Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-09-2017  

Sterk staaltje bij Opel Kamp Twente

 

ALMELO/HENGELO – Opel dealer Kamp Twente BV maakt het kopen van een nieuwe auto wel heel aantrekkelijk. Van maandag 11 september tot en met zaterdag 16 september  krijgen kopers van een nieuwe Opel maar liefst 2.000 euro extra inruil bovenop de Autotelex waardebepaling van hun in te ruilen auto. De extra inruilcheque kan worden aangevraagd via opel.nl en worden verzilverd bij een van de vestigingen van Kamp Twente BV in Almelo of Hengelo.
Daarmee is de ‘koek’ nog niet op, want kopers van een nieuwe Opel kunnen ook nog eens voor 250 euro aan accessoires uitzoeken en ontvangen ook nog eens een tankpas voor 1.000 euro gratis brandstof gedurende maximaal een jaar na aankoopdatum. Uitzonderingen zijn de types Opel Karl (max. 500 euro aan brandstof) en de Opel Grandland X waarvoor de tankbonus niet geldt.

Om het zes dagen durende ‘Big Event’ nog eens extra aantrekkelijk te maken voor kopers van een Opel, wordt bovendien dit jaar de inruilbonus-verdubbelaar ingezet. Kans daarop maakt u elke dag gedurende het ‘Big Event’ indien men emailadres en NAW-gegevens invult op  Opel.nl

Wilt u meer weten over de actie en vooral alle modellen van Opel? Kom dan op zondag 10 september voorafgaand aan het ‘Big Event’ en onder het genot van een hapje en drankje, de nieuwe modellen bekijken bij de nieuwe vestiging van Kamp Twente BV aan de Steenzoutweg 16 in Hengelo.

Klik hier voor alle modellen

Fotoreportage (5 foto's)...

 
10-09-2017  

Twenterand de weg kwijt met oliebollenverbod

 

VRIEZENVEEN – In het gemeentehuis van Twenterand in Vriezenveen lijken de stadsbestuurders de weg kwijt met een verkoopverbod van oliebollen op Oudejaarsdag. Dat valt dit jaar namelijk op de wekelijkse ‘Dag des Heeren’. Oliebollenverkopers krijgen daarom geen verkoopvergunning voor een standplaats en evenmin het verenigingsleven.
Het verbod moet ook gelden voor ijssalon Bon Giorno aan het Westeinde 7 in Vriezenveen. De ijssalon is normaal op zondag wel geopend van 14.00 tot 20.00 uur en wil zich niet bij het aangekondigde de verbod neerleggen omdat dit eerder wel werd toegestaan.
Anno 2017 natuurlijk een stupide verbod, want de gemeente kent in de diverse dorpskernen meerdere cafetaria’s die ook zondags open zijn en wel patat en kroketten mogen bakken in olie maar kennelijk geen oliebollen. 

Vooraf bestellen en betalen lijkt een oplossing en bij het afhalen op Oudejaarsdag een ijsje gratis!
De 'heerserscoalitie' SGP, ChristenUnie, CDA 'kraakt' in Twenterand al jaren en telt slechts een meerderheid van 12 tegen 11 in de gemeenteraad.
In maart 2018 kan de burgerij daar iets aan doen tijdens de gemeenteraadsverkiezing!

 
12-09-2017  

Weer bestuurder weg bij Twentse Zorgcentra


v.l.n.r: Andre Leferink al eerder weg met premie, a.i.bestuurder Anton Maas en Hary Finkenf├╝gel die het nog eens moet worden over zijn vertrekpremie.
 

REGIO – Het komt niet meer goed tussen bestuurder Harry Finkenflügel en De Twentse Zorgcentra. Finkenflügel staat al sinds juni op non-actief na onenigheid met de centrale ondernemingsraad van De Twentse Zorgcentra. De centrale ondernemingsraad schakelde in mei de Raad van Toezicht in en deze benoemde in december Anton Maas als ad-interim.
Nu heeft de Raad van Toezicht besloten Finkenflügel definitief de laan uit te sturen. Dit zal in de komende periode haar beslag moeten krijgen. Finkenflügel kwam op 1 oktober 2013 in dienst van De Twentse Zorgcentra als opvolger van bestuurder Andre Leferink die vertrok wegens “niet te overbruggen inzichten over het te voeren beleid”. De Twentse Zorgcentra besloot toen dat 10 procent van het 2.400 koppen tellende personeel moest afvloeien vanwege financiële perikelen.
Anton Maas blijft voorlopig aan als interim-bestuurder van de Twentse Zorgcentra met tal van vestigingen in de regio.

