Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-04-2008  

Minisymposium duurzaam inkopen

Bron: RTV Oost
 

Hardenberg, Almelo en waterschap Groot Salland houden meer rekening met het milieu bij het doen van inkopen, zoals bij de aanschaf van kopieerpapier of van bedrijfsauto's.

Die afspraak maken de drie partijen vandaag in Hardenberg tijdens een minisymposium over duurzaam inkopen. Zo wil Hardenberg alleen nog koffie schenken van het Max Havelaar keurmerk en wordt bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis extra rekening gehouden met het milieu. In Overijssel doen inmiddels negen gemeenten en drie waterschappen mee aan een speciaal overheidsprogramma dat helpt bij de uitvoering van milieuvriendelijk inkoopbeleid.

 
07-04-2008  

Veel leegstand in Overijssel

Bron: RTV Oost
 

142 gebouwen en terreinen in Overijssel staan leeg of dreigen leeg te komen staan. Dat blijkt uit een rapport van het Oversticht. Het rapport is onderdeel van een initiatief van het Rijk om de leegstand van bedrijfsgebouwen landelijk in kaart te brengen. Door hergebruik van leegstaande gebouwen is er minder nieuwbouw nodig en wordt het buitengebied gespaard. De Overijsselse lijst is nog niet volledig, niet alle overheden en grondeigenaren hebben informatie geleverd. Als voorbeeld van leegstand wordt onder meer het complex van Koninklijke Ten Cate in Almelo genoemd. Een voorbeeld van geslaagd hergebruik is volgens het Oversticht de voormalige graansilo in Deventer, waarin het archeologisch depot van de provincie is gevestigd.

 
08-04-2008  

Websites te ingewikkeld

Bron: RTV Oost
 
ENSCHEDE - De websites van de overheid zijn voor veel burgers te ingewikkeld.
Maar zes op de tien burgers kunnen de gezochte informatie vinden. En maar een kwart lukt het om via de website uit te zoeken of het zin heeft tegen een beslissing in beroep te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Jongeren scoren niet beter dan ouderen en ook tussen mannen en vrouwen is geen verschil gevonden. Google blijkt voor de deelnemers aan het onderzoek een beter hulpmiddel bij het vinden van informatie dan de websites van de overheden. Vooral de zoekfuncties op de overheidssites kunnen beter.

 
08-04-2008  

VVV Haaksbergen zelfstandig verder

 

Haaksbergen - De VVV Haaksbergen is sinds deze week weer zelfstandig. De gemeente Haaksbergen komt met een extra bedrag van 28.500 euro over de brug. De verzelfstandiging van de VVV in Haaksbergen heeft te maken met onvrede over de samenwerking met Enschede. In die stad is de VVV met het Uitbureau ondergebracht in een Platform voor Stads- en Streekmarketing, maar deze fusie heeft van meet af problemen veroorzaakt. Dat is in Enschede voelbaar, maar de sores had ook effect op de activiteiten van de VVV in Haaksbergen. Momenteel is de VVV te Haaksbergen gevestigd in een pand aan de Molenstraat, maar na de zomer moet  voor minimaal vijf jaar ruimte worden betrokken in de voormalige basisschool Het Dorp. In Almelo heeft B&W aangegeven van de VVV af te willen gelet op het nieuwe
beleid "City Marketing" via de Stichting Evenementen Almelo. De STAP die jaren vele succesvolle activiteiten organiseerde in samenwerking met de VVV, is daardoor al ter ziele en daar is niet iedereen blij mee. Ook de VVV dreigt een zelfde lot.

 
09-04-2008  

Protest tegen appartementen op plek hotel De Vos

Bron: De Roskam
 

De stadsraad Ootmarsum heeft bezwaren ingediend tegen het plan voor de bouw van een appartementencomplex op de plek van het voormalige hotel De Vos. De stadsraad is van mening dat het bouwplan, dat uitgaat van tien luxe appartementen, niet past in het straatbeeld. Het gedachte complex zou te massaal worden en in schril contrast staan tot de kleinere historische panden aan de overzijde van de Almelosestraat. Het plan van Velthuis Bouw uit Ootmarsum zou daarom moeten worden aangepast. De stadsraad van Ootmarsum is van mening dat het bouwbedrijf de grenzen heeft opgezocht én overschreden van wat volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Hoeveel vertraging de bezwaarprocedure gaat opleveren is nog onbekend.
 
