Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-02-2018  

GroenLinks: Herschikkingen ZGT geen ramp

 

HENGELO/ALMELO: De herschikking tussen spoedeisende en zware zorg enerzijds (Almelo) en planbare zorg (Hengelo) binnen de ZGT-ziekenhuizen heeft vooral in Hengelo tot grote commotie geleid.

De Hengelose gemeenteraad wil bijna unaniem dat het college van B&W alles uit de kast haalt om de sluiting van spoedeisende trauma-gerelateerde hulp in Hengelo te voorkomen. Volgens de plannen van de directie wordt de vestiging in Hengelo de ZGT-locatie waar de planbare zorg geconcentreerd wordt. Patiënten uit de regio Almelo (± 250.000 bewoners) moeten daarvoor dan ook naar Hengelo. De zware zorg wordt verder in ZGT Almelo geconcentreerd. Twente-dekkend zijn die zware zorgspecialismen dan in Almelo en Enschede (MST) beschikbaar.

Toch is er één Hengelo’s raadslid die tegen de collectieve verontwaardiging in roeit en wel Jan Evers, voorman van GroenLinks. Het lijkt een beetje op ‘politieke zelfmoord’. Echter volgens Evers houdt de directie van ZGT zich aan de landelijk geldende normen en is aan deze herschikking niet te ontkomen omdat drie volledig geoutilleerde ziekenhuizen in Twente niet alleen financieel onhoudbaar is maar de kwaliteit van de gehele zorg daarmee ook onder druk komt te staan. Wel is Evers van mening dat de Huisartsenpost-Plus bij het ZGT in Hengelo dan door ZGT extra gefaciliteerd moet worden met bijvoorbeeld röntgenapparatuur.  De ingediende motie om ZGT terug te fluiten ging hem als enig raadslid in deze veel te ver.

< Jan Evers heeft een 'open Twentse mind' over de reorganisatie bij ZGT

 
02-02-2018  

Wisselend oordeel burgers over Twente Milieu


In Almelo wordt overwogen ook een oranje-bak voor verpakkingen in te voeren. Dat vergt een investering van 700.000 euro. Criticasters zoals Lokaal Almelo Samen wijzen op hybride-inzamelen zoals dat in Friesland gebeurd. Glas, textiel, papier en GFT scheiden aan de bron en restafval en PMD (verpakkingen, metaal, plastics e.d.) samen in de grijze bak voor professionele geautomatiseerde mechanische scheiding.Afvalverwerker Omrin scoort daarmee veel beter.
'Grijs' en GFT wordt dan alleen tweewekelijks aan huis opgehaald en glas, textiel en papier brengen de burgers naar milieu-eilanden in de buurt.
 

REGIO – Afvalverwerker Twente Milieu heeft het onderzoeksbureau Kennispunt Twente een klanttevredenheidsonderzoek laten doen in die Twentse gemeenten waar het verantwoordelijk is voor het verwerken van huishoudelijk afval.
Zo’n 10 procent van de aangeschreven burgers in het verzorgingsgebied reageerde en gemiddeld komt de waardering uit op 7,2 punten. Dat is volgens Twente Milieu boven de norm 7 die Twente Milieu zichzelf vooraf heeft gesteld maar onder de ambitienorm van 7,5 punten.
Toch stond de gemiddelde uitkomst onder druk, want vooral het verwerken van grof vuil werd slecht beoordeeld. De oorzaak ligt voornamelijk bij het minderen van het gratis aantal kg waardoor eerder een extra bijdrage betaald moest worden. In Enschede moest dat zelfs vanaf het eerste kg dat werd aangeleverd op het inzamelpunt. Het cijfer was daarom een magere 5.1 punt. In andere gemeenten (o.a. Almelo) waren vooral de voorrijkosten bij het ophalen van grof vuil door Twente Milieu een doorn in het oog. Zowel Enschede als Almelo hebben dat beleid op onderdelen voor de burger inmiddels gunstiger aangepast.
Ook scoort Twente Milieu in Almelo slecht bij de inzameling van verpakkingsmateriaal. De burger moet dat zelf wegbrengen naar de milieu-eilanden. Momenteel buigt de Almelose gemeenteraad zich over het voorstel om daarvoor bij burgers een extra Otto aan huis beschikbaar te stellen. Over de inzameling van papier is geen nieuwe discussie ontstaan. Dat mag door verenigingen in Almelo niet meer opgehaald worden. Wel mogen burgers dat zelf naar de inzamelendeorganisaties brengen. Het gemak van de 'blauwe bak' aan huis levert de gemeente Almelo daardoor jaarlijks een fors bedrag op.
De verwerking van huishoudelijk afval is een wettelijke taak voor gemeenten. Enkele Twentse gemeenten hebben dat uitbesteed aan Twente Milieu, de ‘gezamenlijke’ organisatie van die gemeenten. Daarbij is er geen dwingende uniformiteit in de wijze van inzamelen. Ook de gemeente Haaksbergen treedt toe tot Twente Milieu.

