Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-01-2019  

Nieuwjaarsduik De Oldemeijer is nog niet Lageveld

Fotograaf Jan Bril
 

REGIO – Veel mensen maakten zich Nieuwjaarsdag op voor een frisse duik tijdens de RTV Oost Nieuwjaarsduik in de recreatieplas van De Oldemeijer. Burgemeester Snijders van Hardenberg gaf het startschot voor enkele honderden duikers individueel dan wel in teamverband. Ook deze editie was er weer een mooi bedrag van € 250 te winnen voor de groep van minimaal vijf personen die het meest kolderiek, carnavalesk of komisch is uitgedost en die uiteraard de Nieuwjaarsduik daadwerkelijk gaat maken. De Nieuwjaarsduik bij De Oldemeijer was tevens live te volgen op TV Oost en via Facebook maar het kan nog lang niet tippen aan de inmiddels ter ziele Nieuwjaarsduik op het Lageveld bij Wierden. RTV Oost deed daar jaren verslag van, maar koos er voor om ook elders in Overijssel zich te laten zien tijdens een Nieuwjaarsduik. Dit uiteindelijk ten koste van de jarenlange traditie bij Het Lageveld waar de organisator er uiteindelijk dit jaar de brui aan gaf.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (139 foto's)...

 
04-01-2019  

Omgevingsdienst Twente is gestart

Provincie en 14 Twentse gemeenten werken samen aan milieu en vergunningen
 

REGIO TWENTE - Op 1 januari 2019 is het startsein gegeven voor de Omgevingsdienst Twente. De Omgevingsdienst Twente biedt nu vanuit één aanspreekpunt gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving.  De Omgevingsdienst Twente houdt kantoor in het stadhuis van Almelo.

Met deze samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel wordt een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van milieutaken. Waar voorheen gemeenten zelf de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoerden, wordt deze dienstverlening nu verricht door de Omgevingsdienst Twente.

Wat doet de Omgevingsdienst Twente?
De Omgevingsdienst Twente zorgt voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente veilig kan wonen, werken en leven. Dankzij het samenwerkingsverband is alle kennis en kunde over milieu ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Specialisten op het gebied van externe veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem kunnen elkaars expertise benutten. Zo kan er maatwerk, kwaliteit en een optimale service geboden worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsdiensten, waterschappen, politie en justitie en landelijke kennisinstituten.

Wat verandert er voor inwoners en bedrijven?
Voor advies over vergunningen of overlastmeldingen kunnen inwoners of bedrijven contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. Het aanvragen van een vergunning gebeurt nog steeds via het Omgevingsloket.

Kantoorlocatie in Almelo
De Omgevingsdienst Twente is gevestigd in het stadhuis in Almelo en is telefonisch bereikbaar onder 0546-749500.
Voor meer informatie: bezoek de website www.odtwente.nl

Fotoreportage (1 foto's)...

 
09-01-2019  

Illegaal boot-bushokje Steenwijkerland moet weg

 

WANNEPERVEEN – Je hebt een camping met bootverhuur aan ’t Wiede in Wanneperveen en hebt een boot over die niet direct meer geschikt is. Campingeigenaar Doze kreeg het lumineuze idee de roeiboot iets aan te passen en als bushokje in te zetten bij de bushalte tegenover de camping.
Twee jaar staat dit alternatieve bushokje nu te pronken langs de Veneweg in Wanneperveen. Campinghouder Doze kreeg tal van complimenten over deze creatieve inzet van de houten roeiboot maar na 2 jaar komt de gemeente Steenwijkerland tot de conclusie dat een kale bushalte in weer en wind liever bestuurlijk gewenst is dan de oplossing van Henk Doze.
Het rechtop staande bootje kon wel eens omvallen bij storm moeten ze in het gemeentehuis gedacht hebben. ‘Klachten waren de aanleiding’, zo meldde de gemeente aan Doze die nu voor maart a.s. zijn alternatieve boot-bushokje verwijderd moet hebben op straffe van een dwangsom.
Ondernemer Doze maakt er verder geen woorden over vuil en wacht die termijn niet af. Wat rest is een prettige herinnering van een bootje als bushokje in de zo waterrijke Kop van Overijssel en waar de gemeente Steenwijkerland van ex FIOD-medewerker en burgemeester Rob Bats (VVD) verzuimt de bushalte enig aanzien te geven. Bats was eerder waarnemend burgemeester van Terschelling en daarvoor burgemeester van het nu tot Groningen-stad behorende Haren waar hij aftrad vanwege de Harense project X-rellen. Dit n.a.v. het onderzoek van de commissie Cohen.