Een stukje verderop aan de Almelosestraat staat eveneens een verpauperd hotel te wachten op herontwikkeling. Het betreft van het voormalige hotel De Kuiperberg, dat al jarenlang leeg staat. Eigenaar Schulten heeft Maas Architecten te Lochem opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de bouw van vijf landhuizen. De gemeente Dinkelland geeft te kennen daarmee in te stemmen.

 
09-04-2008  

Nieuw 50 m bad in Goor

 

De gemeenteraad van de Hof van Twente vindt in meerderheid dat er een nieuw overdekt bad van 50 m moet komen in Goor. Het bad moet geschikt zijn voor grote wedstrijden is een voorwaarde van de raad. Vooral CDA en PvdA pleiten voor Goor van wege de centrale ligging binnen de gemeentegrens en ook omdat het de grootste woonkern is van alle kernen. Reden voor het plan zijn de verouderde huidige accommodaties in Markelo en Goor. Daarmee liggen de contouren voor de bouw van een nieuw binnenbad vast en zal het college het plan verder moeten uitwerken.

Ook in Nijverdal komt een nieuw binnenbad geschikt voor topsport en in Almelo wil zwemclub De Veene  eveneens een 50 m bad en polobad om het zwemwalhalla van Twente te worden.

 
11-04-2008  

Uitbreiding van Koopmans; goed voor jaar Reef

Bron: De Roskam
 

Enschede/Oldenzaal – De Koopmans Groep met  bouwbedrijven in Enschede en Apeldoorn heeft zich versterkt met De Vries Bouwbedrijf te Emmeloord. Koopmans is actief in de woning- en utiliteitsbouw en gaat in Emmeloord verder onder de eigen naam, De groep telt nu vierhonderd medewerkers met een omzet van 180 miljoen euro. Daarmee behoort men tot de top twintig van Nederland. 

Het was geen slecht jaar voor Reef Infra, sinds vorig jaar onderdeel van de Structon Groep, maar de winst van de moedermaatschappij valt terug. Vorig jaar was er een winstdaling van 38 procent tot vijftien miljoen netto bij een omzet van1,15 miljard euro. Tegenvallend  was de winst van de voormalige installatietak van Stork en ook de utiliteitsbouw liet een sterke terugval in de winst zien.

 
11-04-2008  

10-jarige wint ontwikkelingsprijs

Bron: RTV Oost
 

De 10-jarige Jip Maathuis uit Enschede heeft vrijdagmiddag een cheque van zesduizend euro gekregen uit handen van burgemeester Den Oudsten.

Hij heeft de Barbara Ohmanprijs gewonnen, een landelijke prijs voor kinderen die zich inzetten voor leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden. Met de verkoop van chocoladeletters haalde Jip 11.500 euro op voor Warchild. Daar komt nu zesduizend euro bij. Het geld is bestemd voor kinderen in Afghanistan.

 
13-04-2008  

Ouders in Hengelo op de koffie met dronken kind

Bron: De Roskam
 

Voor het terugdringen van het alcoholgebruik onder kinderen trekt de gemeente Hengelo de komende drie jaar 150.000 euro uit. Gezinnen waar alcohol een probleem is worden intensief begeleid door Tactus Verslavingszorg. Jeugdagenten leveren dronken kinderen thuis af waarbij een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek met ouders en kind op het politie­bureau. Bij recidive volgt een dwingende verwijzing naar de hulpverlening. In de preventieve sfeer krijgen kinderen uit de groepen acht van de basisschool voorlichting over de gevaren van het gebruik van alcohol en tabak. Ook hier worden de ouders bij het lesprogramma betrokken.


Wethouder Otten die zorg in zijn portefeuille heeft: “Je mag van ouders verwachten dat ze corrigerend optreden wanneer hun kind probleemgedrag vertoont.” Aan scholen in het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om tijdens schoolfeesten geen alcohol te schenken. De Bataafse Kamp is reeds alcoholvrij. Van de sportclubs, zo blijkt uit een recente enquête, heeft veertig procent nog geen huisregels ten aanzien van drankgebruik in de kantine. Ook daar wil de gemeente dat kinderen onder de zestien niet in aanraking komen met alcohol.