 
13-09-2017  

Open Dag bij Combi Terminal Twente

 

HENGELO – Op zaterdag 16 september houden de bedrijven verenigd in de 25-jarige Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) van 10.00 tot 17.00 uur hun Open Bedrijvendag.

Een van die bedrijven is Combi Terminal Twente (CTT), ontstaan in 2001 in Almelo op initiatief van Bolk Transport, Nijhof & Wassink, BCTN en MCS. Inmiddels is CTT uitgegroeid tot een belangrijke partner van de Rotterdamse Haven als overslagbedrijf van zeecontainers via water, spoor en weg naar het achterland van Europa en Scandinavië. Daarbij is de regio Twente een belangrijke ‘hotspot’ van het transport van zeecontainers van en naar Rotterdam. CTT kent dan ook de Rotterdamse douanefaciliteiten en is AEO-gecertificeerd. Dat geldt voor de eigen zee-terminal in Rotterdam waar ook treinen worden beladen evenals binnenvaartschepen. In Hengelo en Almelo heeft CTT overslagterminals voor transport over water en in het net over de grens gelegen Bentheim een spoorterminal.
In Hengelo zetelt de directie van CTT en het is deze terminal die tijdens de ‘BIT Open’ inzage geeft over hoe containers over de wereldzeeën, rivieren en kanalen en via spoor en weg worden getransporteerd. Zowel fysiek maar ook administratief om logistiek goed afgestemd te zijn. CTT heeft bovendien oog voor duurzaamheid en verkreeg in 2012 daarom de Lean and Green Award.

Bij CTT in Hengelo rijdt u met een huifkar over de terminal, is er een speurtocht en kunnen bezoekers een kijkje in de kraan nemen of rijden in een vrachtwagensimulator.

Andere deelnemers aan de BIT Open Dag naast CTT zijn o.a.: OPRA Turbines, Enerpac, Thales, Stork Thermeq, Mammoet, Wagenborg Nedlift, Morssinkhof, Hemabo, NTS Norma en vele anderen.
Klik hier voor meer info.

 
21-09-2017  

Miljoenentekort noopt ZGT tot concentratie

 

ALMELO/HENGELO – In Hengelo is men niet blij met de toekomstige ontwikkeling van de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Het financiële exploitatietekort noopt ZGT tot wellicht bezuinigingen van 15 miljoen euro.
De boodschap van bestuursvoorzitter Ruikes in een besloten bijeenkomst met gemeenteraadsleden in het ZGT-gebied was duidelijk; ‘De situatie is nijpend en concentreren van specialismen is noodzakelijk.’ Beide ziekenhuizen volwaardig proberen te houden leidt zelfs tot patiëntestops en een grote ontslaggolf. De vestiging in Hengelo dreigt dus geslachtofferd te worden middels het ‘uitkleden’ van specialismen. Die boodschap komt hard aan in Hengelo waar vooral de SP op de barricaden gaat en al aan de bel heeft getrokken bij de Tweede Kamer en demissionair minister Edith Schippers die de zorgkosten in de komende jaren met miljarden ziet toenemen.
ZGT-bestuursvoorzitter Rijkes verkondigde de verzamelde raadsleden dat hij in oktober meer bekend kan maken over de koers van ZGT en tracht zoveel mogelijk alle belangen te zullen afwegen.

