Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-03-2019  

Ongemak en file klus A35/A1 onvermijdelijk

Rijkswaterstaat: ?€?ZET UW EIGEN NAVIGATIE UIT?€?

Afsluiting 1: periode 8 tot12 maart
A35 tussen Almelo Zuid en knooppunt Azelo (richting A1/Hengelo)
vrijdag 8 maart (20.00 uur) tot maandag 11 maart 05.30 uur.
maandag 11 maart (20.00 uur) tot dinsdag 1 maart 05.30 uur.
(Voor vrachtverkeer A1/A35 richting Duitsland blijft tussen Knooppunt Azelo en knooppunt Buren één rijstrook beschikbaar) vanaf knooppunt Buren richting Enschede (A35) geheel afgesloten.
 

REGIO – Met ingang van morgen vrijdag 8 maart zal de regio Twente naar verwachting veel worden gemeld in de dagelijkse filemeldingen op de radio. Aanleiding en oorzaak een grote klus aan de A35/A1 in Twente waarbij in de komende maanden bij herhaling wegtrajecten op de schop gaan en worden afgesloten voor verkeer. Pas eind mei is naar verwachting de grote onderhoudsklus geklaard mits onvoorziene omstandigheden geen roet in het eten gooien.

Rijkswaterstaat en aannemer BAM hebben uiteraard omleidingsroutes aangegeven, waarbij het advies deze ook te volgen, want op eigen houtje via andere sluiproutes kan hoogstwaarschijnlijk tot meer tijdverlies leiden. Het dringende advies dan ook; ‘ZET UW EIGEN NAVIGATIE UIT’.

Met tekstkarren worden actuele werkzaamheden en omleidingen aangegeven, maar ook via de navigatie-app Flitsmeister deelt men de actuele belemmeringen. (download hier)
Vooral in de weekenden wordt er massaal gewerkt en worden deeltrajecten geheel afgesloten. Dat geldt eveneens een aantal nachten. Er is bewust niet gekozen om de gehele klus tijdens nachtelijke uren uit te voeren omdat Twente dan een jaar last van de werkzaamheden zou hebben. Nu wordt de overlast beperkt gedurende maart tot en met mei.
(zie de 7 geplande afsluitingen via Link fotoreportage)

Fotoreportage (7 foto's)...

 
08-03-2019  

Varkensstallen rotten weg door luchtwasser

 

ALMELO -  Het zijn de ‘roots’ van Jan Waayer, de bouw van stalinrichtingen met zijn bedrijf JW Espo in Almelo, maar tegenwoordig is JW Espo veel meer dan dat. Naast stallenbouw is JW Espo ook specialist in naam en faam in ventilatie van stallen en superieure installatietechniek. Maar Jan Waayer doet meer, veel meer. Hij is tevens de ontdekker en verbeteraar van biologische luchtfilters voor de agrarische sector en draait voor het ontwerp van een bedrijfswoning voor de agrariër ook zijn hand niet om.

Over de biologische luchtfilter zocht Waayer al vaker de publiciteit. Mest en dus zwavelzuur is een groot probleem voor bijvoorbeeld varkenshouders die vaak een verplichte dure luchtwasser hebben geïnstalleerd. Zo kwam Waayer in Limburg weer een schrijnend voorbeeld tegen. De boer in kwestie had vijf jaar geleden een nieuwe luchtwasser laten installeren in de geïsoleerde stal want de zwavelhoudende lucht mag niet zomaar naar buiten. Een van de voorschriften bij een verplichte mechanische gecombineerde luchtwasser is tevens het driemaandelijks vervangen van de luchtfilters. Wie het nalaat vanuit bezuinigingsdrift en misschien gedwongen door het lage rendement in de varkenshouderij is met zijn eigen ondergang bezig zo bleek ook nu weer.
Binnen vijf jaar was het gegalvaniseerde staal en en de elektrische installatie volledig verroest. Bovendien is het vervangen van die filters niet zonder risico voor eigen lijf en leden want daarvoor moet men wel in de luchtwassers kruipen die vol zitten met chemische middelen. Gevaarlijk ook vanwege de ammoniak e de zich ophopende fijnstof. Geen fijne klus, duur en gevaarlijk en bovendien giftig afvalwater voortbrengend waarvan volgens onderzoek van Wageningen University slechts enkele slokjes dodelijk kunnen zijn.