 
13-04-2008  

Meer belangstelling voor oorlogswerk

Bron: RTV Oost
 

Verpleegkundigen van het ziekenhuis MST in Enschede hebben meer belangstelling voor werken in oorlogsgebied. Dat is volgens hen het directe gevolg van de nood-intensive care bij het ziekenhuis. De nood-ic is van Defensie en heeft drie maanden dienst gedaan in Enschede omdat de eigen afdeling besmet was. Defensie doet voor medische hulp in oorlogsgebieden geregeld een beroep op een chirurg van het MST. Die probeert verpleegkundigen te interesseren mee te gaan, maar tot nu was de belangstelling niet overweldigend.

 
15-04-2008  

Geen onderzoek naar lek van Dinkelland

Bron: RTV Oost
 

Het Openbaar Ministerie ziet af van een onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie in de gemeente Dinkelland.Waarnemend burgemeester Kristen van Dinkelland had om zo'n onderzoek gevraagd. Aanleiding was de publicatie van het onderzoek naar het functioneren van de drie wethouders op de website van RTV Oost. Op het moment van publicatie, waren de resultaten van het onderzoek nog geheim. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van de bestuurscrisis, waardoor burgemeester Willeme werd ontslagen. Justitie ziet af van vervolging omdat de kans vrijwel nihil is dat het lek wordt achterhaald.

 
15-04-2008  

Fitna in Rijssen-Holten

Bron: RTV Oost
 
In Rijssen Holten is dinsdagavond de film Fitna van Geert Wilders in het openbaar vertoond.

Aansluitend was er een discussie met inwoners van de verschillende bevolkingsgroepen uit de gemeente. Het is voor het eerst dat in Nederland de film in het openbaar is vertoond. Incidenten deden zich niet voor. Burgemeester Koelewijn van Rijssen-Holten bestempelt Fitna als een film die incidenten generaliseert, en zo alle moslims verantwoordelijk maakt voor terreur.

 
17-04-2008  

Metamorfose van Almelo wordt nu ook zichtbaar

Bron: De Roskam
 

De gemeente Almelo heeft een behoorlijk aantal grote projecten op stapel staan. Het college van burgemeester en wethouders trok alle verloven in, van bestuurders en ambtenaren, om de Voorjaarsnota in concept op te stellen. “Ik praat met alle collega-wethouders over hun wensen, we leggen alles vast, denk aan het Masterplan en het Binnenstadplan, denk ook aan Waterrijk, want we gaan de komende jaren grote slagen maken, let op”, aldus wethouder Van Broekhoven van Financiën. Voor de grote metamorfose van de binnenstad is afgelopen week het contract met de bouwers DuraVermeer en VolkerWessels én met belegger Achmea (die voor 250 miljoen euro wil meedoen) dichtgespijkerd. De bouw van een nieuw stadhuis op het Marktplein staat daar buiten, maar wordt ook in de Voorjaarsnota verdisconteerd. “Het gaat nu allemaal hard en het wordt ook zichtbaar”, zegt Van Broekhoven. De wethouder wijst erop dat de bouw van de bioscoop door aannemer Löwik in volle gang is en dat de bouw van Fortezza, bestaande uit woontorens in de binnenstad met meer dan tweehonderd appartementen plus commerciële ruimtes, waarvoor Van Wijnen de aanbesteding won, meteen na de vakantie start, begin september.

 
17-04-2008  

Intentieverklaring daling werkzoekenden

Bron: RTV Oost
 
Een aantal gemeenten in Noord Oost Twente, het CWI en de UWV hebben een intentieovereenkomst getekend.
Doel hiervan is om werkgevers en werkzoekenden meer vanuit een centraal punt informatie te geven. Dit zal moeten leiden tot een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden. De gemeenten die deelnemen zijn Losser, Dinkelland en Oldenzaal. Een extern bureau heeft opdracht gekregen om een plan op te stellen.

 
17-04-2008  

Provinciedebat over megastallen

Bron: RTV Oost
 
De Overijsselse politiek heeft begin mei een debat over de problematiek rond de megastallen. Provinciale Staten heeft daar woensdagavond mee ingestemd.
Aanleiding voor het debat is een burgerinitiatief dat is ondersteund door 7.000 inwoners van Overijssel. De initiatiefnemers zijn tegen de megastallen en willen daarom dat het aantal plekken waar die mega-stallen mogen komen drastisch wordt beperkt. Wat de precieze insteek wordt van het debat volgende maand is nog niet bekend.

