Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-07-2011  

Stork: “Koop rijwielstalling Wolf aan voor DVO´71”


De gewezen rijwielstalling en werkplaats van Wolf aan de Rietstraat.
Op de achtergrond het clubgebouw van sv. Rietvogels.
 

ALMELO – De fractie van ALA/AOV/TROTS heeft gisteravond een gesprek gevoerd met afgevaardigden van DVO’71. Daarbij werd verteld dat DVO’71 in principe met sv Rietvogels een akkoord heeft voor het gezamenlijk gebruik van de velden en de kleedkamers op het sportcomplex De Riet.
DVO’71 kwam ook met de suggestie om de oude niet meer in exploitatie zijnde rijwielstalling Wolf aan te kopen, dat grenst aan de parkeerplaats van sv Rietvogels. Volgens Stork wil DVO’71 van die ruimte een clubgebouw maken zodat de club eerst zelfstandig door kan op De Riet en zo naar een fusie kan groeien met sv Rietvogels.
Fractievoorzitter Gijs Stork vindt dat een optie en heeft nu aan het college van B&W gevraagd of deze bereid is de loods aan te kopen en ter beschikking te stellen aan DVO’71, zodat de club per 1 september a.s. een eigen onderkomen heeft en aan de voortslepende kwestie een eind kan worden gemaakt.
Beide verenigingen zijn al sinds 2006 in gesprek waarbij sv Rietvogels bereid is een fusie aan te gaan en DVO’71 volhard in zelfstandig voort te bestaan. Het laatste jaar komt daar het argument bij van de slechte financiële huishouding van sv Rietvogels.
DVO’71 eindigde de afgelopen competitie met 3 spelende seniorenelftallen en sv Rietvogels met 4 seniorenelftallen en 6 juniorenelftallen. Ook heeft het nog een aantal niet competitie gerechtigde miniteams. DVO’71 heeft geen jeugdafdeling.
Wel kan de eveneens armlastige club straks mogelijk over geld beschikken. De gemeente wil namelijk het voor 28.000 getaxeerde clubgebouw op ’t Maatveld aankopen voor 58.000 euro. Als bij aankoop van het pand Wolf dit geld in de renovatie van de oude rijwielstalling gestoken moet worden, lijkt een fusie tussen beide clubs verder weg dan ooit. Mede ook omdat de leden van sv Rietvogels zich nadrukkelijk uitgesproken hebben voor een fusie en geen concurrent op De Riet willen. De club heeft formeel het Recht van Opstal op De Riet en kan het gebruik van de eigen kleedkamers door DVO’71 blokkeren.
Vanavond om 19.00 uur is er in het stadhuis een informatieve raadsvergadering waarbij deze kwestie aan de orde komt evenals de herschikking van de sportverenigingen op de Ossenkoppelerhoek. Ook daar moeten nog diverse plooien worden glad gestreken voordat er überhaupt groen licht gegeven kan worden voor nieuwbouw van een voetbalstadion voor de Bvo Heracles. Ook zal wethouder van Marle met cijfers op tafel moeten komen wat de herschikking van de sportverenigingen gaat kosten. Het vermoeden bestaat dat dit toch wel enige miljoenen euro’s vergt. Daar komt aankoop van een lap grond en mogelijke schadeclaim van de woningstichting Beter Wonen nog eens bij.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina