Gewoon Chris

Op deze pagina de beschouwingen van onze columnist Chris. Over allerlei dagelijkse dingen zoals zaken die spelen in uw woonwijk, over de 'handel & wandel' en besluitvorming door de plaatselijke politiek, over de ontwikkelingen binnen het politieke Twentse of "Haagse" klimaat, of over zaken waarvan u vindt dat Chris dat onderwerp maar eens aan de "kaak" moet stellen.
Wilt u reageren op zijn 'vomeersels'? Stuur dan uw reactie naar onze redactie.


Plaatsing  
 
29-06-2015  

Open brief aan Anja Timmer

 

Geachte wethouder Timmer, beste Anja.
 
Nog bedankt voor de respons gekregen op mijn opmerkingen betreffende samenwerking in Netwerk verband binnen Twente, afgelopen dinsdag tijdens het politiek beraad over de perspectief nota 2015 – 2020.
Edoch sloeg mij de schrik om het hart toen je zei dat er al “gesprekken” gaande waren tussen 14 (veertien!!!!) gemeenten in Twente. Veertien dus!!!!
Die 14 neuzen krijg je dus nooit op één rij.
 
Je raakt hierbij de kern van dé makke van Almelo. Alles gaat zo traag.

Voorbeelden: In 1999 kwam ik voor het eerst in het oude gemeentehuis en direct al vond ik dat dit gebouw echt niet meer kon (“sick building”). Iedereen was het met mij eens, en ging over tot de orde van de dag. Enfin, het resultaat na 14 jaar staat er. 14 jaar!!! (mooi gebouw overigens....)
In 2002 propageerde ik al een vernieuwbouw van het Heracles stadion. “Kostte te veel geld, was technisch niet haalbaar etc. etc.” Werd als luchtfietserij, van tafel geveegd. Kijk wat er gebeurd na 13 jaar....!!!
Het masterplan gepropageerd door toenmalig wethouder Huub Isendoorn, ik dacht in 2004 helemaal op heel veel onderdelen ondersteund door mij. Na 11 jaar zijn grote gedeelten uit dit plan uitgevoerd of is men bezig uit te voeren. Na 11 jaar!!!

Het bestuur van Almelo (de raad én het college) wil m.i. eerst een totaalplan uitkauwen, tot in de perfectie, voordat men er aan begint. En wanneer er men dan aan begonnen is en het uiteindelijk af is, blijkt er toch nog veel aan te mankeren. (b.v. waterweg terug in Almelo)
Jammer hoor.
Mijn advies: beter kleinschalig beginnen en dan evalueren en gaande weg groter maken.
 
Ik propageer al jaren een nauwere samenwerking tussen Borne, Hengelo en Enschede en het heeft al enig resultaat gehad binnen Netwerkstad. Ook is het mij met enig inzet gelukt om Oldenzaal er bij te betrekken, dank zij de huidige Burgemeester Dhr. Theo Schouten. Ons wel bekend.
Het is je ook bekend hoeveel moeite dit samenwerkingsverband heeft gekost en ook nog steeds kost.
Ondanks het feit dat de vier genoemde gemeenten ook moeten bezuinigen. (Oldenzaal is hier dan een beetje een uitzondering, maar Theo heeft nog steeds een goed gevoel naar Almelo en de andere drie gemeenten toe, dus.....)

Al in 2003 poneerde ik de naam “Randstad Twente”en werd toen politiek omver geschoffeld.
Propageerde ik al ook op bestuurlijk niveau meer samenwerking. Propageerde ik één stad, een college, één raad één ambtelijk apparaat. Een optimale bezuiniging; optimale samenwerking, want samen sta je je steeds het sterkst.
En de rand van Twente, Twenterand, hebben we al.
 
Ik adviseer dan ook om hoofdzakelijk op de vier genoemde gemeente in te zetten. Begin daar mee en dan ben ik er van overtuigd, dat beetje bij beetje de andere gemeenten er bij zullen komen.
 
En het vrijkomende geld kun je dan besteden aan o.a. sociaal en cultureel.
 
Succes met alle plannen.
Een bezorgd burger.
 
Met hartelijke groeten..

Chris de Vries

Archief
Terug naar vorige pagina