De gemiddelden per deelnemende gemeente:
Almelo 6,7
Borne 7,3
Enschede 7,0
Hengelo 7,1
Hof van Twente 7,8
Losser 7,5
Oldenzaal 7,6

<<
http://www.omrin.nl/over-omrin/wat-doen-we/nascheiding

 
07-02-2018  

Staat mag Urenco niet verkopen

Tweede Kamer blokkeert verkoop

Middels extreem ultraviolet licht kan de elektronenversneller van ASML eveneens isotopen produceren.
 

DEN HAAG/ALMELO – De Tweede Kamer heeft een stokje gestoken voor mogelijk de verkoop van Urenco in Almelo. De producent van verrijkt uranium als brandstof voor kerncentrales en isotopen voor de radiologische zorg staat al een tijdje in de etalage omdat de Duitse aandeelhouders RWE en E.ON (Uranit) hun aandelen willen slijten omdat Duitsland besloten heeft uit kernenergie te stappen.
Ook de Britse staat is aandeelhouder en overwoog eveneens de aandelen te willen verkopen. Het kabinet Rutte II overwoog ook verkoop en al vaker werden daarover Kamervragen gesteld.

Motie blokkeert verkoop
Nu heeft een aangenomen motie van de Kamerleden Bruins (Christen Unie), Ronnes (CDA) en Leijten (SP) een dergelijk voornemen vanuit verschillende invalshoeken geblokkeerd. Volgens de motie moet "vanuit strategisch en veiligheidsbelang voorkomen worden dat delen van URENCO in handen komen van andere landen of bedrijven."
De blokkade tot verkoop is mede ingegeven vanwege moeizame onderhandeling met een Japans/Amerikaans consortium over een mogelijke koop.

Isotopen
Urenco kan zich voorlopig richten op de wereldmarkt van brandstofstaven voor kerncentrales en nucleaire isotopen voor toepassingen in de zorg en industrie. In dat laatste wil het wereldleider worden. Met 35 procent marktaandeel is het dat bijna. In de komende jaren gaat Urenco miljoenen euro’s investeren in een verdubbeling van de productie van isotopen.

Wereldleider in de productie van isotopen is nu nog nipt Rusland, gevolgd door Urenco dat sinds 1990 isoptopen produceert. Toch komt er waarschijnlijk ook concurrentie uit eigen land. Chipfabrikant ASML wil zijn vinding Lighthouse te gelde maken door een consortium op te richten voor de productie van niet- nucleaire isotopen middels extreem ultraviolet licht. Deze toevalsvinding kan het gebruik van nucleaire isotopen in de radiologische zorg sterk doen verminderen.