Commentaar:
Het is nog niet zo lang geleden dat ZGT overwoog de klinische verloskunde te concentreren in Hengelo. De reden was in feite een concurrentieslag met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Beide ziekenhuisdirecties waren in feite bezig met een ‘ratrace’ om de hegemonie in Twente.  MST bouwde zelfs een compleet nieuw ziekenhuis en zit nu in grote financiële nood. Ook ZGT investeerde fors en heeft nu dezelfde problematiek.
Onder politieke druk en de druk van verloskundigen in Noord Twente koos ZGT uiteindelijk om de klinische verloskunde in Almelo te concentreren. De reden was uiteindelijk geografisch in een verzorgingsgebied van zo’n 650.000 Tukkers. Inmiddels is ook de acute zorg annex spoedeisende hulp van Hengelo naar Almelo verkast. Het lijkt er nu op dat meer specialismen dezelfde weg zullen volgen.
Op zich niet onlogisch gelet op de geografische spreiding in het totale verzorgingsgebied van ZGT en MST. Waarom drie volledig geoutilleerde ziekenhuizen als twee het ook aankunnen? Aan de specialisten zal het niet liggen, maar de drempel is vooral voor de Hengeloërs een emotionele. Of de directie van ZGT en/of de minister van volksgezondheid zich daardoor moet laten leiden?
Hoofdzaak is goed geoutilleerde ziekenhuizen met capaciteit en specialismen op Twentse schaal. Als dat in twee vestigingen kan het zij zo, maar dan wel gespreid vanwege de aanrijtijden en niet geconcentreerd op ‘kijkafstand’ van elkaar. In Hengelo kan men dan zelfs twee kanten op!
<<

 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
22-09-2017  

RTV Oost verhuist Nieuwjaarsduik

De Oldemeijer wint van Het Lageveld
 

WIERDEN/HARDENBERG – De jaarlijkse Nieuwjaarsduik in recreatieplas Het Lageveld bij Wierden wordt door organisator RTV Oost verkast naar de recreatieplas De Oldemeijer (foto) ten zuidwesten van Hardenberg in de boswachterij Hardenberg. RTV Oost ging daarover een samenwerking aan met de organisatie Total Outdoor, Staatsbosbeheer, Stad Hardenberg Promotie en de gemeente Hardenberg.
Na vijf edities op Het Lageveld dus op 1 januari 2018 een andere locatie, maar wel weer een prijs van 250 euro voor de groep van minimaal vijf personen die het meest kolderiek, carnavalesk of komisch is uitgedost en die uiteraard de Nieuwjaarsduik daadwerkelijk gaat maken.
Of de gemeente Wierden nu zelf een Nieuwjaarsduik gaat organiseren, is nog de vraag?

 
28-09-2017  

Raad Hengelo suggereert behoud grijze Otto


Hoe het zou moeten en het resultaat!
 

HENGELO – De gemeente Hengelo worstelt met de invoering van het principe de vervuiler betaald bij de verwerking van huishoudelijk afval. De kritiek is stevig en de gemeente is ook in een rechtsgang gewikkeld over het laten verdwijnen van de grijze Otto voor het restafval en geen inspraak over plekken van de milieueilanden. Bovendien liet de gemeente deels al restafvalbakken bij woningen weghalen. De toenemende klachten over illegale stort in het buitengebied en de lozing rond de milieueilanden in de stad is nog een bijkomend feit die de kritiek verhevigd.
Toch wil het Hengelose college vasthouden aan het omgekeerd gesorteerd inzamelen door de burger om de afvalstroom te verminderen, maar de gemeenteraad blijkt de kritiek uit de burgerij niet langer te negeren. Daar komt bij dat ook de Raad van State zich kritisch uitliet over de plaatsing van de ondergrondse containers en de gemeente dwong haar ‘huiswerk’ over te doen over de plaatsing en ook inzicht moet geven in het nut van gescheiden inzamelen.
Dit al maakt de gemeenteraad van Hengelo gevoelig en een meerderheid neigt naar herbezinning. Zo werd door meerdere fracties geopteerd om van de ‘grijze Otto’ een vrije keuze te maken waarbij de burgerij individueel mag kiezen of men de bak wil houden of inleveren. Bij dat laatste moet men dan wel het restafval deponeren in de containers op het milieueiland in de wijk. Een meerderheid van de Hengelose raad wil deze optie zelfs laten onderzoeken.
Portefeuillehouder Elferink is daar niet blij mee, maar schiet het ook nog niet af. Wel voorziet hij problemen qua ophalen en de gerelateerde kosten. De resultaten van het onderzoek worden pas in januari verwacht en Elferink voorziet dan dat de kwestie onderwerp van de verkiezingsstrijd zal worden. Hij acht het zelfs mogelijk dat pas na de raadsverkiezing een definitief besluit genomen wordt, meldt hij in Tubantia.

