie op naam schreef met de LUNA 7. Als eerste in het tussenklassement staat het team van de Universiteit van Michigan in de Challenge klasse.

Voor het team van de Universiteit Eindhoven was het ook een goede openingsdag. In het klassement gezinsauto’s staat het tweede met de Stella Lux.

Foto's team Red One: Gijs Versteeg en Solar Team

Fotoreportage (12 foto's)...

 
19-10-2015  

Hoogeveen daagt Megahome in kort geding

 

HOOGEVEEN / ALMELO – De gemeente Hoogeveen spant een kort geding aan tegen projectontwikkelaar Megahome uit Almelo. Het in moeilijkheden verkerende imperium van de in Zenderen woonachtige miljonair Willy Welles komt volgens de gemeente Hoogeveen haar afspraken niet na in de nieuwbouwwijk Erflanden. Volgens die afspraken zou Megahome na de bouwvak beginnen met het aanleggen van het openbaar gebied zoals straten en stoepen en komt het ook andere recente afspraken niet na.
Megahome ligt al langer onder vuur en ook huisbankier Rabobank veilde het afgelopen jaar al honderden bouwkavels in meerdere Nederlandse steden. Megahome heeft ook problemen met de ontwikkeling van de wijk Delftlanden in de gemeente Emmen. Daar zijn slechts 300 van de 1.600 woningen gerealiseerd en staan er bovendien een aantal leeg, zo publiceerde het Nieuwsblad van het Noorden.
Megahome baarde eerder opzien door wel een grootse dividendbetaling te doen van 18 miljoen euro aan de aandeelhoudende familie Welles, zo openbaarde het Twents onafhankelijk weekblad De Roskam eind 2013.

 
20-10-2015  

ZGT introduceert de Zorgwekker 2016

 

ALMELO/HENGELO – De ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo introduceren de Zorgwekker als informatiebron over de zorgverzekering. Op de website wordt informatie gegeven over welk deel van benodigde zorg wel verzekerd is en welk deel men mogelijk zelf moet betalen. Ook geeft ZGT inzicht in de onderhandelingsresultaten met zorgverzekeraars, zodat u beter een keuze kunt maken bij welke zorgverzekeraar u zich wilt verzekeren. Via de Zorgwekker krijgt u ook antwoord op veel gestelde vragen.

"ZGT informeert als gastvrij ziekenhuis zorgconsumenten duidelijk en transparant over de zorgkosten van de ziekenhuiszorg. En over belangrijke informatie over de zorgverzekering", aldus Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur ZGT

Blijf gratis op de hoogte met de ZGT Zorgwekker
Op 19 november 2015 moeten alle zorgverzekeraars de premies voor hun verzekeringen bekend gemaakt hebben. En ook met wie de zorgverzekeraars een contract hebben en denken te gaan afsluiten. Op deze manier maken de zorgverzekeraars bekend bij welke zorgverleners zij in 2016 zorg vergoeden en wat er precies allemaal wordt vergoed. Wilt u gratis alerts bij belangrijke deadlines en de ontwikkelingen op de voet volgen? Of weten met welke zorgverzekeraars ZGT een contract heeft afgesloten en allerlei tips? Dan kunt u zich abonneren op de ZGT Zorgwekker. Zo blijft u gratis op de hoogte van het laatste nieuws.

 
26-10-2015  

Electrabel wil gasgestookte centrales sluiten

 

ZWOLLE – Electrabel (GDF Suez) wil in Nederland een of meer gasgestookte elektriciteitscentrales sluiten. Volgen Electrabel worden amper de vaste kosten terug verdiend. De concurrentie van goedkope elektriciteit van kolen gestookte centrales en groene stroom uit Duitsland zorgt er voor dat gasgestookte centrales niet meer rendabel zijn. Electrabel levert met acht centrales een kwart van de Nederlandse productie. Het bedrijf heeft 1200 werknemers.

< De IJsselcentrale bij Zwolle wordt gestookt met aardgas in combinatie met bio-olie.
Aardgasgestookte centrales van Electrabel staan in Bergum, Eemshaven, Lelystad en Rotterdam Botlek.

 
26-10-2015  

Vuurwerk bij brand in Wezep kost woonhuis

 

WEZEP – De brandweerkorpsen van Zwolle, Dalfsen, Hattem, Hattemerbroek en Oldebroek konden maandag aan het begin van de avond niet voorkomen dat een woonhuis in Wezep volledig tot de grond afbrandde. Reden, de grote hoeveelheid siervuurwerk die in het woonhuis lag opgeslagen dat met 'pracht en praal' ontplofte.
Bij de brand werden twee mensen gewond die voor behandeling naar het ziekenhuis moesten. Bij de uitslaande brand is mogelijk ook asbest vrijgekomen.

 
28-10-2015  

Cultuurfonds Overijssel wijst ruim € 115.000 toe!