 
17-04-2008  

CvdK Jansen opnieuw benoemd

Bron: RTV Oost
 
De Overijsselse Commissaris van de Koningin Jansen is benoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar.
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft dat bekend gemaakt. De benoeming is gebeurd op advies van Provinciale Staten, die daartoe unaniem besloten. Jansen is sinds 2002 Commissaris van de Koningin in Overijssel. Hij gaf onlangs aan in zijn nieuwe termijn de relaties met naburige Duitse deelstaten te willen verbeteren.

 
18-04-2008  

Nieuwe fles Grolsch bijna te koop

 

De eerste nieuwe groene beugelfles van bierbrouwer Grolsch wordt woensdag verkocht in een supermarkt in Haaksbergen.

Supermarkt Leusink krijgt de primeur. De directeur Verkoop Nederland van Grolsch zal woensdag het eerste kratje afrekenen. De nieuwe beugelfles wordt dinsdag gepresenteerd. De fles is hoger en smaller dan het oude bruine model en ligt beter in de hand. Eerder onderging het 'pijpje' van de bierbrouwer al een metamorfose. Mede door de introductie van dat nieuwe flesje is het marktaandeel van Grolsch in Nederland vorig jaar met een half procent gestegen.

 
20-04-2008  

Gratis bus in Hengelo; nog geen initiatief Almelo

Bron: De Roskam
 

Hengelo/Almelo – In navolging van Enschede begint de gemeente Hengelo een proef met gratis openbaar vervoer. Het gaat om het reizen met de bus in de stad en naar het kerkdorp Beckum, specifiek voor ouderen. De proefperiode duurt een jaar en daarna wordt in overleg met de busonderneming Connexxion geëvalueerd. De gemeente Hengelo dient voor het experiment zestigduizend euro te betalen. Ouderen mogen kosteloos van de busdiensten gebruik maken na ’s ochtends negen uur. Ook in Enschede loopt een aantal projecten met gratis of kleinprijzig openbaar vervoer. De lijndienst van de Zuiderval naar het stadscentrum, tegen sterk gereduceerd tarief, is een absolute topper. In de gemeente Almelo heeft wethouder Sjoers tot op heden experimenten tegengehouden. Vooral van de kant van de PvdA is er met klem op aangedrongen, maar woordvoerder Schuur kreeg te horen dat gewacht moest worden op proeven in Twents verband. Begin vorig jaar werd gezegd dat het in het najaar zou gebeuren en in het najaar werd de maand februari van het lopende jaar genoemd, maar het is er nog niet van gekomen. Er is overigens vanuit de PvdA ook nog niet weer naar gevraagd.

 
20-04-2008  

Feest voor Harm oet Riessen

Bron: RTV Oost

Foto: Holtes producties
 

In het Parkgebouw in Rijssen is Harm oet Riessen zaterdag door artiesten uit heel Nederland gefeliciteerd met zijn 65ste verjaardag.

De bijeenkomst werd aangekleed met een lange reeks optredens. Zo vertolkte Oscar Harris een dialectnummer van Harm. Ook is er een cd gepresenteerd met daarop het beste van Harm oet Riessen. Harm oet Riessen is bekend als troubadour en artiest, maar vooral ook als presentator van het Radio Oost-programma Harms Farms op zaterdagochtend.

 
20-04-2008  

Vrijheidsmonument Denekamp beschadigd

Bron: RTV Oost
 

Tijdens de herplaatsing van het omstreden vrijheidsmonument in Denekamp is een van de marmeren platen geknapt.

De schade kan niet meer voor de herdenking van 4 mei worden hersteld. Vorig jaar maart werd in Denekamp een stille tocht gehouden uit protest tegen de verplaatsing. Het vrijheidsmonument moest van de oude plaats weg voor de herinrichting van het dorpsplein. Deze week zou de rechter zich over de verplaatsing van het kunstwerk buigen. Deze rechtszaak is echter uitgesteld tot eind mei. Kunstenaar Peeters is het niet eens met de nieuwe locatie achter de kerk.

