Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2013  

Twente Milieu verdubbelt winst in 2012

 

ENSCHEDE – Twente Milieu heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een netto winst van 792.000 euro, een ruime verdubbeling van het begrootte bedrag van 340.000 euro. De hogere winst kwam mede tot stand door betere scheiding van afval vooraf waardoor lagere kosten werden gerealiseerd. De invoering van Diftar in de gemeente Hengelo droeg daar aan bij evenals het plaatsen van papiercontainers in Enschede. De langdurige vorstperiode zorgde juist voor meer ‘manuren’ in het strooien van zout in opdracht van gemeenten binnen het werkgebied van Twente Milieu. De totale omzet van Twente Milieu bedroeg in het boekjaar 2012 een bedrag van 29 miljoen euro. Het netto-winstpercentage 2,73 procent.

 
01-07-2013  

Gemeenteraad tegen megastal bij Geesteren

 

TUBBERGEN – De gemeenteraad van de gemeente Tubbergen wil geen megastal in het buitengebied bij Geesteren. De raad stemde maandagavond niet in met de voorliggende bestemmingsplanwijziging. Het college van B&W stelde de bestemmingsplanwijziging voor omdat in het verleden al toezeggingen waren gedaan en ook past binnen de vigerende provinciale visie. Bovendien zou bij het tegenhouden van bestuurlijke zijde sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De gemeenteraad wees desondanks het voorstel af en beriep zich unaniem op mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en de invulling van de vrije ruimte. De betrokken maatschap kan nog naar de Raad van State waardoor hetzelfde scenario denkbaar is dan onlangs in de gemeente Twenterand waar de Raad van State gehakt maakte van een raadsbesluit geen megastal toe te staan. Overigens werkt het Rijk aan maximaliseringsregels van megastallen.

 
02-07-2013  

Deventer verhoogt aantal WW’ers in de thuiszorg

 

DEVENTER – De gemeente Deventer gaat sociale uitkeringstrekkers per 2015 aan het werk zetten in de thuiszorg. Gemeentelijke sociale diensten zijn verantwoordelijk voor langdurig werkzoekenden en willen hen diensten laten verrichten als wassen en aankleden van ouderen en hulpbehoevenden en zo nodig ook katheters verwisselen en het aanzetten van protheses. Dit werk weigeren betekent volgens de gemeente Deventer een lagere uitkering.
De thuiszorg staat zwaar onder druk vanwege aangekondigde rijksbezuinigingen. Tienduizenden verliezen daardoor hun baan. Deventer heeft nu de oplossing. Gewoon uitkeringstrekkers aan het werk zetten met behoud van uitkering. De ontslagen thuiszorgwerknemers kunnen dan eerst hun WW-rechten consumeren en zodra ze in de bijstand komen kunnen ze met behoud van uitkering hun oude baantje weer oppakken.
Vanavond in Nieuwsuur meer…
 

 
02-07-2013  

Rusluie-fietstocht naar St. Petersburg

 

VRIEZENVEEN – Vrijdag 5 juli in de ochtend om 08.30 uur vertrekt de Fietsgroep Vriezenveen-St. Petersburg vanaf het plein voor het Historisch Museum in Vriezenveen voor een fietstocht van 2.400 km naar St. Petersburg. Onder de fietsgroep o.a. de prominente oud- wielrenners Hennie Kuiper, Theo de Rooy en Gerben Löwik die de fietsgroep tot aan de grens bij de Lutte zullen begeleiden. De Rooy doet dat op de door hem ontwikkelde E-bike TdR en oud- burgemeester Bernard Kobes geeft het startsein.
De groep fietsers die de Rusluiefietstocht in zijn geheel zal fietsen als symbool van de eeuwenoude handelsbetrekkingen tussen Vriezenveen en St. Petersburg, wordt begeleid door een team van 10 mensen. Radio Oost doet verslag in het ochtendprogramma ‘Klaar Wakker’. Wie virtueel met de fietsgroep mee wil fietsen kan hen dagelijks vinden op www.fietstochtrusluie.nl
 