 
08-02-2018  

Brandweer laat Wierdense Veld branden


Gecontroleerde brand in het Wierdense Veld om overtollige grasgroei tegen te gaan.
  REGIO – Landschap Overijssel heeft de hulp in geroepen van de brandweerkorpsen Twente en IJsselland om in het Wierdense Veld gecontroleerd heidevlakken in brand te steken en te laten branden. Het doel van deze gecontroleerde branden is het terugdringen van eentonige grasgroei waarmee verzuring wordt tegengegaan en heide en plant- en diersoorten weer levensruimte krijgen door het terugdringen van te veel stikstof. In dit project zijn 3 vakken van ongeveer een halve hectare ‘wild gras´ afgebrand met als doel het Wierdense Veld als aangewezen Natura 2000-gebied een betere toekomst te bieden met een meer gevarieerde heide.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
09-02-2018  

Wierden klaagt over invoering diftar

 

WIERDEN – Sinds 1 januari geldt in de gemeente Wierden het diftar-systeem voor het inzamelen van huishoudelijk afval en dat heeft de gemeente geweten. Veel klachten over onduidelijkheid welke bak op welke dag wordt geleegd en veel klachten over het tarief van 5 euro per leging van de grijze kliko voor het restafval. Vooral grote gezinnen komen niet uit met een leging van eens per 3 weken en zijn daardoor fors duurder uit.
Het komt in Wierden al voor dat inwoners hun afval deponeren in een grote container van 1100 kilo die gezamenlijk is gehuurd. Dat schijnt goedkoper te zijn dan de kosten per gezin voor de grijze kliko, ondanks dat jaarlijks wel de vaste kosten aan de gemeente moeten worden betaald.
Het onderwerp was deze week weer voer voor discussie in de gemeenteraad van Wierden. Wethouder Roselien Slagers verzuchtte dat diftar haar meer dan een beetje bezig houdt. ‘Ik droom over groene, oranje en grijze deksels’, reageerde ze. Maar ook stelde zij dat de gemeenteraad er zelf voor gekozen heeft.

 
10-02-2018  

Verlichte Carnavalsoptocht Tubbergen.

Fotoreportage Jan Bril .
 

Fotoreportage (158 foto's)...

 
12-02-2018  

Werknemers BTK Zorg geen loon over januari

PvdA Hengelo stelt vragen over uitstel loonbetaling
 

HENGELO – De Twentse Zorgondernemer Jan Torny is weer eens negatief in het nieuws. Met zijn bedrijf Thuisgenoten nam hij vorig jaar het in Hengelo gevestigde BTK Zorg over met als gevolg dat de werknemers van BTK Zorg nu het loon over de maand januari pas uitbetaald krijgen bij uitdiensttreding. Pas eind februari volgt een eerste salarisbetaling over de maand februari met aanvulling van de reiskosten en het flexibele deel over januari.

De PvdA in Hengelo heeft daarover vragen gesteld aan het Hengelose college van B&W omdat de medewerkers van BTK Zorg daarmee financieel knel komen te zitten. Thuisgenoten is voor veel Twentse gemeenten contractpartner voor de thuiszorg, net zoals BTK Zorg dat tevens kraamzorg biedt in heel Twente.

Met zijn vroegere zorgonderneming TSN bood Torny in het verleden ook kraamzorg met dochterbedrijven KSN/KST. De kraamzorg werd destijds opgeheven waarbij oudere werknemers werden ontslagen en jongere konden overstappen naar de thuiszorg tegen een lager salaris. TSN werd later verkocht aan de ADG Dienstengroep (Asito) en is inmiddels failliet.
De Vriezenveense zorgondernemer Torny is in Twenterand VVD-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s.

Update:
De vragen van de PvdA in Hengelo aan het college van B&W en de ruchtbaarheid hebben er toe geleid dat BTK Zorg alsnog het basissalaris van januari uitkeert aan de medewerkers. BTK Zorg, overgenomen door Thuisgenoten, was van plan de betalingssystematiek gelijk te stellen aan dat van Thuisgenoten. Een betalingssystematiek die wel mag volgens de CAO.