 
22-04-2008  

PvdA Dinkelland wil Ter Schegget als wethouder

Bron: RTV Oost
 

De PvdA in de gemeente Dinkelland draagt Jan ter Schegget voor als opvolger van de opgestapte wethouder Krouwel. Ter Schegget was eerder voorzitter van de PvdA-statenfractie en werkt nu onder meer als voorzitter van de cliëntenraad sociale zaken in Zwolle. De PvdA in Dinkelland wil de gemeenteraad uiterlijk op 27 mei laten beslissen. Met de benoeming van Ter Schegget zou het college van de gemeente Dinkelland weer op sterkte zijn. Door de bestuurscrisis in Dinkelland is burgemeester Willeme weggestuurd en later stapte wethouder Krouwel op.

 
22-04-2008  

Kunstenaar naar rechter om monument

Bron: RTV Oost
 

Kunstenaar Peeters wil juridische stappen nemen tegen de gemeente Dinkelland vanwege de ondeskundige reparatie van het oorlogsmonument in Denekamp. Zondag knapte een marmeren plaat toen het monument werd verplaatst. De gemeente wil het monument eerst klaar maken voor de herdenking van 4 mei en pas daarna restaureren. Volgens Peeters kan het monument vóór de herdenking al gerestaureerd zijn als dat vakkundig wordt gedaan. Peeters heeft al een rechtszaak tegen de gemeente lopen omdat hij het niet eens is met de verplaatsing van het monument.

 
23-04-2008  

De nieuwe 'tapfles' van Grolsch

 

Grolsch heeft dinsdag haar nieuwe "Cheersch" tapsysteem geïntroduceerd. De Cheersch bestaat uit een éénmalig aan te schaffen tap die gekoppeld kan worden aan los te verkrijgen 2 liter lichtgewicht PET-flessen Grolsch pils. Het bij de flessen meegeleverde CO2- patroon gaat ervoor zorgen dat de Cheersch met dezelfde druk als een horecatap, bier kan tappen.
Ab Pasman, bestuursvoorzitter van Grolsch: 'Door de lage instapprijs èn de gebruiksvriendelijkheid van Cheersch wordt tapbier voor dagelijks gebruik voor een grote groep consumenten bereikbaar. Cheersch is kort gezegd de opvolger van krat en blik', aldus Pasman.
Ter introductie van Cheersch heeft Grolsch een introductiepakket ontwikkeld met daarin de tap en het basisstation dat vanaf half mei verkrijgbaar is bij de slijter en de supermarkt. De consumentenadviesprijs hiervan, inclusief een 2 liter fles Grolsch pils, bedraagt 34,95 euro. De consumentenadviesprijs voor de los te verkrijgen 2 liter flessen gaat 4,79 euro bedragen.

 
24-04-2008  

N35 Almelo - Zwolle in top 4 van gevaarlijke wegen

 

Volgens een onderzoek van de ANWB is de N35 van Almelo naar Zwolle één van de vier onveiligste N-wegen van Nederland. Met name in de trajecten waar bomen dicht langs de weg staan zoals Wierden - Nijverdal komen vaak ongevallen met slachtoffers voor. Sinds 2006 wordt de veiligheid van zogenoemde N-wegen in kaart gebracht. Daarbij wordt onder meer gekeken naar onveilige kruisingen en snelheidslimieten. Minister Eurlings van Verkeer wil dat de onveilige wegen zo snel mogelijk worden aangepakt.

 
25-04-2008  

Oldenzaal ook tegen verkoop Twence

 

In Oldenzaal heeft donderdagavond een meerderheid van de gemeenteraad tegen het voorstel om afvalverwerker Twence te verkopen, gestemd. Eerder deze week bleek dat ook de meerderheid van de Enschedese politiek Twence voorlopig niet wil verkopen. Omdat Hengelo en een aantal kleinere Twentse gemeenten ook tegen zijn wordt het voorstel tot verkoop van de afvalverwerker zo goed als zeker afgewezen. Het definitieve besluit over de verkoop van de aandelen Twence valt 21 mei in de vergadering van de regioraad van de Regio Twente.