ENSCHEDE/ALMELO
Ook in Enschede wordt fors geklaagd over alle aanpassingen in het verwerken van huishoudelijk afval en de bijkomende ellende rond milieueilanden en illegale stort. Hetzelfde lijkt zich te ontwikkelen in Almelo waar de gemeenteraad voor de keuze staat tot een volgende stap in het afvalbeleid. Problematiek is bovendien dat bijna elke gemeente in Twente de regels naar eigen inzicht vormt.
De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) organiseerde gisteren een bijeenkomst voor burgers. Een enkeling was vierkant tegen het omgekeerd inzamelen omdat hij betaald voor de afvalverwerking. Anderen maken er een sport van om zoveel mogelijk te sorteren. Toch was ook tijdens die bijeenkomst brede zorg over de negatieve effecten die omgekeerd inzamelen blijkbaar overal heeft. Bovendien is er kritiek over de communicatie tussen de gemeente Almelo en haar burgers. Ook werd gesuggereerd dat dit geen gemeentelijk beleid moet zijn met alle verschillen van dien maar moet worden begonnen bij de verpakkingsindustrie om het beste resultaat te halen qua inperking van afval. Raadslid Kampman (LAS) suggereerde derhalve dat de gemeente een pas op de plaats moet maken totdat alle huidige problematieken zijn opgelost. Eerst dan kan volgens hem worden gepraat over de toekomst van de ‘grijze Otto’.

Ondertussen haalt afvalverwerker Twence in Hengelo en eigendom van de 14 Twentse gemeenten, huishoudelijk afval uit het buitenland. Dit om de verbrandingsoven te kunnen stoken omdat de Twentse gemeenten contractueel te weinig afval (met bovendien een te lage calorische waarde), aanleveren om de oven met regionaal afval te kunnen stoken. Door de restverbranding levert Twence energie aan omliggende bedrijven en krijgen de aandeelhoudende gemeenten jaarlijkse winstuitkering voor de gemeentekas. De laatste 10 jaar werd die winst (vele miljoenen) besteed aan de Agenda van Twente maar niet gebruikt voor kostenverlaging voor de burgers.

 
29-09-2017  

Kind verongelukt bij ongeval in Wierden

 

WIERDEN – Vanochtend is bij een verkeersongeluk in het centrum van Wierden een kind dodelijk verongelukt. Het ongeval gebeurde even na 08.00 uur aan de Nijverdalsestraat. Bij het ongeval was een vrachtwagen betrokken.
De politie meldde het ongeval via Twitter, maar verdere details zijn nog onbekend.

 
29-09-2017  

Kamp Twente nu Opel-dealer voor heel Twente


De nieuwe vestiging van Kamp Twente aan de Steenzoutweg 16 in Hengelo
 

ALMELO/HENGELO – Autobedrijf Kamp met vestigingen in Almelo en Hengelo is sinds september hoofddealer van Opel geworden voor heel Twente. De regio’s Rijssen en Nijverdal werden door Opel toegekend aan Kamp Twente.
Kamp Twente heeft haar oorsprong in Almelo in 1958 en met Mark Kamp als directeur is het de derde generatie die nu aan het roer staat. Het dealerschap van Opel is sinds 1983 al in goede handen bij het familiebedrijf waar ook vader Henk Jr. nog dagelijks te vinden is.
In Almelo is Kamp Twente al jaren gevestigd aan de Weezebeeksingel nabij het stadion van Heracles Almelo en tegenover de Woonboulevard. In Hengelo betrok Kamp Twente onlangs de nieuwbouw aan de Steenzoutweg 16.
Vanuit beide locaties met fraaie showrooms en volledig geëquipeerde werkplaatsen kan Kamp Twente voor Opel derhalve geheel Twente bestrijken qua service en verkoop.

Archief
Terug naar vorige pagina