 

ZWOLLE - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van 2015 aan 47 projecten een financiële bijdrage toegekend. Samen met de toewijzingen uit een aantal CultuurFondsen op Naam, werd in totaal een bijdrage van € 115.450 toegewezen in de sectoren muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, letteren, culturele vorming, monumentenzorg en natuur.

Inrichting werfhuisjes
Zowel grootschalige als kleine intieme projecten konden op een bijdrage rekenen. Zo kreeg de Stichting Historische Vereniging Avereest een toekenning van € 5.000 voor de inrichting van werfhuisjes, maar werd ook het Overijssels Kamerkoor uit Zwolle  ondersteund met een bijdrage van € 550 voor de uitvoering van een adventsconcert.

Fondsen op Naam

Ook werden uit 5 verschillende Fondsen op Naam diverse bijdragen toegekend. Vanuit het nieuwe Haersoltefonds Overijssel werden zo 6 projecten met een totaalbedrag van € 17.000 ondersteund. Dit Fonds dat per 1 juli 2015 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is ondergebracht, richt zich met name op educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en natuur.

Klik hier voor welke projecten en investeringen de bijdragen bestemd zijn.


Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds  Overijssel  is een van de twaalf provinciale afdelingen.

 
28-10-2015  

Onterechte vergunning Monstertruck Haaksbergen

 

ZWOLLE – De bestuursrechter in Zwolle heeft vanmorgen geoordeeld dat de gemeente Haaksbergen vorig jaar een onterechte vergunning heeft afgegeven voor een demonstratie met een Monstertruck.  Bij de demonstratie in september 2014 vielen drie doden en raakten tientallen toeschouwers gewond toen de Monstertruck het publiek in reed.
Volgens de bestuursrechter wist de gemeente niet wat de demonstratie inhield  en werd daardoor het risico ook te laag ingeschat. Het oordeel van de bestuursrechter is snoeihard omdat de gemeente Haaksbergen ook verzuimde bij de organisatoren na te vragen hoe die show er feitelijk uitzag. 
Eerder al oordeelde de gemeentelijke bezwarencommissie dat de vergunning onterecht was afgegeven. Die uitspraak werd door het huidige college van B&W naast zich neergelegd. Formeel bleef daardoor de verleende vergunning in stand. Ook de
Het drama van vorig jaar september kostte in mei jongstleden wel burgemeester Gerritsen zijn baan. Hij stapte op nadat de voltallige gemeenteraad het vertrouwen in hem opzegde. Dit nadat de Nationale Onderzoekraad voor de Veiligheid  in een rapport zich al kritisch uitliet over de rol van Gerritsen in de verleende vergunning.
Het geding bij de bestuursrechter werd aangespannen door slachtoffers en nabestaanden. Deze procederen ook om schadevergoeding te krijgen. Hangende de strafzaak tegen de eigenaar/chauffeur van de Monstertruck, wil de gemeente Haaksbergen nog niet reageren op de uitspraak van de bestuursrechter.

 
28-10-2015  

Kinderpostzegels steunt Enters pleeggezin

 

ENTER - De familie ter Weele uit Enter krijgt € 15.000,- van Stichting Kinderpostzegels om twee extra crisisbedden te realiseren voor pleegkinderen én slaapkamers voor beide pleegdochters te verwezenlijken.
Jolanda en Gerard ter Weele hebben drie eigen kinderen en twee pleegkinderen. Ze kwamen in aanraking met pleegzorg toen de wens voor een derde kind uitbleef. Jolanda vertelt: “In ons hart en huis was er nog plaats voor een derde kindje, terwijl de kans hierop vrijwel nihil was.”
Het gezin besloot zich aan te melden voor pleegzorg. Na de cursus kwam al snel een pleegdochter bij hen wonen. “Een jaar na de komst van onze pleegdochter, ging onze langverwachte wens in vervulling, ik werd zwanger en beviel negen maanden later van een zoon.” De pleegdochter zou blijven, dat was duidelijk voor het hele gezin. Hun zoon had geen eigen slaapkamer en verbleef op de slaapkamer van Jolanda en Gerard. Het gezin zette hun huis te koop en ging op zoek naar een groter huis. De verkoop van het huis bleef echter uit.

Voor ieder kind een eigen plek
Vorig jaar werd de moeder van hun pleegdochter opnieuw zwanger. Toen duidelijk werd dat de baby niet bij moeder kon opgroeien, twijfelden Jolanda en Gerard geen moment. Ook het zusje kon bij hen terecht. Jolanda: “Ondanks dat we geen ruimte in huis hadden, voelde het voor ons dat we dit moesten doen. Tot de dag van vandaag hebben we van deze beslissing geen spijt. Wel zouden we heel graag onze kinderen een eigen slaapkamer bieden.” Voor elk kind is het van belang dat ze een eigen plekje hebben, maar voor pleegkinderen helemaal. Een plek waar ze zich even helemaal terug kunnen trekken. Dankzij Kinderpostzegels gaat de wens van familie Ter Weele in vervulling; alle kinderen krijgen een eigen slaapkamer. 