 
14-02-2018  

Aantal anonieme misdaadmeldingen gedaald

 

REGIO – Het aantal misdaadmeldingen in de politieregio Oost (Gelderland/Overijssel) bedroeg 2711 anonieme tips in 2017. Een daling van -2,2 procent ten opzichte van 2016. De sterkste daling deed zich voor in de politieregio Midden Nederland met -11,2 procent gevolgd door de regio Den Haag (-7,4) en Noord Holland (-1,4).
Stijgers zijn er ook. In de regio Oost Brabant maar liefst + 11,2 procent, gevolgd door Noord Nederland (+9,2), Amsterdam (+2,3) en Zeeland/West Brabant (+0,3) en Limburg (+0,1)

In totaal telde Meldt Misdaad Anoniem 16.918 tips in 2017. Dankzij de tips werden minstens 1.271 verdachten  aangehouden en 854 misdrijven opgelost of voorkomen. Een lichte daling ten opzichte van 2016 toen 1.671 verdachten werden aangehouden en ruim 1.100 misdrijven werden opgelost.
Vooral het aantal tips over de handel in harddrugs steeg met + 20 procent. Dankzij een tip werd o.a. een kaashandelaar aangehouden met 65 kg cocaïne (straatwaarde: 1,5 mil. euro) in zijn kaaswagen. Ook de tips over handel van drugs via het Darkweb steeg. Dat leidde o.a. eind vorig jaar tot vier aanhoudingen in Haaksbergen en Bentheim (D).
Stijgend in tips met +17 procent eveneens het aantal economische delicten. Het bracht 1,7 miljoen euro aan criminele winsten boven tafel en er werd ruim 1,8 miljoen euro aan fraude vastgesteld.
Voor milieudelicten werden dankzij tips 1.281 verdachten aangehouden en 854 misdrijven opgelost of voorkomen. Een Amerikaans bedrijf in Zoetermeer spande de kroon met jarenlang illegaal uitstoot van het kankerverwekkende gas ethyleenoxide uit in de buitenlucht. Het bedrijf heeft 43 vestigingen wereldwijd. De tip dateerde van 2009 maar onlangs werd door het OM een boete geëist van 1,2 miljoen euro.
Dankzij Meldt Misdaad Anoniem worden ook steeds meer voetbalhooligans aangehouden.

Bekijk de resultaten van M-tips in Overijssel via: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/category/nieuws/?subjects=&provinces=97&years=&pagenumber=1&resetpage=true
 

 
15-02-2018  

Gevaarlijke stoffen, hoe spoort het?

Beter voorbereid door online veiligheidsgame
 

REGIO - Hoe kan ik een incident met gevaarlijke stoffen herkennen en hoe moet ik vervolgens handelen? Dit zijn vragen die in een game van de campagne “Hoe spoort het” van Veiligheidsregio Twente zijn verwerkt. Op 11 september 2017 is de campagne gestart. In januari 2018 is onderzocht wat het effect was van de campagne.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

In regio Twente worden gevaarlijke stoffen onder andere over het spoor vervoerd. Het vervoer van deze gevaarlijke stoffen loopt door de gemeenten Almelo, Hengelo, Borne, Rijssen-Holten, Wierden, Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Hof van Twente. De kans dat een incident zich voordoet is zeer klein maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat hulpdiensten ter plaatse zijn tijdens een incident. In deze eerste 15 minuten zullen omwonenden en omstanders zichzelf en elkaar moeten helpen om zo snel mogelijkheid in veiligheid te komen. De campagne leerde omstanders hoe een incident te herkennen en hoe zij moeten handelen tijdens een incident.

Effect van de campagne

Onderdeel van de campagne was de serious game www.hoespoorthet.nl.  De game leert de gamer hoe hij een gevaarlijke situatie op het spoor kan herkennen en wat hij dan het beste kan doen. In de campagneperiode is de game door ruim 4.000 mensen  gespeeld. Ook nu wordt de game nog elke dag door een aantal mensen gespeeld.  Veiligheidsregio Twente is erg tevreden met het bereik van de game en hoopt dat steeds meer mensen de game gaan spelen.
Tijdens de campagne  zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Borne, Oldenzaal en Delden. Hierbij werd ingegaan op de mogelijke scenario’s, de effecten, hoe de hulpdiensten te werk gaan en wat je zelf kunt doen bij een incident op het spoor. De bijeenkomsten werden goed beoordeeld. Deelnemers gaven aan na de bijeenkomst het gevoel te hebben nu beter te kunnen handelen bij een incident op het spoor met gevaarlijke stoffen.