 
03-07-2013  

Regge en Dinkel ontvangt 5 sterren van INK


Watergraaf Stefan Kuks (links) neemt de bijbehorende ere-bokaal in ontvangst.
  ALMELO - Waterschap Regge en Dinkel heeft vandaag een vijf sterren onderscheiding ontvangen van het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Geert de Raad, oud-topman van Polaroid, Stork en Koninklijke Ten Cate, en Ruud Stassen, directeur van het INK, overhandigden deze onderscheiding namens het INK aan de voorzitter en de directie van Regge en Dinkel. Zij deden dit in aanwezigheid van het algemeen bestuur van het waterschap in Almelo. Regge en Dinkel is sinds 2010 de derde organisatie in Nederland die deze hoge internationaal erkende waardering in de wacht sleept.

Voor een ambitieuze organisatie als Regge en Dinkel is het vermogen om continu van zichzelf te leren van groot belang. Daarom zet het waterschap sinds tien jaar het INK-model in bij het verbeteren en borgen van zijn processen en prestaties. Juist dit stelt het waterschap in staat om hoge investeringsniveaus te realiseren bij een gematigde ontwikkeling van de lastendruk. Het helpt het waterschap bovendien bij het ontwikkelen van en invulling geven aan haar bestuurs- en innovatiekracht en een goed werkgeverschap.
Lees verder...

 
07-07-2013  

Onvergetelijke negende Good Cause Rally

 

ENSCHEDE – Op en rond het vliegveld Twente werd zondag voor de negende keer de ‘Good Cause Rally’ georganiseerd i.s.m de Vliegclub Twente voor kinderen met een ernstige ziekte en hun familie. Onder de medewerkende organisaties ook de Dutch Vintage Sports Car Club met prachtige klassiekers. Alle Sports Cars van deze vereniging zijn van voor 1957. Triumphs, Bugatti’s, Talbot’s, Riley’s, je kunt het niet bedenken of ze nemen deze auto’s mee. Voor de kinderen o.a. een ritje in een bolide en een optreden van Thomas Berge, voor hen was het een onvergetelijke dag.
Meer info klik hier…

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (107 foto's)...

 
08-07-2013  

Werkloosheid Twente stijgt alarmerend


De 'Agentur für Arbeit', Am Stadtring 9, Nordhorn (D) coördineert de zoektocht naar werk in de Duitse grensregio voor werkzoekende Nederlanders.
  ALMELO – De maandelijkse Arbeidsmonitor van de Regio Twente had in april jl. geen goede boodschap voor Almelo. In een jaar tijd is vergeleken met april 2012 het aantal werkzoekenden gestegen van 2.985 naar 3.644, een stijging van ruim 22 procent.
Procentueel is de stijging in de gemeenten Twenterand en Tubbergen zelfs dramatisch te noemen. In Twenterand steeg het aantal werkzoekenden met 59,2 procent van 878 naar 1.267. In Tubbergen was dat een stijging van 339 naar 531 werkzoekenden, ruwweg een vergelijkbaar percentage dus.

Bijstand
Het aantal bijstandsgerechtigde huishoudens steeg in Almelo in de voornoemde periode met 7,7 procent. In cijfers een stijging van 2.190 naar 2.358. In Tubbergen steeg dat van 90 naar 95 en in Twenterand van 330 naar 352 huishoudens

Ouderen en jongeren
Vooral het aantal ouderen zonder baan is fors gestegen. Gemiddeld valt een op de drie in die categorie. Bij jongeren was dat een stuk gunstiger met een op de zeven.
Lees verder...