Crisisopvang
Naast de langdurige opvang van beide pleegdochters, wil het gezin graag kinderen in noodsituaties helpen. Kinderen die plotseling uit huis geplaatst worden en acuut onderdak nodig hebben. “We hebben een bouwtekening laten maken, waarbij het mogelijk is om twee zogenaamde hotelbedden te creëren, waar pleegkinderen tijdelijk kunnen blijven tot er een passende vervolgplek is gevonden. We hebben zelf in de loop der jaren behoorlijk gespaard, maar het zal nog jaren duren voordat we dit kunnen realiseren.” Tot grote blijdschap van het gezin springt Kinderpostzegels bij. Inmiddels is er gestart met de bouw. De slaapkamers zijn eind november gereed voor gebruik. Het gezin is enorm dankbaar dat hun droom uitkomt.

 
28-10-2015  

Extra onderwijs kinderen taalachterstand Wierden

 

WIERDEN - Wethouder Span-Kiekebeld heeft dinsdagavond 27 oktober, samen met bestuurders vanuit peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, GGD-jeugdgezondheidszorg en twee grote kinderopvanginstellingen een overeenkomst ondertekend.
Het gaat om het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Betrokkenen onderstrepen hiermee het belang van VVE en een stevige doorgaande lijn, zodat jonge kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs.

De ondertekenende partijen hopen hiermee taal- en onderwijsachterstanden van jonge kinderen te kunnen voorkomen, dan wel vroegtijdig op te sporen. Door VVE worden de kansen van deze kinderen aanzienlijk vergroot aan het begin van hun schoolloopbaan.

VVE is onderwijs voor peuters en kleuters (tussen de 2 en 6 jaar) met een taalachterstand of een risico daarop. Het consultatiebureau bepaalt of kinderen hiervoor in aanmerking komen. Door middel van een speciaal VVE-programma kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen of wegwerken. Zo krijgen ze een betere startpositie in groep 3 van de basisschool.

De ondertekenaars van het convenant zijn:
• Gemeente Wierden, Mevrouw D. Span – Kiekebeld, Wethouder
• St. Roos, De heer H. Wevers, Bestuurder
• Regio Twente/GGD Twente- Jeugdgezondheidszorg, Mevrouw S. Dinsbach, Hoofd Jeugdgezondheidszorg
• Ver. School met de Bijbel, De heer W. van Ginkel, Bestuurder
• St. De Welle, De heer G. Beukers, Directeur
• PCO Noord Twente, De heer H. Kikkert, Bestuurder
• St. Christelijke peuterspeelzaal Margriet,  De heer W. van Ginkel, Bestuurder
• PCBO Notter/Zuna, De heer G. Rosman, Bestuurder
• Partou B.V., Mevrouw Y. Meulenbroek, Locatiehouder Wierden
• St. SCO De Roerganger, Mevrouw S. Pluimers, Bestuurder
• Kinderopvang West-Twente/Pi B.V., Mevrouw A. van der Heide, Directeur/ Bestuurder    
• Katholiek Onderwijs Twenterand, De heer R. Benneker, Bestuurder

 
30-10-2015  

Baggeren naar explosieven Almelo-De Haandrik

 

ZWOLLE – De provincie Overijssel start midden november met een vervolg van baggerwerkzaamheden in kanaal Almelo – De Haandrik. Het betreft een beperkt aantal locaties voornamelijk rond bruggen die eerder werden overgeslagen vanwege de kans op munitie en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De resterende extra beveiligde baggerwerkzaamheden zijn de afrondende fase van de opwaardering van het hele kanaal tussen Almelo en Coevorden en moet in februari volgend jaar klaar zijn. 

Hinder
Tijdens de baggerwerkzaamheden kan er zowel voor de scheepvaart als voor het verkeer over de weg enige hinder ontstaan. Daarbij kan het voorkomen dat maximaal een dag een brug buiten werking is waarvoor omleidingsroutes zijn bepaald. Meestal blijft de hinder beperkt tot korte momenten dat bruggen open blijven staan.

Inloopbijeenkomsten
Ter informatie voor omwonenden en belanghebbenden organiseert de provincie Overijssel twee inloopbijeenkomsten waar vragen gesteld kunnen worden aan medewerkers van de provincie en uitvoerder Van Heteren Weg- en Waterbouw.

Deze vinden plaats op:
Dinsdag 10 november van 09.30 uur tot 11.30 uur bij Horecabedrijf Veenlust, Kanaalweg West 78 in Bergentheim.
Woensdag 11 november van 14.30 uur tot 16.30 uur bij Grand Café Seven, Kanaalweg Zuid 1 in Vriezenveen.

Archief
Terug naar vorige pagina