Er is ook een informatiekaart uitgedeeld door verschillende gemeenten, waarop overzichtelijk is weergegeven wat er kan gebeuren bij het spoor, hoe je dit kunt herkennen en wat  je vervolgens het beste kunt doen. De informatiekaart wordt erg gewaardeerd, omdat je in 1 oogopslag goed geïnformeerd bent.

Meer informatie: www.vrtwente.nl

Fotoreportage (1 foto's)...

 
15-02-2018  

Rijssen-Holten stapt uit de Agenda voor Twente

Dreigend deficit van ruim 8 euroton jaarlijks

Twente Board - anno 2014
 

RIJSSEN – De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft vanavond besloten niet deel te nemen aan de nieuwe investerings Agenda voor Twente. Daarmee is het de eerste van de veertien Twentse gemeenten die te weinig belang ziet in de gezamenlijke investeringen.
Volgens het voorstel moet elke Twentse gemeente jaarlijks 7,50 euro per inwoner ophoesten om te kunnen investeren in Twentse plannen zoals bereikbaarheid van de regio, beter vestigingsklimaat, meer kennisndustrie en meer werkgelegenheid. Probleem is dat volgens criticasters de Agenda voor Twente vooral op de regio Enschede is gericht en dat na de individuele gemeentelijke afdracht er nauwelijks zeggenschap overblijft voor de gedane contributie.
Met het besluit van de gemeenteraad van Rijssen-Holten vervalt nu het lidmaatschap voor de Agenda voor Twente.

In de afgelopen vijf jaar werd de toenmalige Agenda van Twente gefinancierd uit de opcenten die afvalverwerker Twence in rekening bracht aan de Twentse gemeenten. Dat geld werd weer uitgekeerd via een hoger jaarlijks dividend direct aan de Regio Twente. Die constructie om Twentse burgers via de afvalstoffenheffing extra te laten bijdragen voor financiering voor de oude Agenda van Twente is vervallen.

Rijssen-Holten is de eerste Twentse gemeente die de nieuwe Agenda voor Twente afwijst. De gemeente Almelo is naar bijna zekerheid de tweede. De stad zit financieel in zwaar weer door te grote investeringen in bouwgrond in de jaren 1998-2010. Zo zou de nieuwbouwwijk Waterrijk tussen Almelo en Vriezenveen een Twentse woningbouwlocatie worden, maar de economische crisis zorgde er voor dat Almelo vele tientallen miljoenen euro’s moest afschrijven.

Met het afhaken van Rijssen-Holten loopt de Agenda voor Twente 38.067 x 7,50 = 285.502,50 euro per jaar mis.
Indien Almelo uitstapt, ontvangt de Agenda voor Twente 72.373 x 7,50 = 542.797,50 euro minder dan begroot. Totaal samen jaarlijks 828.300 euro. Het ‘gevaar’ bestaat dan, dat meer Twentse plattelandsgemeenten afhaken voor de Agenda voor Twente. De Enschedese burgemeester Van Velzen heeft er als 'kartrekker' dan een gigantisch probleem bij!

De Twente Board, waarin grote Twentse bedrijven en onderwijsinstellingen ROC, Saxion en UT leidend zijn, stelt in een persbericht zich onverminderd te blijven inzetten voor de economische ontwikkeling van Twente maar het vindt ook dat Rijssen-Holten zichzelf voor een belangrijk deel buiten de regionaal-bestuurlijke samenwerking op economisch gebied zet. De Twente Board hoopt nog op inkeer. Maar het is Rijssen-Holten ook een doorn in het oog dat de Twente Board haast dwingende adviezen geeft aan het bestuur van Regio Twente waardoor de geldstromen juist in Kennisparken (Enschede/Hengelo - red.) wordt gestoken terwijl die toch al 'verdrinken' in subsidiestromen.

 
17-02-2018  

Rijssen roept CdK te hulp voor Regio Twente

Bestuurlijke verhoudingen in Twente problematies
 

RIJSSEN-HOLTEN – Burgemeester Arco Hofland van de gemeente Rijssen-Holten heeft waarnemend Commissaris der Koning Boele Staal gevraagd zich te verdiepen in de bestuurlijke verhoudingen van het samenwerkingsverband Regio Twente. Het samenwerkingsverband is de overkoepelende bestuurslaag van de 14 Twentse gemeenten.