< Foto: camping Aan 't Wiede - Wanneperveen

 
22-01-2019  

Wierden remt verkeer met extra markeringen

College ziet af van spitsuurverbod
 

WIERDEN - Attentieverhogende markering moet er voor zorgen dat automobilisten minder hard over de Erve Meijerinksweg rijden. Dat heeft het college burgemeester en wethouders besloten na verschillende overleggen met buurtbewoners.

Richting de kruising van de Erve Meijerinksweg en de Meijrinksberg komen verdringingsstrepen en worden de waarschuwingsborden dichter op de t-splitsing geplaatst. Verder komt er langs beide zijden van de Erve Meijerinksweg een fietsstrook. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat er minder hard gereden wordt. “Dit is de uitkomst van een intensief overleg met betrokkenen. Met deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid op de Erve Meijerinksweg bevorderen en komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van alle omwonenden”, legt verantwoordelijk wethouder Johan Coes uit.

Geen spitsuurverbod
Eerder stelde de gemeente een spitsuurverbod in omdat, naast het veelvuldig overschrijden van de maximumsnelheid, bleek dat er in de spits erg veel automobilisten over de Erve Meijerinksweg reden. Tegen het spitsuurverbod werd door meerdere buurtbewoners bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde het college om af te zien van het spitsuurverbod en dat advies heeft het college met het nieuwe verkeersbesluit overgenomen.

De nieuwe maatregelen worden uitgevoerd nadat de officiële beroepsprocedure is afgerond.

 
23-01-2019  

Woningaanbod neemt af in Twente

Wierden duurste woongemeente in Twente
 

REGIO - Het woningaanbod neemt in bijna alle Twentse gemeenten af ten opzichte van vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2018 is alleen in Borne en Hellendoorn sprake van een verruimd aanbod. De grote hoeveelheid opgeleverde nieuwbouwwoningen heeft in Borne geleid tot meer aanbod. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018 van Snelder Zijlstra Makelaars (partner in Dynamis*).

Toename woningverkopen in enkele Twentse gemeenten
Ondanks de afnemende keuzemogelijkheden voor woningzoekers is het aantal woningverkopen in enkele Twentse gemeenten toegenomen. Zo zijn er in Enschede in het vierde kwartaal 15% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, maar ook in Tubbergen nam het aantal verkopen met 12% toe. Het beperkte aanbod sorteerde in de laatste drie maanden van 2018 wel effect op de verkopen in onder andere de gemeenten Hengelo, Almelo en Wierden.

Dynamiek Borne gestuwd door nieuwbouwontwikkelingen
De nieuwbouw heeft een grote impact op de lokale dynamiek op de woningmarkt van Borne. Binnen de regio Hengelo, Hof van Twente en Borne vindt de groei in de nieuwbouw voornamelijk plaats in Borne en in minder mate in de gemeente Hengelo. De forse toename in Borne is te verklaren door meerdere verkopen in de projecten Bornsche Maten I en II.

Duurste Twentse woongemeente is Wierden

Binnen de regio Twente zijn de woningen het duurst in Wierden. In deze gemeente bedraagt de meterprijs ruim € 2.250. Daarmee overtreft het de prijs van een vierkante meter woonruimte in Borne (€ 2.125) en Hof van Twente (€ 2.075). De laagste prijzen worden gerealiseerd in de gemeente Almelo met een transactieprijs van slechts € 1.700 per vierkante meter.

*Dynamis
Dynamis te Utrecht is een organisatienetwerk van dertien grote regionale makelaars met meer dan veertig vestigingen in het hele land. Zij is daarmee een van de grootste makelaarsorganisaties in Nederland. Alle Dynamis-makelaars zijn NVM-lid en bestaan gemiddeld meer dan 65 jaar. Dynamis wil als netwerkorganisatie haar opdrachtgevers op professionele en kwalitatief hoogwaardige wijze ondersteunen en begeleiden bij alle beslissingen over (bedrijfs)onroerend goed.


Lees hier het hele rapport in pdf

 
23-01-2019  

XL Businesspark van kopzorg naar succesverhaal


André Pluimers - Port of Twente
 

ALMELO - Nog niet zo lang geleden was het ’t zorgenkindje van Twente. Wat moest er toch terecht komen van het XLBusinesspark? Was het terrein niet vele maten te groot? Nu, 2019, zijn de kansen finaal gekeerd. Het ene na het andere bedrijf is er uit de grond gestampt.
Grote jongens als Kees Smit, Madison, Timberland en Heylen, gemengde bedrijven tussen maakindustrie en logistiek streken neer. De mogelijkheden van containerterminal, het water en de snelweg geven vaak de doorslag bij de keuze voor het XL. For Farmers en Akzo zijn grootgebruikers van de terminal. André Pluimers van Bolk Transport, Port of Twente én aandeelhouder in CTT (Combi Terminal Twente) schetste voor de bestuursdelegatie van de provincie Overijssel het succesverhaal. Hoe een bedrijventerrein uit het slop geraakte.   