 
08-07-2013  

Prima verlopen Wiezo Feesten in Wierden

 

WIERDEN – De Stichting Historische Kring Wederden en de Molukse werkgroep Schatkamer kunnen terugkijken op een succesvolle bijdrage aan de jaarlijkse Wiezo Feesten in Wierden. Zo werd vrijdag de donateursactie vrijdag jl. een succes met 40 nieuwe donateurs voor de Stichting Historische Kring Wederden en kregen daarbij een exemplaar van het Magazine Wederaardigheden uitgereikt.
De zaterdag werd op het plein van de Buurstede samen met de Molukse werkgroep de Schatkamer een Pasar Moluku georganiseerd. Op kramen werden Oosterse producten en Molukse dracht gepresenteerd en werden door de Tifa Groep Kaya Nanka uit Tiel tifa’s gemaakt. Het getoonde handwerk omvatte hoe met hamer en beitel en boom werd uitgehold en figuren uit hout werden gesneden terwijl in de Buurstede een workshop ketupat maken door Atha Hbels werd gehouden. Dat is mandjes(Ketaput) vlechten waarin normaal rijst wordt gekookt om mee te nemen voor de picknick of op reis.
De zanggroep Sapa Lawang onder leiding van Nippy Moya en de band Mantap zorgden voor het muzikaal entertainment waarbij door velen uitbundig werd gedanst. Ook de expositie Dari mana datang werd druk bezocht. De mand met heerlijke Molukse lekkernijen werd door Wederden-voorzitter Theo Pigge overhandigt aan loterijwinnaar Ruud Taling uit Wierden terwijl Paul Salakory het boek Dari mana datang ook nog eens aan Taling overhandigde.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
08-07-2013  

Trotse aankomende verspaners in regio Twente

  HENGELO - Tijdens een inspirerende bijeenkomst zijn onlangs aan zeven jongvolwassenen op de locatie van SMEOT te Hengelo de diploma’s uitgereikt voor hun deelname aan het voorschakeltraject verspaningstechniek. Het doel is dat de deelnemers vanaf september 2013 bij een leerbedrijf starten met een tweejarig leer-/werktraject op MBO-niveau 2 en 3 via het ROC van Twente, aldus Onno Masselink, vestigingsmanager van Werk en Vakmanschap te Enschede. De eerste deelnemers zullen deze maand al via Werk en Vakmanschap als aankomend verspaningsvakman aan de slag gaan bij een bedrijf in de regio.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
15-07-2013  

Partycentrum ´t Holscher Saasveld uitgebrand

 

SAASVELD – De brandweer is vannacht vergeefs uitgerukt om partycentrum ’t Holscher aan de Drosteweg in Saasveld te redden van de ondergang. Rond 00.30 uur uur werd brandalarm gegeven maar het bekende bedrijf kan grotendeels als verloren worden beschouwd. Brandweerkorpsen uit Weerselo, Borne, Tubbergen, Hengelo en Oldenzaal werden ingezet om het zalencomplex met daarin o.a. restaurant De Wereld, van de ondergang te redden. Uiteindelijk werd gekozen voor gecontroleerd uitbranden en het voorkomen van overslaan van de brand naar de naastgelegen woning. Tijdens het begin van de brand was niemand meer in het pand aanwezig. Ook is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

AlmeloNieuws redactie nam er een kijkje

Fotoreportage (14 foto's)...

 
17-07-2013  

Bedrijvenbeurs Rijssen breid sterk uit in B2B

 

RIJSSEN - De Habito-bedrijvenbeurs van 19 t/m 21 september nabij het Parkgebouw te Rijssen, gaat met meer dan 150 standhouders september positief tegemoet. Er zijn verschillende activiteiten die bezoekers naar de beurs moeten halen, organisator Johan Wolters van CNO-Expo heeft goede hoop op 15.000 bezoekers. De beurs krijgt meer een regionaal karakter waardoor het aantal standhouders en bezoekers zal groeien aldus Wolters. Tevens groeit ook de kwaliteit. Standhouders zijn druk doende om uit de beurs een positief resultaat te halen, een voorbeeld is de aanwezigheid van een vliegsimulator. Dit is gezamenlijk initiatief van enkele standhouders. Nieuw zijn de buitenstands die voor meer actie en gezelligheid gaan zorgen, hierbij de buitencatering die het verhaal compleet maakt. Tevens de nieuwe sectoren, grondverzet ,tuin en park, landbouw en autoindustrie maken het beeld nog interessanter. We hebben in deze tijd te maken met een crisis waardoor bedrijven voorzichtig worden aldus Wolters, er moet meer gebeuren voor minder geld, dit geld ook voor de organisatie die de schouders er flink onder zet om het geheel tot een succes te maken. Gelukkig hebben we sterke partners die mede zorgen voor een goed uitnodiging beleid . Ook de gemeente Rijssen Holten pakt met grote ondernemingen flink uit, vooral in deze tijd laten ze zien hoe ondernemend ze zijn. Duurzaam is een woord wat vaak voorkomt, dit is ook veelvuldig op de beurs te zien. Het beurs café bij het park zal de Business to Business voor standhouders ook nog eens extra versterken. De kracht van regionaal wordt steeds sterker door het ons kent ons verhaal, hier willen bedrijven nog in investeren met de wetenschap dat er altijd wat uit komt. Het zakelijke Rabobank congres op de eerste dag van de beurs zal tevens zorgen voor goede bezoekers op de beurs.