Aanleiding tot die opmerkelijke stap is het besluit van de gemeenteraad van Rijssen-Holten om geen eurocent te steken in de gezamenlijke vijfjarige ontwikkelingsagenda ‘Agenda voor Twente’. 
Vooor de ‘Agenda voor Twente’ zouden de 14 gemeenten jaarlijks 7,50 euro per inwoner moeten afdragen om de investeringen uit de ‘Agenda voor Twente’ te kunnen financieren. De gemeenteraad van Rijssen-Holten vindt dat de ‘Agenda voor Twente’ een te hoog Enschede-gehalte heeft en vreest buitenspel te komen staan inzake de zeggenschap over de eigen bijdrage van 285.500 jaarlijks.

Omdat ook het financieel kwakkelende Almelo waarschijnlijk afhaakt, dreigt een verder deficit van zo’n 543.000 euro per jaar. Almelo kan dat bedrag zeker tot 2021 niet ophoesten.
Die ontwikkeling zet vraagtekens bij de gemeenteraad van Hellendoorn om het besluit om wel bij te dragen, mogelijk te heroverwegen. Indien Hellendoorn alsnog afhaakt, loopt het totale deficit nog eens met 268.267 euro op naar een slordige 1,1 miljoe euro.
Mocht het zover komen, is niet ondenkbaar dat nog meerdere plattelandsgemeenten afhaken. In dat geval wordt de positie van de Enschedese burgemeester Van Velzen als ‘kartrekker’ haast een onmogelijke.

Volgens burgemeester Hofland zou de CdK ook moeten kijken naar het bestuurlijke wij-gevoel in Twente. Of Hofland daarmee ook doelt op de houding van zijn eigen gemeenteraad en die van andere gemeenten binnen Twente, wordt niet hardop gezegd. Feit is echter wel dat het samenwerkingsverband Regio Twente zich bestuurlijk in de loop der jaren meer en meer zelfstandiger heeft ontwikkeld.

 
17-02-2018  

Enschede laagste arbeidsdeelname van Overijssel

 

REGIO – Uit onderzoek van CBS blijkt dat de gemeente Enschede het slechtst scoort qua arbeidsdeelname van mannen en vrouwen binnen de provincie Overijssel. Enschede scoort net onder het landelijk gemiddeldeIde van 66,7 procent. CBS telde daarvoor alle personen tussen de 15 en 75 jaar. De gemeente Almelo laat Enschede nipt achter zich. Voor geheel Twente staat de teller op 68,8 procent nipt boven de regio Salland/Deventer dat op 68,6 procent staat.
De hoogste arbeidsdichtheid binnen Overijssel is gemeten in Noordwest Overijssel met 69,5 procent en voert daarmee de leiding binnen geheel Nederland. De provincie als geheel zit wel boven het landelijk gemiddelde.
Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen, regio Delfzijl en Zuidoost-Drenthe staan landelijk laag onder het Nederlands gemiddelde. Maar Zuid Limburg staat al jaren troosteloos onderaan met 61,1 procent.