Banenmotor
Succes kent vele vaders, zo ook dat van het XL Businesspark bij Almelo. In de nasleep van de crisis werd er in 2012 nog serieus gedacht om er dan maar een zonnepark van te maken. De sluis Eefde zorgde voor problemen voor wat betreft bereikbaarheid per schip. De branchevereniging Port of Twente zette er de schouders onder en wist een kentering op gang te brengen. Het doel: minstens vijf bedrijven van 10 hectare en 250 nieuwe banen. Nu ziet het er naar uit dat het XL park in 2020 bij de top drie van de logistieke regio’s in Nederland zal horen. ‘De banenmotor draait op volle toeren!’ zegt André Pluimers.
Samen met bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen investeerde de provincie Overijssel in de bereikbaarheid en goed opgeleid personeel. Door de aanleg van een tweede sluis bij Eefde, door de verruiming van de Twentekanalen en betere sluisbediening kan ingespeeld worden op de groeiende vraag naar containeroverslag. Inmiddels is een groot aantal kavels op de Twentse logistieke hotspot verkocht en bebouwd.

Groene Delta
‘Met 7,5 hectare uitgegeven, ontwikkelovereenkomsten voor 14 hectare en opties op nog eens 22 hectare zitten we met ons resultaat over 2018 ruim boven de prognoses. We maakten een trage start, maar nu gaat het hard!’ vertelt XL-park directeur Jan Geerdink. Eigenlijk is de laadkade inmiddels alweer te klein en wordt de mogelijkheid voor uitbreiding onderzocht. ‘Binnenkort beginnen we met de aanleg van 12 hectare Groene Delta; een compensatiegebied voor heel veel bomen, groen en waterretentie.’ Ook over duurzaamheid, warmteterugwinning en zonne-energie is het gesprek in volle gang.

In dit tempo zit het XL park binnenkort mudvol. Moet er dan weer worden uitgebreid? Daarover is Geerdink gereserveerd. ‘Voor uitbreiding zijn hier nagenoeg geen mogelijkheden. Er zijn bovendien nog altijd teveel overtollige hectares bedrijventerrein in Twente. Je moet dus goed kijken naar kwalitatieve invulling. Strategisch programmeren, heet dat.’

Bedreiging
De supersnelle groei van het XL Businesspark heeft een schaduwkant. Op naar tweeduizend banen, maar waar zijn de werknemers te vinden? Twente telt 30.000 banen in logistiek en transport en op dit moment zijn er 1500 vacatures. Ben Gerrits van Port of Twente luidt de noodklok en kondigt acties aan. Om grip te krijgen op de arbeidsmarktproblematiek worden initiatieven van gemeenten, bedrijven en particulieren en ROC ’s gebundeld. Er is werk, maar tegelijkertijd zitten de kaartenbakken bij de gemeenten boordevol, en zitten duizenden mensen thuis zonder werk. In Twente alleen al: 25.000 potentiele werknemers langdurig in de bijstand en de ww. ‘Met vaak een slecht zelfbeeld, en laag zelfvertrouwen. Daar moeten we wat aan doen. Aandacht is het sleutelwoord.’ zegt Ben Gerrits. Maar ook buiten de kaartenbakken moeten doelgroepen worden aangeboord. ‘House of Skills’ en de ‘Week van de logistiek’ moeten mensen interesseren voor de branche.
Een herkenbaar verhaal, zegt Bob Loohuis van de Heylen Groep. ‘Arbeidspotentieel is een doorslaggevende factor bij vestigingskeuzes. Die markt is behoorlijk gespannen.’ Niemand in Twente zit te wachten op schrikbeelden in het zuiden van het land, waar complete, afgezonderde dorpjes met buitenlandse werknemers aan het ontstaan zijn bij bedrijvenparken.