 
18-07-2013  

Californische rivierkreeft in de Dinkel


foto Jong Nederland Geesteren
 

DINKELLAND – De vondst van een Californische rivierkreeft in de Dinkel is geen goed nieuws voor de inheemse rivierkreeften. De Geesterense Scouting was met een bivak-uitje van Jong Nederland Geesteren op pad op en rond de Dinkel en vond het eerste exemplaar van de ‘Pacifastacus Leniusculus’ zoals de Californische rivierkreeft in het latijn heet. Liefst zeven exemplaren werden gevonden en Naturalis Leiden toonde veel belangstelling omdat de soort nog nooit eerder in Nederlandse rivieren is gevonden.
Zoals zijn naam al aangeeft is de Californische rivierkreeft een oorspronkelijke bewoner van westelijke delen van de Verenigde Staten. Deze zoetwaterkreeft is een soort, die ongeveer 15 centimeter lang kan worden. Van bovenaf gezien zijn ze blauwig bruin tot rossig bruin met een behoorlijke maat klauwen. Ter identificatie hebben ze een blauwgroene (of groenblauwe) vlek bij het scharnierpunt van hun klauwen. Ze zijn alleseters, maar in principe houden ze het liefst van planten.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-07-2013  

Weerstand tegen kerntakendebat Twenterand

 

TWENTERAND – De raadsfracties van GBT en VVD zijn fel tegen het voorstel van het college van B&W om opnieuw geld uit te trekken, dit keer een kwart miljoen, voor een discussie over de kerntaken van de gemeente.
Lees verder…

 
23-07-2013  

Twee boerderijen in de as bij Oudleusen

 

OUDLEUSEN – Bij een boerderijbrand aan de Dommelerdijk tussen Oudleusen en Nieuwleusen kon de brandweer niet voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen boerderij. De eerste boerderij vatte kort voor de middag vlam en al snel sloegen de vlammen door het rieten dak waarna de brand ook oversprong naar de naastgelegen eveneens met riet bedekte boerderij.
Persoonlijk letsel is er niet en ook de koeien konden op tijd uit de stallen het weiland in worden gejaagd. Omdat de dakbedekking deels uit asbest bestond, is er asbest vrijgekomen.

Foto: @_pascal_p_

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-07-2013  

Prima Eschrit met de Koets´n Keerls

 

 

TUBBERGEN – De jaarlijkse Eschrit georganiseerd door de Koets’n Keerls vormde wederom een prima start van de Tubbergse Paardendagen. Met nostalgische koetsen en voorafgegaan door antieke motoren werd een fraaie tocht gereden door het Twentse Essenlandschap terwijl in de dorpskern de Boerendansgroep De Brookdansers uit Bornerbroek het publiek vermaakte dat ook volop de kans greep om kennis te maken met diverse streekproducten.
Het afsluitende defilé van de Koets’n Keerls voorlangs het gemeentehuis werd zoals altijd van deskundig commentaar voorzien door kenner Erik Eshuis.

Fotoreportage: Coen Mulder
(Klik hier en hier om foto's te bestellen)

Fotoreportage: 36 foto's

 

Archief
Terug naar vorige pagina