 
22-02-2018  

ZGT heeft saneringsplan helder

Vooral minder ondersteunende functies
 

ALMELO/HENGELO/ENSCHEDE – In ziekenhuisland ontkomt men niet aan kostenreductie door oplopende verliezen. Landelijk had een kwart van de ziekenhuizen een financieel tekort.
Beide Twentse ziekenhuisorganisaties MST en ZGT behoren tot die categorie. Zij scoren zeer matig in de jaarlijkse benchmark van BDO Accountants. MST scoort een 3 en ZGT een 5. Daarmee staan de Twentse ziekenhuizen respectievelijk op plek 63 en 54.
MST in Enschede kondigde in 2016 al forse bezuinigingen aan en in juni 2017 volgde ZGT met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo.
ZGT meldde toen dat tot 15 miljoen euro structureel bezuinigd moest worden. In oktober 2017, net voor het aantreden van oud- minister Henk Kamp als voorzitter van de raad van commissarissen, kwam ZGT met het bericht dat 150 banen gingen verdwijnen in vooral management en ondersteunend personeel. Dit om zoveel mogelijk handen aan het bed te houden. Nu wordt duidelijk dat de bezuiniging nog wat verder is opgerekt naar structureel 20 miljoen euro om in 2019 weer zwarte cijfers te kunnen schrijven. De meeste banen gaan verloren door natuurlijk verloop en werd vorig jaar al ingezet. In 2017 werd mede daardoor het verlies al beperkt tot 11 miljoen euro. Dit jaar is nog een verlies voorzien van 2 tot maximaal 4 miljoen euro, rekening houdend met 80 banen minder.
ZGT is verder met zorgverzekeraars als Menzis in overleg om zorgtaken te verleggen naar de eerste lijnszorg van huisartsen, mits financieel afgedekt door de zorgverzekeraars.Dit gaat mogelijk gepaard met overname van een aantal personeelsleden. Ook gaat ZGT scherper onderhandelen bij inkoop van zorgartikelen. Vinger aan de pols hebben vooral de afdelingen ‘bijzonder beheer’ van banken in de saneringsplannen bij ZGT en andere ziekenhuizen in den lande.    

 
22-02-2018  

Boze inwoners Zenderen demonstreren in Borne

 

BORNE – Tientallen boze burgers uit Zenderen gewapend met protestborden togen vanavond naar het gemeentehuis in Borne om hun afschuw duidelijk te maken tegen de aanleg van een nieuwe verbindingsweg om Borne van de A35 naar de N743. De 70 km weg moet het centrum van Borne ontlasten, maar door de aanleg van de verbindingsweg wordt de afslag Borne bij de A35 aantrekkelijker voor bewoners uit de regio Albergen/Tubbergen om via de dorpskern van Zenderen te rijden naar de N744 richting Albergen. Deze afkorting bespaart een omweg via Almelo. De toch al drukke N743 door Zenderen wordt daarmee een crime volgens de Zenderense gemeenschap die al meer dan 500 handtekeningen verzamelde tegen de voorgenomen aanleg.
De Zenderense bevolking krijgt daarbij steun van het provinciale CDA die in de aanleg van de verbindingsweg alleen maar een verplaatsing van het verkeersprobleem naar Zenderen ziet. Het CDA in Borne steunde wel altijd het plan voor de verbindingsweg
Ook autoberger Vorgers in Borne is faliekant tegen de ontsluitingssingel omdat tegelijkertijd de spoorwegovergang aa de Oonksweg dichtgaat. Volgens Vorgers kan hij dan niet meer voldoen aan het contract met Rijkswaterstaat om bij ongevallen op de A35/A1 aan de aanrijtijd te voldoen. Vorgers zou dan mogelijk zijn bedrijf moeten verplaatsen om dat contract te kunnen behouden.
Voor de inwoners van Zenderen zijn de druiven extra zuur omdat zij via de extra verhoging van de OZB jaarlijks 7 euro meebetalen aan de oplossing van het Bornse verkeersprobleem en het bovendien dan zelf op hun bordje geschoven krijgen.
Voor Almelo betekent de aanleg van de singel in Borne extra verkeer over de Almelose weg/Bornsestraat/van Rechteren Limpurgsingel.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
26-02-2018  

Jotem Vriezenveen zorgt voor water in Zuid Afrika

 

VRIEZENVEEN – Het Vriezenveense waterbehandelingsbedrijf Jotem verscheept 5 container-mobiele waterbehandelingscentrales naar Zuid Afrika die dienst gaan doen om opgevangen regenwater te zuiveren tot drinkwater. Dat regenwater wordt opgevangen en opgeslagen onder 20 aan te leggen kunstgrasvoetbalvelden op openbare plekken. Het opgeslagen water onder de kunstgrasmatten wordt gelijk gefilterd waarna het in de mobiele waterbehandelingscentrale wordt opgewaardeerd tot drinkwater. Sporters en publiek kunnen vervolgens met een druk op de knop hun beker of drinkfles vullen met schoon helder drinkwater. In het project werkt Jotem samen met meerdere Twentse bedrijven.

Archief
Terug naar vorige pagina