Een Overijssels schip
Armin Krien, directeur van Zandmaatschappij Twenthe kwam met een opvallend initiatief: hij liet speciaal voor de Twentekanalen een schip bouwen; een lichtgewicht met een diepgang van 2.80 meter, geschikt voor 2500 ton zware lading. Het wordt een uniek Overijssels product, gebouwd door de werven Bodewes (Kampen) en Poppen (Zwartsluis). Kosten 3,8 miljoen euro. In mei moet het klaar zijn. ‘We bouwen een schip dat nog niet bestaat. Geschikt voor de Twentekanalen. Die moeten dan wél worden verruimd. Je investeert dus als ondernemer op basis van overheidsbesluiten. Dat vertrouwen moet je dan wél hebben..!” Daarvoor is de lobby in volle gang, vertelt Anne-Ruth van Port of Twente. Ook voor de bruggen bij Zutphen, de renovatie van de sluizen bij Delden en Hengelo, een tweede sluiskolk bij Delden, allemaal voor een betere bereikbaarheid en duurzaam goederenvervoer over water. En: de Blauwe Golf. Een uniek systeem dat inzicht geeft in vervoersbewegingen over water, een betere doorstroming en reistijdwinst oplevert.
 

 
25-01-2019  

Ruim baan gif-treinen door Twente

Verbreden risiconorm in voorbereiding
 

DEN HAAG - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) wil de risiconormen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor aanpassen. Vooral over de lijnen Bentheim (D) – Deventer door de Twentse gemeenten, rijden jaarlijks meer treinen met gevaarlijke stoffen dan volgens de geldende normen zijn toegestaan. Al jaren ageren actiegroepen tegen die transporten door steden waarvan men vindt dat deze te hoge risico’s met zich meebrengen. De Twentse gemeenten en Deventer onderschrijven die bezwaren.

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma, nu wethouder te Amsterdam, werkte nog aan regels om die overschrijdingen in aantal tegen te gaan en lanceerde juist maatregelen om dergelijke transporten meer over de Betuwelijn te geleiden. Dat blijkt te weinig soelaas te bieden omdat aan de Duitse zijde van de Betuwelijn nog veel werkzaamheden gepland staan tot 2024. Dit verhoogd juist het aantal gevaarlijke transporten door Twente met steden als Oldenzaal, Hengelo, Borne, Almelo, Wierden, Rijssen/Holten en daarbuiten door Deventer, Apeldoorn en Amersfoort. Om meer ruimte te bieden via het ‘Twentse spoor’, noemt Van Veldhoven de in 2015 vastgestelde risiconormen nu ‘sturingsnormen’ die van meet af aan al een te krap jasje hadden. Een capaciteitsverbreding acht Van Veldhoven best mogelijk indien aan alle reeds gestelde veiligheidsnormen worden voldaan.
Het igt niet in de lijn der verwachting dat actiegroeperingen en de Twentse gemeenten een ruimere norm zomaar zullen slikken. Twente spreekt in deze uit een mond, zijnde via de Bornse burgemeester Rob Welten als portefeuillehouder  over de veiligheidsregio Twente. 
 

 
31-01-2019  

Ombudsman: Meer informeel oplossen klachten

 

RAALTE - In 2018 heeft de Overijsselse Ombudsman 130 klachten ontvangen, exact hetzelfde aantal als in 2017.
Van de klachten die met een rapport zijn afgesloten zijn er 6 gegrond, 10 gedeeltelijk gegrond en 15 ongegrond verklaard. Een aantal klachten kon door bemiddeling worden opgelost.

Bijna 700.000 inwoners van 15 Overijsselse gemeenten en de aan Overijssel grenzende gemeenten Meppel en Oldebroek kunnen met klachten over hun gemeente terecht bij de Overijsselse Ombudsman. Daarnaast zijn 7 samenwerkingsverbanden aangesloten.

In het jaarverslag zijn aan de hand van ervaringen in het afgelopen jaar leer-, aandachts- en andere opvallende punten opgenomen, evenals de samenvattingen van uitgebrachte rapporten.

De Overijsselse Ombudsman vindt het een goede ontwikkeling dat er bij gemeenten en instanties in toenemende mate aandacht is voor het informeel oplossen van klachten. Een persoonlijke, betrokken en oplossingsgerichte benadering draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Als na behandeling door de gemeente of instantie alsnog een klacht wordt ingediend bij de Overijsselse Ombudsman, wordt in de regel ook eerst nog gestreefd naar een informele oplossing. In een aantal gevallen kan de klacht door interventie van de ombudsman worden opgelost.

In het jaarverslag wordt opgemerkt dat gemeenten soms vergeten de indiener van een klacht te laten weten wat zij met een door de Overijsselse Ombudsman gegeven aanbeveling hebben gedaan. Ook wordt niet altijd verteld wat men doet met en/of heeft geleerd van een (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klacht. Omdat dat voor een goede relatie tussen overheid en burger van belang is, dringt de Overijsselse Ombudsman daar wel op aan.

Informatie over de Overijsselse Ombudsman is te vinden op de website www.overijsselseombudsman.nl


Jaarverslag 2018 - Overijsselse Ombudsman

Archief
Terug naar vorige pagina