 
26-04-2008  

Almeloër Pasman weg als grote baas Grolsch

 

Amper vijf jaar leidde CEO Ab Pasman Grolsch naar een nieuwe toekomst, met als resultaat de overname van het voormalig familiebedrijf van de familie Groen, door het Zuid-Afrikaanse brouwerijconcern SAB Miller. Pasman kwam in september 2003 over van Philips om het Enschedese Grolsch nieuwe wegen in te leiden en goed in de markt te zetten. De overname door SAB Miller wordt ook bij Grolsch dan ook niet gezien als een teleurstelling omdat de brouwerij zich binnen SAB vrij zelfstandig mag ontwikkelen. Toch kwam het snelle vertrek per 15e mei a.s. nog als een verrassing voor de werknemers, maar verheugd is men dat Rob Snel -lid van de raad van bestuur en werkzaam bij Grolsch sinds 1984 - als opvolger is benoemd. Financieel directeur Kaaks vertrekt na amper 3 jaar eveneens bij Grolsch. Hij wordt opgevolgd door de 32 jarige Engelsman Jonathan Timmis die 6 jaar bij SAB Miller in dienst is. Pasman noemt het snelle vertrek mogelijk omdat Grolsch inmiddels volledig in SAB Miller is geïntegreerd. Hij krijgt wel een jaarsalaris van 390.000 euro en pensioengelden ter hoogte van 26.000 euro mee. Door de overname van Grolsch door SAB Miller verdiende hij bovendien nog een premie van één miljoen euro. Pasman heeft nog geen toekomstplan, maar dat zal ongetwijfeld niet lang op zich laten wachten.

 
28-04-2008  

Toon van De Stam: ‘Ik ben misschien te bescheiden´

bron: De Roskam
 

Gemiddeld twee keer per week, ruim honderd keer per jaar, gitaren en versterkers in de auto laden en naar een bestemming ergens in den lande rijden. Veelal een bruine gezellige en niet al te grote kroeg. Opbouwen, spelen voor vijftig tot honderd mensen in een veel te rokerige benauwde ruimte, afbreken, uitbetaald krijgen, inpakken en midden in de nacht thuis komen. Het publiek bestaat uit vooral oudere mannen, vanaf een jaar of 35, het repertoire uit bekende rocknummers. Van ZZTop tot Steve Miller Band, van Stevie Ray Vaughn tot Johnny Cash. En natuurlijk Creedence Clearwater Revival. Lees verder in de Roskam:>>

 
29-04-2008  

Carbo Almelo in 'zak en as' door brand in Duitsland

bron: Tc Tubantia
 

Het duurde nog tot dinsdag voor de grote brand in een opslaghal van Carbo op het industrieterrein bij Gildehaus helemaal geblust was. Afgelopen donderdagavond ontstond brand bij deze Duitse vestiging van het Nederlandse bedrijf Carbo Group B.V, dat gevestigd is op het Bedrijvenpark Twente in Almelo en daar houtskool produceert.
Het vuur werd bestreden met inzet van veel brandweerkorpsen uit onder andere De Lutte en Enschede. In totaal waren zo'n tweehonderd brandweerlieden actief. Probleem was dat het vuur iedere keer weer oplaaide. De brand werd ontdekt door twee medewerkers. Ze probeerden een in brand staand pallet houtskool te blussen met een brandblusser, maar dat lukte niet.
Lees verder..www.tubantia.nl

 
29-04-2008  

Horeca Nijverdal klaagt over niet afsluiten Grotestraat

bron: Tc Tubantia
 

De plaatselijke horeca is verbolgen over de beslissing van de gemeente Hellendoorn dat vanwege de bouw aan de Combitunnel de Grotestraat de komende vijf jaar niet mag worden afgesloten voor de Nachtmarkt. Ook dit jaar mag de Grotestraat niet worden afgesloten. Kraampjes aan deze hoofdweg zijn verboden, zowel op straat als op de stoep, behalve als ze op het eigen terrein van de winkels worden opgezet.
Na protest van de winkeliers heeft de gemeente een compromis gesloten. In overleg met Handelsbelangen Nijverdal en de plaatselijke horeca is besloten dat de Grotestraat dit jaar van 21.00 uur op vrijdag tot 3.00 uur op zaterdag alsnog afgesloten wordt. Volgens uitbater Rob Telgenkamp is er dan te weinig tijd om nog kraampjes op te zetten.

Archief
Terug naar vorige pagina