Jan Waayer trok al vaker van leer tegen Haagse politici als Helma Lodders en Erik Ziengs (VVD). Ij stelden reeds Kamervragen aan de minister over de gevaren en risico’s van de verplichte luchtwassers. Ook Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik liet zich tijdens een werkbezoek aan JW Espo uitvoerig voorlichten over het door Waayer ontwikkelde biologische alternatief om ‘stalluchten’ veilig te filteren zonder gevaar voor mens en dier en zonder de vernielende werking van zwavelzuur op elektrische installaties en stalen stalspanten en hekwerken. Voor de boer in Limburg en ook andere collega’s i den lande is de schade niet te overzien, terwijl Waayer het veilige alternatief in huis heeft. Alleen mag hij het niet leveren, want  de Rijksdienst voor Ondernemers houdt de oplossing van JW Espo nog steeds tegen. Waayer kan er met zijn hoofd niet bij maar geeft niet op. "Ik ben veel te eigenwijs om op te geven", zegt Waayer die met dit nieuwe voorbeeld in de hand niet alleen de publiciteit zoekt, maar ook de politici in Den Haag en Europarlementariër Schreijer-Pierik met dit nieuwe voorbeeld nog eens weer met de neus op de feiten wil drukken.
 

Biofilter met enzymen en houtsnippers
De biofilter is van Duitse origine en door Jan Waayer verder ontwikkeld. Afzuigers blazen de stallucht door de filter waarna de lucht verdeelt langzaam stijgt door een bed vol houtsnippers met speciale enzymen. Deze enzymen reduceren de stank (ammoniak) met 90 procent en de filters houden ook het fijnstof vast.  In Dde Duitse agrarische sector mag de filter wel gebruikt worden. JW Espo zet de eigen verbeterde biofilter wel in sinds 2012 bij bijvoorbeeld VOPAK in de Rotterdamse haven om stank tegen te gaan en dat met succes.

Fotoreportage (5 foto's)...

 
12-03-2019  

Verbreding A1 Oost woensdag van start

 

REGIO – Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen geeft woensdag het officiële startsein van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo waar de A1 deels samenvloeit met de A35 tot de afslag richting Enschede. De capaciteitsvergroting van het traject tussen Apeldoorn en Twente vergt een investering van ruim 400 miljoen euro en moet in 1928 helemaal klaar zijn. De toegenomen drukte op de route naar Berlijn en Oost Europa noopt tot deze kapitale investering die in de komende jaren in deeltrajecten wordt gerealiseerd. Als eerste wordt het komende jaar gewerkt aan de verbreding tot 2 maal  vierbaansautoweg tussen Twello en Deventer en van Deventer Oost tot de afslag Rijssen 2 maal driebaans. Ter hoogte van Holten wordt tevens de fietsbrug vervangen door een groter exemplaar.

De werkzaamheden kunnen tot vertraging leiden, mede ook omdat momenteel wordt gewerkt aan de A35 tussen Almelo en Enschede inclusief het knooppunt Azelo en het knooppunt Buren bij Borne.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-03-2019  

Enschede verbouwt stadskantoor en stadhuis

 

ENSCHEDE – De gemeente Enschede gaat 1,7 miljoen euro investeren in een opknapbeurt van het stadhuis en capaciteitsuitbreiding van het stadskantoor dat in juni 2016 in gebruik werd genomen. Volgens het externe onderzoek dat het Enschedese college liet uitvoeren, voldoet de akoestiek niet van het vrijwel nieuwe stadskantoor. Het geluid zou afleidend zijn voor de medewerkers.
In het oudere stadhuis wil met 70 werkplekken extra realiseren. Die uitbreiding is gewenst om personeel dat elders op servicecentra werkt, centraal onder te brengen. Daarmee zouden de huisvestingslasten niet toenemen. De kritiek kwam vooral van zijde der oppositie vanwege de grote tekorten in het sociale domein.  Het voorstel werd gisteravond echter met 26 stemmen voor en 11 tegen aangenomen.

Archief
Terug naar vorige pagina